Materiály pre pedagógov a katechétov k výchove k manželstvu a rodičovstvu

Na webovej stránke s názvom zdravevztahy-edu.sk bola počas jej existencie možnosť nájsť viaceré užitočné materiály pre pedagógov a katechétov k sexuálnej výchove, ktorí majú záujem na školách preberať vybrané otázky výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Na tomto odkaze nájdete všetky PDF materiály zhrnuté v jednom ZIP súbore, ktorý je potrebné si po stiahnutí jednoducho rozbaliť.

Výchova k láske manželstvu a rodičovstvu:
https://www.dropbox.com/s/i1pm2bc1lckyktp/VYCHOVA%20K%20LASKE.pdf?dl=0

Ďalšie články