zena girl

Videokanál Choice42 na Youtube s pro-life svedectvami

Choice42 je názov videokanála na stránke Youtube prinášajúci svedectvá a skúsenosti žien, ktoré sa rozhodli pre život. Sú to ženy, ktoré pochopili, že ničenie života šťastie človeku neprináša. Práve naopak, vzájomná pomoc, adopcia, starostlivosť o opustených a mnohé iné, sú spôsoby riešenia, v ktorých vidia zmysel a chcú sa so svojou skúsenosťou podeliť aj s ostatnými.

Ďalšie články