Materiály pre pedagógov a katechétov k výchove k manželstvu a rodičovstvu

Na novovznikajúcej webovej stránke s názvom zdravevztahy-edu.sk možno už teraz nájsť viaceré užitočné materiály pre pedagógov a katechétov k sexuálnej výchove, ktorí majú záujem na školách preberať vybrané otázky výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Na týchto odkazoch nájdete tri brožúrky k téme sexuality dostupné na stránke zdravevztahy-edu.sk: http://www.zdravevztahy-edu.sk/wp-content/uploads/2015/12/%C5%A0tudijn%C3%BD-a-metodick%C3%BD-materi%C3%A1l-pre-u%C4%8Dite%C4%BEov-etickej-v%C3%BDchovy1.pdf http://www.zdravevztahy-edu.sk/wp-content/uploads/2015/12/Vychova_k_manzelstvu_Ucebne-osnovy_aktualizovane.pdf http://www.zdravevztahy-edu.sk/wp-content/uploads/2015/12/Vychova-k-manzelstvu-a-rodicovstvu_Metodicke-cvicenia.pdf https://www.dropbox.com/s/i1pm2bc1lckyktp/VYCHOVA%20K%20LASKE.pdf?dl=0

Read more