ochrana zien

Prečo nie je rozumné podporovať Istanbulský dohovor

Právnici a aktivisti vyjadrujúci sa k Istanbulskému rozhovoru, ktorý popri ustanoveniach na ochranu žien pred násilím obsahuje nejasný text venovaný problematike rodovej rovnosti. Tieto pasáže možno aplikovať namiesto rovnosti medzi mužmi a ženami na rovnosť týkajúcu sa pozdvihnutia psychosexuálnych porúch na rešpektované rody. Takýto trend je nebezpečný najmä kvôli prehlbovaniu zmätku v sexuálnej oblasti zvlášť medzi mladými ľuďmi.

Ďalšie články