Ženevský biskup o móde a obliekaní a čo na to slovenský bulvár

Tento článok môžete vnímať ako prosbu. Prosbu, aby muži otvorene vysvetľovali svojim ženám a dcéram problematiku vyzývavého oblečenia (vypasované šaty, legíny, krátke sukne, vysoké topánky) a prosbu ženám, aby sa nezhadzovali snahou byť atraktívne a vzrušujúce za každú cenu napríklad aj pre cudzích mužov. Teraz v lete je táto téma ešte o niečo aktuálnejšia než inokedy. Pozrime sa na slová

Read more

Homosexualita – o zmanipulovaných výskumoch a skutočných nepriateľoch homosexuálov

Homosexualita sama o sebe v praktickom živote nejestvuje, tak ako neexistuje sama o sebe ani heterosexualita. Existujú len ľudia, ktorí prežívajú svoju bytostnú životnú orientáciu a ich orientácia môže byť práve homosexuálna. Pri pojme homosexualita treba mať preto na vedomí, že sa hovorí o živých, cítiacich ľuďoch. Sexuálne deviácie podľa mnohých odborníkov predstavujú podvedomý prostriedok dočasného utíšenia úzkosti a s

Read more

Materiály pre pedagógov a katechétov k výchove k manželstvu a rodičovstvu

Na novovznikajúcej webovej stránke s názvom zdravevztahy-edu.sk možno už teraz nájsť viaceré užitočné materiály pre pedagógov a katechétov k sexuálnej výchove, ktorí majú záujem na školách preberať vybrané otázky výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Na týchto odkazoch nájdete tri brožúrky k téme sexuality dostupné na stránke zdravevztahy-edu.sk: http://www.zdravevztahy-edu.sk/wp-content/uploads/2015/12/%C5%A0tudijn%C3%BD-a-metodick%C3%BD-materi%C3%A1l-pre-u%C4%8Dite%C4%BEov-etickej-v%C3%BDchovy1.pdf http://www.zdravevztahy-edu.sk/wp-content/uploads/2015/12/Vychova_k_manzelstvu_Ucebne-osnovy_aktualizovane.pdf http://www.zdravevztahy-edu.sk/wp-content/uploads/2015/12/Vychova-k-manzelstvu-a-rodicovstvu_Metodicke-cvicenia.pdf https://www.dropbox.com/s/i1pm2bc1lckyktp/VYCHOVA%20K%20LASKE.pdf?dl=0

Read more
1 2 3 4 5 11