život

Raymond de Souza – Život je vzácny, Fórum života

Raymond de Souza z USA pri svojej návšteve Slovenska rozprával o dôležitých otázkach dneška ako je antikoncepcia, eutanázia, homosexuálne manželstvá a gender ideológia. Jeho prednáška je obohatená aj o príklady z jeho osobného života. De Souza hovorí, že najväčším naším nepriateľom je ľahostajnosť k týmto témam. Ľudia chodia do kostolov, na púte, modlia sa a ak majú zaujať postoj napríklad k potratom v referende, tak mnohí zaujmú postoj, že sa ich to netýka. De Souza upozorňuje, že ľahostajnosťou potraty nezastavíme, podobne ako ani iné vážne spoločenské problémy. Apeluje najmä na veriacich. Pripomína, že viera bez skutkov je mŕtva. Čo by povedal Ježiš o Tebe, ak si vlažný, ľahostajný?

Ďalšie články