Pro-life argumenty

„Dieťa je dar, nie nepriateľ“ Diskusia o umelých potratoch sa spravidla točí okolo niekoľkých otázok, ktoré však nemajú tento problém riešiť, ale zvyčajne skôr zatemňovať. Plod sa vraj stáva ľudskou bytosťou vtedy, keď je schopný nezávislého života mimo matku, keď je sám životaschopný. – Životaschopnosť nie je mierou ľudskosti človeka. Životaschopnosť je ovplyvnená úrovňou medicíny, liekov a zdravotníckeho personálu. –

Read more

Materiály pre pedagógov a katechétov k výchove k manželstvu a rodičovstvu

Na novovznikajúcej webovej stránke s názvom zdravevztahy-edu.sk možno už teraz nájsť viaceré užitočné materiály pre pedagógov a katechétov k sexuálnej výchove, ktorí majú záujem na školách preberať vybrané otázky výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Na týchto odkazoch nájdete tri brožúrky k téme sexuality dostupné na stránke zdravevztahy-edu.sk: http://www.zdravevztahy-edu.sk/wp-content/uploads/2015/12/%C5%A0tudijn%C3%BD-a-metodick%C3%BD-materi%C3%A1l-pre-u%C4%8Dite%C4%BEov-etickej-v%C3%BDchovy1.pdf http://www.zdravevztahy-edu.sk/wp-content/uploads/2015/12/Vychova_k_manzelstvu_Ucebne-osnovy_aktualizovane.pdf http://www.zdravevztahy-edu.sk/wp-content/uploads/2015/12/Vychova-k-manzelstvu-a-rodicovstvu_Metodicke-cvicenia.pdf https://www.dropbox.com/s/i1pm2bc1lckyktp/VYCHOVA%20K%20LASKE.pdf?dl=0

Read more