Istanbulsky dohovor

Video poukazujúce na nezmyselnosť Istanbulského dohovoru

Genderisti, feministky, homolobisti a potratári zneužili hercov a športovcov v kampani. Za dobrý cieľ boja proti násiliu na ženách skrývajú RODOVÚ IDEOLÓGIU v Istanbulskom dohovore.

Video k tejto problematike nájdete na tomto odkaze.

Ďalšie články