srdcia

Sexualita, veda a súlad s Božími prikázaniami

MANŽELSTVO – Vedecké štúdie potvrdzujú, že manželstvo podporuje stabilitu vzťahov a páry, ktoré pred manželstvom nežili sexuálne, majú trvácnejšie a stabilnejšie manželstvo. U žien s predmanželskými sexuálnymi skúsenosťami, ktoré vystriedali viac partnerov, častejšie dochádza k zrade, k nevere.

Najviac rozvedených ľudí je z manželstiev, ktoré žili pohlavným životom už pred manželstvom. Podľa štúdií je riziko rozvodu u tých, ktorí spolu žijú pred manželstvom, v porovnaní s tými, ktorí tak nežijú, o 50% vyššie. Niektoré výskumy hovoria dokonca o trojnásobne vyššej pravdepodobnosti skončenia manželstva rozvodom pri vzťahoch, ktoré začali sexuálnym životom pred sobášom. Tiež platí, že sexuálne aktívni tínedžeri sú oveľa depresívnejší ako tí, ktorí so sexom čakajú. Podobne ich miera pokusov o samovraždu je podstatne vyššia.

Sex pred manželstvom zvyšuje pravdepodobnosť rozpadu manželstva. Ľudia odďaľujúci sexuálnu intimitu pred manželstvom majú lepšie vzťahy v štyroch rôznych oblastiach – v komunikácii, v kvalite sexu, v uspokojení zo vzťahu a vo vnímaní stability. Najšťastnejší sú tí partneri, ktorí v manželstve mali jedného partnera. Čím viacerými rozvodmi osoba prejde, tým viac klesá vnímanie manželstva ako šťastného. [1]

PORNO – Masturbácia býva spojená so sledovaním pornografie. Sledovanie pornografie podľa vedeckých štúdií poškodzuje mozog, vedie k závislosti a narúša partnerské vzťahy. Pornografia vedie k depresiám a k zvýšenej miere samovrážd. Ľudia v pornopriemysle končia až príliš často na antidepresívach, návykových látkach alebo samovraždou v oveľa vyššom percente ako bežná populácia. Od pornografie sa cez snahu o uspokojenie zvyšujúcich sa nárokov na ukojenie, viacerí dostávajú k sledovaniu detskej pornografie a podpore tohto najšpinavšieho biznisu. [2]

DETI – Pre deti je zraňujúce zistenie, že jeden rodič má iného partnera popri ich druhom rodičovi. Striedanie partnerov vedie k nestabilným rodinným vzťahom, následkom čoho najviac trpia deti, pre ktoré je to zraňujúce a traumatizujúce. Prejavuje sa to nasledovnými problémami u detí…


Štatistiky rôznych štúdií dokazujú, že u detí z neúplných rodín je značne vyššie percento detí, ktoré sú vyšetrované a liečené kvôli rôznym psychiatrickým poruchám.
Deti narodené zosobášeným rodičom majú menej problémov, naproti tomu deti slobodných matiek sú vystavené oveľa väčším rizikám predstavujúce nebezpečenstvo pre dobro detí.


Deti v manželstvách biologických rodičov sa majú lepšie ako v manželstvách nevlastných rodičov. V rodinách s nevlastným rodičom sa majú deti dokonca horšie ako v rodine jedného biologického rodiča.
Nárast slobodného rodičovstva prispieva významne k schudobneniu rodín. Manželstvo oproti tomu hrá nezávislú rolu v zvýšení príjmu a znížení chudoby.


Psychológ Eduard Bakalář, vo svojej knihe „Průvodce otcovstvím aneb bez otce se nedá dobře žít“ uvádza údaje z niekoľkých najmä amerických štúdií poukazujúcich na následky rozvodov na deti. Orientuje sa pri tom hlavne na absenciu otcov v rodinách:


Štatistické údaje spracované National Fatherhood Initiative poukazujú na to, že 72% mladistvých vrahov vyrastalo bez otca, 60% všetkých páchateľov znásilnenia bolo vychovávaných v domácnosti bez otca, 72% všetkých detí v detských nápravných zariadeniach vyrastalo len s jedným rodičom.

U detí bez otca je v porovnaní s ich vrstovníkmi z tradičných rodín dvojnásobná pravdepodobnosť predčasného odchodu zo školy a celkovo dosahujú horšie školské výsledky. Jedenásť krát je u nich vyššia pravdepodobnosť prejavov násilného správania. Tri zo štyroch samovrážd mladistvých sa vyskytnú v rodinách s jedným rodičom.

Deti žijúce v neúplných rodinách vykazujú dokonca i viac zdravotných problémov. 80% dospievajúcich v psychiatrických zariadeniach vyrastalo bez otca. Ak žijú dievčatá len s jedným rodičom, majú o 164% vyššiu pravdepodobnosť otehotnenia pred sobášom, o 53% vyššiu pravdepodobnosť sobáša pred dosiahnutím plnoletosti a o 92% väčšiu pravdepodobnosť rozvodu vlastného manželstva. Neprítomnosť biologického otca v domácnosti zvyšuje dcérinu zraniteľnosť voči znásilneniu a zneužitiu o 900%. Tieto trestné činy sú páchané najmä novými partnermi matiek.

Deti vyrastajúce v neúplnej rodine sú vystavené väčšiemu riziku ďalších problémov, medzi ktoré patria závislosť na alkohole a drogách, promiskuita, vandalizmus a podobne. Štúdia štátnych väzníc v USA ukázala, že len 41% väznených vyrastalo s oboma rodičmi. Je to nízke číslo, ak si uvedomíme, že väčšina detí v USA v čase štúdie vyrastala s oboma rodičmi.

Štatistika FBI ukazuje, že chýbajúci otec je spoľahlivejším prediktorom trestnej činnosti, než rasa, prostredie alebo chudoba. Psychológ Warren Farrell tvrdí, že dievča vychované bez otca má nenaplnenú túžbu po akceptovaní mužmi. Môže to viesť k nápadnejšiemu signalizovaniu sexuality navonok, prehnanej snahe neznepáčiť sa a uspokojiť muža. Robí ju to zraniteľnejšou voči mužom, ktorí sledujú vo vzťahoch v prvom rade svoje ciele.[3]

ZDRAVIE – Je známym lekárskym faktom, že striedanie partnerov podporuje šírenie pohlavných ochorení ako chlamýdie, papylomavírus (HPV), kvapavka, syfilis, HIV, rakovina atď.

Známy dôsledok neuváženého sexuálneho života je mimo iné zabíjanie vlastných detí potratmi alebo užívanie karcinogénnej antikoncepcie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2005 presunula kombinovanú hormonálnu antikoncepciu (estrogénovo-progestinové tabletky) do najvyššej kategórie karcinogenity.

Zdroje:

[1] https://www.deseret.com/2017/2/5/20605483/cohabitation-less-stable-for-families-than-marriage-worldwide-though-more-doing-it
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797619868997
Bumpass, L., Sweet, J. Cohabitation, Marriage, and Union Stability: Preliminary Findings. NSFH, Madison, Wis.: Center for Demography and Ecology, University of Wisconsin, 1995, Working Paper č. 65; DeMaris, A., Rao, V. Premarital Cohabitation and Subsequent Marital Stability in the United States: A Reassessment, Journal of Marriage and the Family. č. 54, 1992, s. 179 – 190.
https://www.economist.com/science-and-technology/2011/01/20/the-waiting-game
https://www.cbreurope.sk/index.php/Blog/42
https://ifstudies.org/blog/does-sexual-history-affect-marital-happiness?fbclid=IwAR38bC5uYWet3GBHA6J1GNsgaj3b5SUyTOVbzNd5PW7w_lJZ8hn4LJYSk6E

[2] https://fightthenewdrug.org/get-the-facts/
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2499325-pornografie-zabiji-vztahy-i-sexualitu-ukazal-vyzkum-brnenskych-sexuologu
Teachman, D. J., Thomas, J., Paasch, K. Legal Status and the Stability of COresidential Unions, Demography. November, 1991, s. 571 – 583. In: West, Ch. Radostná zvesť o sexe a manželstve. Bratislava: Redemptoristi – Slovo medzi nami, 2007, 216 s., ISBN 978 – 80 – 969600 – 9 – 5, s. 70.
https://www.postoj.sk/375/kseft-so-sexom
https://www.provenmen.org/mental-health-depression-suicide-pornography-2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4600144/
https://www.researchgate.net/publication/241745132_A_Comparison_of_Sexual_Behaviors_and_Attitudes_Self-Esteem_Quality_of_Life_and_Drug_Use_Among_Pornography_Actors_and_a_Matched_Sample
https://www.vice.com/en/article/59q955/mental-illness-is-killing-porn-stars-and-the-industry-is-taking-action
https://www.psychreg.org/paedophile-addicted-porn/
https://fightthenewdrug.org/went-from-a-10-year-old-looking-at-porn-to-suicidal/
https://academic.oup.com/bjsw/article-abstract/32/7/863/1716317

[3] Lengmeier – Matějček, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Státní zdrav. nakladatelství, 1968, s. 141.
Zhrnutie sociologických štúdií týmito akademikmi: W. Bradford Wilcox et al.: Why Marriage Matters: Twenty-Six Conclusions from the Social Sciences (New York: Institute for American Values, 2005).
Wilcox et al., Why Marriage Matters, pp. 14, 22, 29, 32, Paul R. Amato, „The Impact of Family Formation Change on the Cognitive, Social, and Emotional Well-Being of the Next Generation,“ The Future of Children 15, no. 2 (Fall 2005), pp. 80-81, Paul R. Amato and Alan Booth, A Generation at Risk: Growing Up in an Era of Family Upheaval (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997), pp. 159, 175, 201-202, Frank F. Furstenberg Jr. „history and Current Status of Divorce in the United States,“ The Future of Children 4, no. 1 (Spring 1994), p. 37, James H. Bray et al., Longitudinal Changes in Stepfamilies: Impact on Children’s Adjustment (Washington, D.C.: American Psychological Association, August 1992).
Adam Thomas and Isabel V. Sawhill, „For Love and Money? The Impact of Family Structure on Family Income“, The Future of Children 15, no. 2 (Fall 2005), p. 65; Isabel V. Sawhill, „The Behavioral Aspects of Poverty,“ Public Interest, no. 153 (Fall 2003), p. 86; „Effect of Family Structure on Child Poverty and Income Inequality“, The Urban Institute Policy and Research Report (Summer-Fall 1996) reporting on Robert I. Lerman, „The Impact of Changing U.S. Family Structure on Child Poverty and Income Inequality,“ Economica 63, no. 250 (1996), pp. S119-139; Norval D. Glenn, University of Texas, Letter to the Editor, New York Times, nov. 11, 1997.
Robert I. Lerman, „Married and Unmarried Parenthood and Economic Well-Being: A Dynamic Analysis of a Recent Cohort,“ Urban Institute Report, Washington, D.C., 2002, Lerman, „Impacts of Marital Status and Parental Presence on the Material Hardship of Families with Children,“ Urban Institute Report, Washington, D.C., 2002.
Bakalář, E. Průvodce otcovstvím aneb bez otce se nedá dobře žít. Praha: Vyšehrad, 2002, s. 140 – 141 a 146.
https://www.nytimes.com/1989/03/09/us/health-psychology-experts-find-extramarital-affairs-have-profound-impact.html
https://www.huffpost.com/entry/how-a-parents-infidelity-can-hurt-a-child_b_6751696?guccounter=1
https://www.twoofus.org/educational-content/articles/the-impact-of-adult-infidelity-on-children/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810017313
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192513X15581660
https://www.kindredmedia.org/2015/06/children-of-infidelity-how-they-hurt-and-how-they-heal/

Ďalšie články