ochrana zien

Prečo nie je rozumné podporovať Istanbulský dohovor

Právnici a aktivisti vyjadrujúci sa k Istanbulskému rozhovoru, ktorý popri ustanoveniach na ochranu žien pred násilím obsahuje nejasný text venovaný problematike rodovej rovnosti. Tieto pasáže možno aplikovať namiesto rovnosti medzi mužmi a ženami na rovnosť týkajúcu sa pozdvihnutia psychosexuálnych porúch na rešpektované rody. Takýto trend je nebezpečný najmä kvôli prehlbovaniu zmätku v sexuálnej oblasti zvlášť medzi mladými ľuďmi.

Read more
život

Raymond de Souza – Život je vzácny, Fórum života

Raymond de Souza z USA pri svojej návšteve Slovenska rozprával o dôležitých otázkach dneška ako je antikoncepcia, eutanázia, homosexuálne manželstvá a gender ideológia. Jeho prednáška je obohatená aj o príklady z jeho osobného života. De Souza hovorí, že najväčším naším nepriateľom je ľahostajnosť k týmto témam. Ľudia chodia do kostolov, na púte, modlia sa a ak majú zaujať postoj napríklad

Read more
new york

Svedectvo pre mladých ľudí od ženy, ktorá sa poučila z vlastných životných chýb

Mladosť, intímne vzťahy, chybné rozhodnutia, zlyhania, nerozvážnosť. Kombinácia týchto faktorov prináša mnohým ľuďom do života veľké trápenia. Sú ľudia, ktorí svoj život nevedia a nechcú zmeniť. Naproti tomu sú ľudia, ktorí sa pre zmenu rozhodli a tá im pomohla nájsť stratený pokoj, šťastie a životnú rovnováhu, i keď veľa vecí sa už nedá vrátiť späť.

Read more
aids hiv

Strata strachu pred HIV a jeho najväčšie šírenie u mladých gayov

HIV sa najviac šíri u mladých gayov. Strach z HIV sa do značnej miery stratil a mnohí promiskuitní homosexuáli vedú deštruktívny spôsob života s predstavou, že liek na HIV/AIDS sa čoskoro nájde. V komunite homosexuálnych mladých mužov sa začala šíriť aj tropická infekcia Lymphogranuloma venerum, ktorá bola pred dvadsiatimi rokmi len v Afrike a lekári ju často nevedia ani správne

Read more
google

Google sa prekonal a dal priestor veľmi dobrej prednáške pro-life aktivistky

Stephanie Gray rozoberajúca v prednáške problematiku potratov je medzinárodne uznávaná rečníčka a autorka. Čerpá zo svojich skúseností, ktoré mimo iné získava stretávaním sa s ľuďmi z celého sveta. Skúsenosti získava robením diskusií s vysokoškolskými študentami, počúvaním osobných príbehov a je otvorená aj priateľskej diskusii s oponentmi. Stephanie Greyová je kanaďanka, ktorá strávila viac než 15 rokov robením prednášok a diskusií,

Read more
zena girl

Videokanál Choice42 na Youtube s pro-life svedectvami

Choice42 je názov videokanála na stránke Youtube prinášajúci svedectvá a skúsenosti žien, ktoré sa rozhodli pre život. Sú to ženy, ktoré pochopili, že ničenie života šťastie človeku neprináša. Práve naopak, vzájomná pomoc, adopcia, starostlivosť o opustených a mnohé iné, sú spôsoby riešenia, v ktorých vidia zmysel a chcú sa so svojou skúsenosťou podeliť aj s ostatnými.

Read more
1 2