Kapitola 15 – Pornografia a sexuálna závislosť

Ak sme spútaní zlozvykmi, stratíme kontrolu nad mnohými oblasťami života. (Martin Carothers)[1]

graur razvan ionut

Ženské telo je skutočne nádherné umelecké dielo, ale je na škodu ak sú tieto umelecké diela vystavované verejne. Jednotlivé ženy aj ako umelecké diela, ako vrchol estetiky, si majú „vychutnávať“ ich muži. Inak toto umenie nepozdvihuje človeka, ale človeka ničí a znižuje na úroveň zvieraťa.

Porneia – prekladá sa rôzne: smilstvo, zvrátenosť, všeobecne nezákonný pohlavný styk, celý rad nesprávneho sexuálneho konania, zahŕňa aj prostitúciu (grécky výraz pre prostitúciu bol porne), cudzoložstvo, incest.[2]

Pornografia sa dá rozdeliť na „mäkkú“ a „tvrdú“. „Mäkkou“ sú nahota, pózy, gestá, „tvrdou“ ukazovanie priameho sexuálneho kontaktu.[3] Niekedy sa mäkká pornografia označuje slovom erotika, ale je to nesprávne používanie tohto pojmu, pretože erotika znamená telesná láska, respektíve telesné prejavy lásky, avšak pornografia má od ozajstnej lásky veľmi ďaleko.

Výskumy v oblasti mäkkej pornografie ukazujú, že jej dlhodobý vplyv výrazne znižuje sexuálne uspokojenie vlastným partnerom. U študentov, ktorým sa vo veľkom množstve premietala mäkká pornografia, sa výrazne prejavilo zhrubnutie citu a boli viac naladení sledovať aj tvrdú pornografiu. Sledovanie tvrdej pornografie spojenej s násilím mení názor mužov na sexuálnu agresivitu, ktorú začínajú prijímať ako bežný prejav sexuálneho správania. V Spojených štátoch bolo zistené, že každé zvýšenie nákladu pornografie o 2% zvyšuje počet znásilnení o 1%.[4] Naproti tomu existujú i výskumy hovoriace o opaku, a to že v dnešnej dobe s pribúdajúcou pornografiou nerastie počet násilných trestných činov. Je to asi logický dôsledok toho, že žijeme v dobe, keď je pornografiou spoločnosť tak zamorená že jej pribúdanie už nemôže výrazne ovplyvňovať štatistiky trvalo k horšiemu, pretože pre samotných konzumentov pornografie je už niekoľko rokov ľahko dostupná takmer akákoľvek jej forma.

Mnohí muži a ženy ale váhajú prijať fakt, že nesprávne myšlienky a obrazy, až príliš často vedú k zhubným skutkom. Dnes už ale aj množstvo ľudí, ktorí zdieľajú do istej miery liberálny postoj k pornografii, si začínajú uvedomovať, že dnešná hypersexualizácia spoločnosti, najmä jej rozmery na internete, sú niečím, čo sa už prehnalo.

Roman Polášek na digitalne.cz tvrdí: „Pravým rajom pre producentov erotického obsahu je internet. Pomocou internetu sa dá naservírovať erotický obsah takmer každému. Pohodlie a pocit anonymity prilákajú aj užívateľov, ktorí by si inak nikdy nešli do trafiky kúpiť erotický časopis či do sexshopu (…) DVD.“

Niektorých by snáď prekvapilo keby zistili, že ich desaťročný syn vyhľadáva na internete tvrdé porno, ale príbehy niektorých rodičov vyjadrujú aj takéto skúsenosti. Mnohé dievčatá sa najmä pod vplyvom mäkkej pornografie, ktorá sa na ne sype z médií znižujú v snahe zaujať mužov až k tomu, že dávajú na rôzne sociálne siete svoje fotky, kde sú viac alebo menej odhalené. Pod vplyvom porna očakávajú chlapci od dievčat povoľnosť a správanie, ktoré nemá s normálnym randením nič spoločné. Dievčatá, ktoré majú od prírody iné vnímanie sexuality, sú zvyčajne po prvých kontaktoch s pornografiou šokované, ale sústavné bombardovanie ich mysle a citov spôsobuje, že sa ich vnímanie začne postupne meniť. Môžu sa po čase sami snažiť seba presvedčiť, že to oni sú mimo, nie ostatní. Snaha nebyť staromódny, zažiť pocit prijatia a akceptácie zo strany ostatných robia svoje.[5]

Pornopriemysel dominantne ťaží zo zneužívania a zneucťovania ženy. Ženy sú buď zaplatené alebo násilím nútené k rozličným perverznostiam, sú prostriedkom na ukájanie sa mužov alebo pestovanie pocitu nadradenosti. S pornografiou je spojená veľká miera kriminality. Tvorcovia a distributéri pornopriemyslu (vrátane propagátorov „mäkkej“ nahoty patriacej v podstate tiež do sféry porna) rozširovaním pornografie sledujú svoje ciele. Je im jasné, že čím častejšie bude spoločnosť s pornografiou konfrontovaná, tým viac si na ňu spoločnosť bude zvykať a dokonca bude viac a viac žiadaná. Dnes môžu mnohí reálne dopady tohto trendu zakúšať na vlastnej koži vo svojich rodinách. Podnikatelia z oblasti pornopriemyslu, respektíve podnikatelia využívajúci silu porna vedia, že sa dá takto manipulovať verejnou mienkou, aby sa cez zneužívanie nahoty akceptovala a legalizovala aspoň do istej miery pornografia aj vo verejnom živote. Ich obchodu a tržbám by to len pomohlo. Stáva sa to najskôr častým, neskôr bežným a napokon akceptovaným. To čo bolo kedysi výsadou spodiny a pouličnej prostitúcie sa dnes chce stať normálnym a presadiť sa ako umelecká hodnota, či odvetvie umenia. Pornografia sa chce odvolávať na slobodu prejavu. Tá, ale neznamená, že každý môže všetko. Upravujú ju zákony, ktoré niekedy lepšie, inokedy slabšie ochraňujú i slobody a práva iných. Okrem iného i mravnosť a zvlášť mravný vývin detí a mládeže.[6]

V skutočnosti muž silne ovplyvnený pornografiou nie je schopný vidieť ženu celú aj s jej vnútornou krásou. Jeho deformovaný pohľad vidí len kus čohosi, čo by mohlo uspokojiť jeho sexuálne túžby. Muž môže pochopiť nízkosť svojho pohľadu, nemusí byť však jednoduché zbaviť sa ho.[7]

„Pornografia posilňuje mýtus sexuálnej výkonnosti, ale aj mýtus dominancie mužov nad ženami (80% týchto materiálov zobrazuje ženu ako objekt sexuálnej podnikavosti muža). (Z tohto dôvodu proti pornografii a jej šíreniu protestujú vo svete takisto rôzne feministické združenia.) Navyše často zobrazuje mužov a ženy nerealistických anatomických proporcií (hlavne veľkosť ženských pŕs a mužských penisov), ktoré môžu pre nepoučených, zvlášť mladých komzumentov predstavovať nerealistické kritérium, a vyvolať tak u disponovaných jedincov až pocity insuficiencie.“[8] Teda pocity nedosiahnuteľnosti, nedostatočnosti alebo menejcennosti.

V pornografii sa v obrovskej miere využíva úprava obrázkov počítačom, aby sa zmazala každá stopa po nedostatku, v podstate každá stopa po bežnej ľudskosti. Nárast rôznych porúch príjmu potravy u žien a dokonca mladých dievčat je iba jedným z mnohých príkladov vplyvu pornografickej mediálnej kultúry a jej jemnejších odnoží na ženskú psychiku.[9]

Pornografia, ale vykorisťuje najmä muža, využíva jeho slabosti, aby ho urobila ešte slabším a nešťastnejším. Sľubuje orgazmus za tri minúty nad obrázkami. Pripravuje ho tak o sebaúctu, úctu k žene a o celkovú dôstojnosť.[10] Adolescenti, ale aj otcovia rodín stále častejšie prepadajú závislosti na pornografii, ktorá je tak ľahko dostupná najmä na internete. Či už si to priznáme alebo nie, čím je ľahšia dostupnosť týchto vecí v našej blízkosti, najmä ak stačí pár krát kliknúť a je to, tým viac priamo úmerne rastie riziko, že sa nedokážeme kontrolovať a že ľahko „zablúdime“ na stránky s pornografickým obsahom. Ženy si neraz málo uvedomujú túto mužskú slabosť a tieto veci berú na ľahkú váhu, avšak skutočnosť je taká, že vplyv pornografie na osobnosť muža môže byť veľmi zhubný a dosah jej škodlivosti nekončí u neho. Jej dosah zasahuje i jeho širšie okolie, voči ktorému deformuje jeho vzťahy. Dôležité je, keď muž zistí, že má problém s pornografiou, aby mal záujem tento svoj zlozvyk riešiť. Veľkou pomocou mu môže byť citlivá podpora zo strany manželky. Muži sa, ale často sťažujú, že ich manželky majú veľakrát veľmi slabú predstavu o tom, aký traumatický je konflikt medzi potrebou byť morálne čistý a vplyvom zvádzajúcich myšlienok.[11]

Andre Wiser hovorí, že pornografia pôsobí najmä na mužov ako veľmi mocné narkotikum a jej užívatelia sa postupne, ale veľmi rýchlo stávajú na nej závislými.[12] Človek závislý od pornografie a masturbácie trávieva veľa času pri týchto aktivitách (venuje sa sexuálnym fantáziám, pravidelnému vyhľadávaniu nového porna napríklad na internete a podobne). U takého človeka môžu slabnúť jeho pracovné výsledky, nestíha vykonať mnoho vecí, ktoré si naplánoval, nemá čas venovať sa deťom, manželke, lebo ho o čas a energiu oberá jeho závislosť. Vyskytuje sa ponocovanie a následne problémy so zobúdzaním. Zhoršuje sa jeho rodinný život, pretože u neho rastie takisto nervozita a podráždenosť. Nervozita pri závislosti od pornografie rastie s rastúcou neuspokojenou potrebou porna. Pornografia podporuje skrytý sexuálny individualizmus: „To čo čítam a pozerám je len moja vec a teba do toho nič nie je.“ Keď sa človek prestáva ovládať v sexuálnej oblasti, odrazí sa to spravidla i na jeho charaktere. Môže u neho rásť arogantnosť, nervozita, bezcitnosť, vulgárnosť, perverznosť až agresivita. Pornografia ide zvyčajne ruka v ruke s masturbáciou. Súvisí to s maximalizáciou sexuálnej rozkoše, ktorú túži jedinec zakúsiť. Problémom, ako pri alkohole, či gemblerstve, býva neschopnosť priznať si závislosť. Je s tým spojené množstvo sebapresviedčania a nahovárania si, že všetci muži holdujú pornografii, že je to normálne, alebo že iní robia aj horšie veci atď.

„Na univerzite štátu Indiana vykonali Dolf Zillman a Jennison Bryant už roku 1982 zaujímavý pokus: šesť týždňov premietali skupinám študentov pornografické filmy. Študenti skupiny, ktorá pozerala porno, prejavovali výrazne vyšší stupeň zhrubnutia citov. Ďalšie ich výskumy v rokoch 1986-88 dokázali, že dlhodobý vplyv pornografie výrazne znižuje sexuálne uspokojenie partnerom. Iný výskum potvrdil, že sledovanie „mäkkej“ pornografie posilňuje tendencie k tvrdej pornografii spojenej s násilím. Bádatelia dospeli k poznatku, že odsúdení i neodhalení násilníci zastávajú názor, že použitie sexuálneho násilia je vlastne normálne a dokonca, že si ho ženy tajne želajú. Výskum 130 odsúdených násilníkov a osôb zneužívajúcich maloleté odhalil, že väčšina z nich pri príprave trestného činu použila pornografiu.“[13]

„Robert Jensen z University of Texas vychádzajúc z jeho vlastnej výskumnej práce, prichádza na to, že pornografia: (1) môže byť dôležitým faktorom pri formovaní mužsky dominantného pohľadu na sexualitu; (2) môže byť použitá na zlomenie odporu obetí pri nechcenej sexuálnej aktivite; (3) môže prispieť k zložitosti rozlíšenia medzi sexuálnou fantáziou a realitou; (4) a môže poskytnúť tréningový manuál pre tých, čo sexuálne zneužívajú.“ [14]

Carnes uvádza, že každé jednanie, ktoré má potenciál vyvolávať vzrušenie a rozkoš, vrátane sexu, sa môže stať návykovým. U sexuálnej závislosti sa tak stáva v prípadoch, kedy jedinec má patologický vzťah k nejakému objektu alebo činnosti, ktoré nahrádzajú zdravý vzťah k ostatným ľuďom. Vidí pritom paralelu medzi alkoholikmi a sexuálne závislými osobami aj v ich falošnom hodnotovom systéme, ktorý je u oboch charakterizovaný vytesňovaním a skresľovaním reality a u oboch vedie k autodeštruktívnemu jednaniu.[15]

Pornografia degraduje ženu čisto na prostriedok sexuálneho uspokojenia muža. Šíri sa tak neúcta k ženám a následne sa prehlbuje neúcta k životu i rodine. V soft-core pornografii sú ženy prezentované ako „sexuálne objekty ktoré existujú len preto, aby sexuálne uspokojili mužov. Oni sú „miláčikmi“ (pets) alebo „hračkami“ (playmates), cenené jedine od krku nadol. Tvrdé porno učí, že ženy sú radi zneužívané alebo znásilňované. Okrem toho pornografia predkladá, že sex je čisto zábava (rekreácia). V porne nie je emocionálna intímnosť, iba bezprostredné fyzické uspokojenie.“[16] Výsledkom je, že takisto ženy si nedokážu dostatočne vážiť mužov a vnímajú ich prizmou pohlavia, ktoré ich chce len využiť. Viacerí si vedia uvedomiť chorobnosť pornografie až pri predstave, že by mali nafotiť svoje deti alebo manželku nahé a šíriť ich fotky napríklad po internete. Niektorým by, však nevadilo snáď ani to.

„Don Smith analyzoval obsah vyše štyroch stoviek paperbackov „iba pre dospelých“, ktoré boli vydané v rokoch 1968-1974 a boli prístupné širokej verejnosti v USA. Ponúka tieto zistenia: Jedna pätina všetkých sexuálnych epizód zahŕňala vykonané znásilnenie. Počet znásilnení úmerne vzrástol s počtom každoročne novovydaných knižiek. 6% sexuálnych príhod pozostávalo z incestného znásilnenia. Zámerom znásilnení bol takmer vždy strach a zdesenie obete, ktorý sa znásilnením transformoval na sexuálnu vášeň. Vyše 97% znásilnení, znázornených v týchto knižkách, skončilo orgazmom obetí. Z troch štvrtín týchto znásilnení sa vyskytoval viacnásobný orgazmus. (…) R. Jensen nachádza v porne niekoľko základných tém: všetky ženy vždy chcú sex od všetkých mužov; ženám sa páčia všetky sexuálne akty, ktoré muži prevádzajú alebo žiadajú; každá žena, ktorá to neuskutoční na prvýkrát, môže byť k tomu donútená malou silou, hoci sila je zriedka nevyhnutná, pretože väčšina žien v porne je predstavovaná ako „nymfomanky“, o ktorých fantazírujú mnohí muži.“ [17]

„Ak sledujete pornografické video, pozeráte sa na mentálne aj fyzicky chorých ľudí, ktorí majú sex, hovorí bývalá porno hviezda Shelley Lubbenová.“ Jej „otec bol neustále zamestnaný prácou a ignoroval ju aj po príchode domov. Matka bola „chladná a vzdialená“. Mladej Shelley sa tak nedostávalo lásky ani pozornosti. (…) Vo veku deväť rokov zažila sexuálne obťažovanie dvoch spolužiakov. Približne v tom čase „objavila“ svoje telo a chopila sa príležitosti zažiť lásku, respektíve to, čo vtedy považovala za lásku. Počas dospievania bol na dennom programe alkohol, drogy a sex. V osemnástke ju otec vyhodil z domu a uchýlila sa k prostitúcii.“[18]

CBS News citovali Lukea Forda: „Väčšina dievčat, ktoré vstúpia do pornopriemyslu, urobia jedno video a odídu. Ich skúsenosť je taká bolestivá, desivá, nepríjemná a ponižujúca, že do toho už viac nepôjdu.“ [19]

MUDr. Bogdan Sikora uvádza, že už v minulosti viac ako tisíc lekárov v Českej republike upozornilo na to, že pornografia hrá rozhodujúcu úlohu v šírení AIDS. Ďalej hovorí, že je preto skoro neuveriteľné, že sa objavujú aj v serióznej tlači články, v ktorých je snaha dokazovať jej neškodnosť. Komu to prospieva? Mená odborníkov snažiacich sa dokazovať neškodnosť pornografie sa často objavujú na stránkach pornografickej tlače. Mnohí z nich sa snažia dokazovať, že nejde o pornografiu, ale o umenie, osvetu alebo predkladajú rôzne ďalšie výmysly. Na záver doktor Sikora konštatuje, že peniaze nemajú byť prvoradé. „Dajú sa zarábať aj iným spôsobom ako len na úkor života a zdravia našich spoluobčanov. Je smutné, že to niektorí stále ešte nechápu.“[20]

Dr. Fitzgibbons sa zaoberá praktickou psychiatriou a hovorí, že lieči „deti poznačené rozvodmi, mladých ľudí, ktorí nevedia nadviazať vzťah k druhým, mladé ženy zneužívané ako sexuálne objekty a deprimovaných mužov neschopných dôvery, ktorí prepadli závislostiam. Príčinou tohto vývoja je skutočnosť, že ľudia dnes používajú druhých ľudí ako sexuálne objekty a spoločnosť o tom vôbec nehovorí.“[21]

Ľahostajnosť a benevolencia v postihovaní šírenia pornografie sa čoskoro môže vypomstiť. Demokracia je jedna vec a zvrhlosť druhá, hovorí český lekár, profesor Tošovský, Dr.Sc.[22]

Súčasný stav rozširovania pornografie je nutné považovať za porušovanie práva rodičov na ochranu svojich detí pred vplyvmi, ktoré narúšajú ich zdravý vývin (televízia, internet, časopisy – ľahká dostupnosť pornografie). Sloboda (aj v rozširovaní pornografie) jedného má končiť tam, kde vedie k porušovaniu práv a slobody toho druhého.[23]

Pornografia a fantázie

Je dôležité, aby sa dospievajúci včas dokázal odpútať od rozličných erotických fantázií, ktoré môžu byť podmienené buď určitým zmyslovým vnemom, respektíve videním pekného dievčaťa alebo prichádzajú na myseľ samé od seba. Iným prípadom je, keď chlapec začína o erotických situáciách premýšľať sám od seba.

Moc predstavivosti je veľkým darom, ale dá sa aj veľmi zneužiť. Ak chlapec alebo muž dá zelenú svojej sexuálnej fantázii, môže v nej dievča bozkávať, objímať a môže ísť v predstavách i ďalej: vyzlieka ju, dotýka sa jej tela, hladí ju.[24]

Idea go5

Nemôžeme sa v súčasnosti celkom vyhnúť amorálnym podnetom z okolia, ale nesprávnu myšlienku sa treba snažiť hneď na začiatku zahnať, lebo neskôr je to oveľa ťažšie. Nad určitými myšlienkami môžeme odmietnuť meditovať, i keď nemôžeme zabrániť, aby nám na začiatku prebleskovali hlavou. Ale ak dovolíme rozvinúť jedno vzrušenie, to potom pôsobí ako magnet, aby pritiahlo ďalšie. Za naše myšlienky sme zodpovední, lebo ony predsa ovplyvňujú naše konanie.

Poľský sexuológ Immielinski píše: „Súčasná civilizácia vytvára mnoho príležitostí pre umelé vzrušovanie predstavivosti v sexuálnej sfére napriek argumentom pedagogicko-psychologickej povahy. (…) To, že je súčasná mládež erotizovaná, je predovšetkým dôsledok umelých impulzov z jej okolia. Predčasné prebudenie pohlavného pudu za súčasného nedostatku vypestovaných duševných zábran vedie k nekritickému presunu životných cieľov a úloh čím ďalej, tým viac do sexuálnej sféry a k chybnej nadvláde pohlavného pudu v celkovej osobnosti mladého človeka.“[25]

Sexuálne fantázie môžu časom pod vplyvom pornografie zhrubnúť. Svedčí o tom i zistenie Barona a Strausa, ktorý zaznamenali, že v jednotlivých štátoch USA s najväčším obehom pornografických časopisov je najvyššia úroveň sexuálneho násilia.[26] Kutchinsky zas zaznamenal nárast všeobecných trestných činov v európskych krajinách, kde bola dávnejšie legalizovaná pornografia.[27] Pornografia samozrejme neprivádza hneď každého muža k znásilňovaniu žien, avšak môže mať za následok deformácie v partnerskom živote. Upriamuje muža primárne na sexuálne uspokojenie pudu už od prvých stretnutí a v takom vzťahu mu potom spravidla nejde o nič hodnotnejšie. Vo vzťahoch tak chýba platonická zamilovanosť, ktorá je nenahraditeľným vývinovým stupňom zdravej sexuality.[28] Niektorí z tých, ktorí holdujú pornografii, rozvíjajú tento svoj zlozvyk z dôvodu podvedomej obavy zo stretnutia so skutočným partnerom.[29]

V dôsledku znecitlivenia pornografiou potrebuje muž v budúcnosti k dosiahnutiu rovnakého stupňa vzrušenia, stále intenzívnejšie sexuálne podnety.[30] Najviac sú týmito tlakmi ohrození muži, ktorí nezažívali šťastné detstvo. Títo sú neskôr ľahšie schopní sa cez pornografiu prepracovať až k sexuálnym deliktom. Bežným sa pre nich môže stať vyhľadávanie prostitútok. „Psychológovia zistili, že prostitútky zväčša vyhľadávajú muži s malým sebavedomím a veľkými pochybnosťami o vlastných kvalitách, takí, ktorí nemali ako deti možnosť rozvíjať vlastnú osobnosť a neužili si ani nežných stránok života. Mnohí poznali iba tresty a údery ako jedinú formu náklonnosti a tú pokladali dokonca za prejav lásky.“[31]

Je zaujímavé, že niektorí považujú za skutočnú pornografiu – ako niečo ozaj škodlivé pre deti a mládež, iba ten typ pornografie, kde je zobrazená súlož alebo, kde sú odhalené pohlavné orgány. Naproti tomu nebezpečnosť pornografie pre muža tkvie najmä v tom, čo muža na ženskom tele najviac vzrušuje. A tým sú v drvivej väčšine prípadov hlavne ženské prsia a nohy. Dokonca z prieskumu spoločnosti SlimFast vyplynulo, že pre mužov sú najdráždivejšie práve ženské nohy.[32] Celková príťažlivosť žien pre mužov, je ale podľa zistení ukrytá predovšetkým práve v optimálnom pomere pásu a ženských bokov.[33]

Pornografia v manželstve

Problém pornografie sa netýka len mládeže. V rodinách postihuje vo veľkej miere aj manželov, respektíve otcov. Ak manžel mentálne pácha cudzoložstvo s prvotriednou modelkou, ako vôbec môže jeho manželka naplniť jeho očakávania? Takéto správanie sa a konanie muža voči manželke, ktorá má aspoň trochu sebaúcty jej zvyčajne ubližuje. Právom v tom vidia zradu svojej lásky. Naproti tomu pre človeka s narušenou sebaúctou nie je ťažké žiť normálnym sexuálnym životom s niekým, kto holduje pornografii.

Idea go6

„Manžel príde napríklad domov a pozerá si časopis. Čo vidí? Krásne ženy s perfektným telom. Pozrie sa do kuchyne a čo vidí? Manželku v teplákoch, matku jeho troch detí. Už nemá telo ako mladica. Aké ovocie prináša toto porovnanie skutočného s vyfotografovaným snom? Nespokojnosť, neveru, možno rozvody, násilie, bolesť.“[34]

Spoločnosť predkladá mužom neustále ideál krásnej ženy, bez najmenších nedostatkov. Muži sú dnes takýmto ideálom bombardovaní z rôznych reklám, filmov alebo z internetu. Do médií sú vyberané ženy, ktoré boli obdarené skutočne pekným telom, ktorým sa nemôže popýšiť hociktorá žena. Pritom takisto akékoľvek nedostatky na ženách vystupujúcich v týchto médiách sú maskované, keďže i ony ich majú. Potom muži, ktorých ženy samozrejme celkom nespĺňajú kritéria tohto ideálu vyprodukovaného mediálnym priemyslom (malé prsia, nižší vzrast, obézne, anomálie na koži atď.), s ktorým sú neustále konfrontovaní, majú tendenciu vyhľadávať uspokojovanie túžby po takomto ideáli práve cez pornografiu, v horšom prípade aj inak.

Porno mimo iné zvyšuje tendenciu klamať, zatajovať a vnáša do rodiny nedôveru. Ako závislí na alkohole alebo drogách majú tendenciu klamať o svojom správaní sebe a druhým, sexuálne závislí majú často podobný sklon.[35]

Ak sa muž svojmu zlozvyku nebráni, jeho požiadavky, ako už bolo naznačené skôr, sa pravdepodobne budú časom stupňovať. Začiatok finálneho štádia môže byť napríklad vo vyhľadávaní kontaktov s cudzími ženami na internetových diskusiách alebo zoznamkách s cieľom zaflirtovať si, vo vyššom štádiu sa môže vyskytnúť zvýšená túžba „vykonávať sexuálne aktivity znázornené pornografiou (promiskuita, voyerizmus, skupinový sex, znásilnenie, sadomasochizmus, obťažovanie detí).“ S pornografiou pravdepodobne priamo alebo nepriamo súvisia aj ďalšie čísla: kým v Amerike bolo celkovo v roku 1998 štyritisícpäťsto prípadov sexuálneho zneužívania, v roku 2004 to už bolo 112 000 prípadov. [36]

Niektorí napriek všetkým argumentom dokážu presviedčať svoje okolie o tom, že pornografia je normálna a neškodná, alebo že dokonca môže byť prínosom pre vzťah. Síce jej prínosom môže byť napríklad objavenie novej sexuálnej polohy, ale oproti jej negatívam pôsobí takýto klad absurdným dojmom. Ako môže byť normálne, keď mám vedľa seba partnera, ktorému som sľúbil lásku a vernosť a potom nemám problém ukájať sa pred cudzími ženami? Iným dôsledkom môže byť sklon myslieť pri milovaní na ženy z pornostránok a predstavovanie si súlože s nimi. Skutočne je to prejavom zdravého vzťahu a lásky k partnerovi?

V jednom článku časopisu New York píše David Amsden o náraste popularity internetového porna. Uvádza výrok svojho známeho: „Kamoš, všetci moji známi sú takí posadnutí internetovým pornom, že to nemôžu robiť so svojimi priateľkami, kým sa tie baby nesprávajú ako pornoherečky.“ Feministická kritička Naomi Wolfová tvrdí to isté:“ Nával porna je zodpovedný za to, že muži netúžia po vzťahu so skutočnými ženami.“[37] O záujme o internetovú pornografiu svedčí samotný fakt, že slovo „sex“ je najčastejším heslom vo vyhľadávačoch.

Mali by sme si byť vedomí, tiež toho, že pozeraním (klikaním na stránky) a kupovaním pornografie podporujeme porno priemysel a uľahčujeme jeho rast. Prispievame a napomáhame tak najmä k sexuálnemu zneužívaniu ďalšieho množstva žien a dievčat.

Pokiaľ niekto zdieľa názor, že na pornografii nie je nič zlé, že je ok, nezaškodilo by položiť si jednu otázku. Vadilo by vám, keby vaša manželka, matka alebo vaša dcéra bola pornoherečka? Pokiaľ áno, tak prečo?

Ak partneri považujú sledovanie porna za príjemné spestrenie svojho sexuálneho života, potom to svedčí o ich psychosexuálnej nezrelosti. Často sa argument spestrenia sexuálneho života používa vtedy, keď vzťah nie je postavený na niečom hlbšom, ale len na plytkých citoch, telesnej atraktivite partnera alebo niečom podobnom. Vtedy sa ľahko ten druhý zunuje. Sexuálny život si zvyknú za každú cenu spestrovať ľudia, ktorých partnerský a teda následne aj sexuálny život nestojí za veľa, pretože v ňom chýba rozmer nezištnej lásky. Upevní sledovanie porna alebo iné pochybné sexuálne experimenty vzťah? Žiaľ takýto postup je dôkazom, že riešenie plytkosti vzťahu sa hľadá v nesprávnej rovine vzťahu. Niekto takto nesprávne hľadá i dlhodobo a nevie sa preniesť cez svoje zdeformované predstavy o intímnom vzťahu. Ustrnie v takomto životnom štýle a neraz skĺzne k striedaniu vzťahu za vzťahom.

Ženské porno

kongsky
U žien môže byť rozšírený iný syndróm, ktorý sa označuje ako ženská pornografia. Ak sa manželka naučí fantazírovať o svojom živote čítaním množstva romantických noviel alebo prílišným sledovaním romantických filmov nemusí byť schopná prispôsobiť sa skutočnému životu. Veď predsa nijaký muž nedokáže konkurovať mužom, ktorí sú výtvorom predstavivosti autoriek románov. Žena si takto buduje skreslenú predstavu o vzťahoch a o mužoch. Môže nadobudnúť dojem, že v prípade nájdenia „toho pravého“ to musí v ich vzťahu všetko perfektne klapať, inak to nie je dosť dobrý muž pre ňu. Môže potom vstúpiť do vzťahu s mužom, ktorého si zidealizuje podľa románových hrdinov. Keď sa jej predstavy o takomto hrdinovi nenaplnia je frustrovaná. Je nespokojná, lebo očakávala, že aj jej manželstvo bude nonstop nabité romantikou a vzrušujúcimi citovými vzplanutiami. Keď to tak nie je začína byť sklamaná a môže to takúto nevyzretú ženu priviesť až k tomu, že začne snívať o romantických chvíľach s inými mužmi. Prejavom takejto nespokojnosti môže byť i spôsob obliekania sa takýchto žien, aby zaujali pozornosť cudzích mužov.

Vysporiadanie sa s pornografiou

Viacerí ľudia vedia, že pokiaľ svoju rodinu, a veriaci navyše i Boha milujú, potom s týmito vecami musia niečo robiť. Vedia, že mnohé, možno na prvý pohľad krajné riešenia budú najúčinnejšie. Vedia, že to nestojí za to, vymeniť svoju dušu napríklad za internet.

Porno má veľkú moc nad človekom. Ak máte o tom pochybnosti, tak pokiaľ mu holdujete, pokúste sa ho teraz raz a navždy vzdať a nikdy ho už nevidieť. Je to u väčšiny veľmi ťažké! Nie však nemožné.

Prvým často rozhodujúcim krokom k pozitívnej zmene, je priznať si svoju slabosť, zlozvyk. V manželstve je dôležité uvedomiť si ako pornografia ničí manželský vzťah a ubližuje partnerovi. Nasledovať by mala snaha o zmenu. Nesľubujte, že už nepadnete, ale sľúbte, že sa nevzdáte.

Dokázať bojovať s pornografiou chce aby sme sa vedeli prípadne i istých vecí zrieknuť. Veľa závisí od toho aké máme v živote priority. Vymaniť sa z otroctva či už nášho pudu, respektíve našich myšlienok je ťažké až nemožné najmä vtedy, ak si hľadáme vždy nejaké výhovorky alebo ospravedlnenia svojich nekontrolovaných túžob.

V praxi, pri samotnej pornografii v tlači, filmoch a na internete to chce od človeka zaujať správny postoj a chce to dokázať odmietnuť prezeranie fotografií a videí nahých žien a dievčat, prípadne i mužov. Takisto si to od muža žiada, aby sa vyhýbal obzeraniu si príťažlivo oblečených žien na ulici a radšej sa im snažil pozerať vždy povedzme do očí alebo aby sa jednoducho naučil odvrátiť zrak inde.

Tak ako môžu televízia, časopisy a dnes hlavne práve internet slúžiť k dobrému, môžu na druhej strane ako mnoho iných vecí aj ony človeka zotročovať. Preto ak sa človek pri nich nevie kontrolovať alebo si nevie vyberať z ich ponuky, je niekedy lepšie sa ich zbaviť alebo si zabezpečiť ich oveľa ťažšiu dostupnosť. V prípade internetu to môže byť napríklad zabezpečenie prístupu pomocou hesla, používanie blokovacích programov alebo odkladanie adaptéru od koncových zariadení do úschovy manželky alebo v prípade mládeže do úschovy rodičov. Prístup na internet by mohol mať človek potom len v prítomnosti inej osoby alebo po dohode s ňou. Dnes už aj mnohé spoločnosti poskytujúce pripojenie na internet ponúkajú rozličné blokovacie balíčky.

Idea go7

Môže sa to zdať až komické, ale podobný postup sa volí aj pri iných typoch závislostí. Ako povedal jeden múdry človek: „Proti nástrahám žiadostivosti skôr zvíťazíme pohotovým útekom, než keď sa postavíme proti nim.“[38] Rôzne informácie sa dajú v prípade niektorých ľudí získať aj iným spôsobom. Krátkou návštevou internetovej kaviarne (človek tam buď nemá dostatok súkromia na to aby bez hanby navštevoval pornografické stránky alebo si za ten čas surfovania po internete potrebuje vybaviť mnoho iných nevyhnutných vecí a myšlienky mu tak ľahko neskĺzavajú niekde mimo), z rozhlasu, novín a podobne. Takisto je potrebné vyberať si také web stránky, či už pre emailovú schránku alebo na čítanie správ atď., ktoré neponúkajú pornografiu ani v malom množstve a rovnako nedávajú priestor perverzným reklamám. Čo sa týka hodnotných programov, na tie možno ísť na vybrané kultúrne podujatia do divadla, kina alebo si ich možno pozrieť na DVD. Aj v televízii možno nájsť dobré, obohacujúce programy a relácie, ale je potrebné vedieť si vyberať a byť schopný chrániť sa od sledovania plytkých televíznych programov, reklám a najmä videoklipov, ktoré sú plné provokatívnych stimulov. Podobné je to i s novinami a časopismi. Tiež je potrebné vedieť si vybrať dobrú hudbu – nie plnú sexizmu, vulgarizmov či nadávok. Hudbu je lepšie počúvať menej ako viac, potrebné je vedieť sa stíšiť a žiť viac v tichu, ktoré dáva väčší priestor na uvažovanie a psychohygienu. Treba zdôrazniť, že sa tak z veľkej časti môžeme vyhnúť balastu, konzumnosti, násiliu, hypersexualite, atď. Respektíve môžeme takto aspoň výrazne znížiť množstvo negatívnych faktorov vplývajúcich na náš život a na naše zmýšľanie. Tiež mladí sa tak učia nenechať sa vždy unášať prúdom akejkoľvek „davovej psychózy“, ale byť sebou, byť osobnosťami. Rozvíja sa u nich viac tvorivosť, lepší vzťah ku kamarátom, avšak podmienkou väčšinou je, aby sa aspoň niekedy stretávali s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, zvlášť rovesníkmi. Čiže nie je to žiadny život v skleníku, len odmietnutie zbytočného nánosu bahna.[39] Prevenciou môže byť takisto neprezeranie si reklamných letákov vhadzovaných do poštových schránok alebo tiež vyhýbanie sa návštevám miest, kde je napríklad množstvo vyzývavých reklám prípadne i samotných vyzývavo oblečených žien. Pomocou môže byť niekedy aj pobyt v prostredí, kde je menej podnetov (napr. na vidieku v porovnaní s mestom).

Nauč sa sebakontrole natoľko, že budeš slobodným človekom, ktorý dokáže aj pri pozvánke od kamarátov na film alebo pozeranie časopisu, kde je nahota alebo iné perverznosti povedať „nie“. Zmeň tému, ak sa rozprávajú zlé vtipy, alebo odíď a vyjadri svoj nesúhlas. Neboj sa byť zásadový. Ak sa bojíš, že stratíš kamarátov, ktorí ťa nerešpektujú, je to obyčajne aj tak len otázka času, kedy sa ti otočia chrbtom. Strata takých „kamarátov“ môže byť napokon skôr ziskom. Buď priateľský a chápajúci, „no nikdy neodobruj ani neospravedlňuj niekoho zneužívanie sexuality. Hovor pravdu, lebo aj to je pomoc kamarátom a spolužiakom. Keď vedia o tvojom úprimnou priateľstve, aj tvoje slová príjmu, alebo sa aspoň nad nimi zamyslia.“[40]

Pornografia má pravdepodobne i svoju hlbšiu príčinu, ak sa muž nevie zbaviť jej holdovaniu. Nestačí odstraňovať následky a príležitosti. Základnou príčinou býva zvyčajne niečo, čo muža neurotizuje (napríklad tlak alebo ťažkosti v práci, v škole, vo vzťahoch alebo jeho niekedy i neuvedomelý egoizmus). V prípade egoizmu sa môže jednať o kariéru, koníčky, kamarátov a iné. Môže to byť čokoľvek na čo dáva prehnaný dôraz a na čom mu príliš záleží. Neraz vidí, že je to na úkor dôležitejších vecí v jeho živote a to v ňom vytvára nepokoj (základom zmeny môže byť rozhodnutie začať robiť to čo je dobré pre druhých, nie to čo „chcem ja“). Z takéhoto prístupu k životu vzniká napätie a neuspokojenie, ktoré sa muž snaží zaplniť napríklad aj pornom. Spravidla však problém býva ešte hlbší, pramení okrem spomínaného i zo zanedbávania duchovných potrieb človeka.[41]

Tiež platí, že ak nemáme radi seba, máme nízku sebahodnotu a práve vtedy robíme veci, ktoré ubližujú iným.[42]

Človek, ktorý žije dlhodobo v špine môže ľahko zabudnúť na to čo je to čistota. Ako niekto, kto žil roky v tme a potom vyšiel na svetlo. Toto svetlo bude pre neho veľmi nepríjemné, ba až priam odporné, lebo mu začne páliť oči. Preto sa mnohí radšej skryjú naspäť do tmy… [43] Ľudská myseľ je schopná urobiť čokoľvek len preto, aby odmietla vinu. To svedčí o jej potrebe duchovnej čistoty, zbaviť sa viny. Žiaľ v skutočnosti sa väčšina neočisťuje, len klame samých seba. Možno si to overiť aj vlastnými skúsenosťami. Ak sa zaoberáte nemorálnymi myšlienkami, asi ste našli nejaký spôsob, ako sa pred sebou ospravedlniť. Často sa možno napríklad stretnúť s názorom, že amorálne myšlienky zapríčiňujú ženy. Alebo zas naopak sa možno stretnúť so snahou všetku amorálnosť zvaliť na mužov s ich pohlavnou žiadostivosťou.[44]

Ak muž nemá záujem so svojim zlozvykom holdovaniu pornografii nič robiť, manželka nemá veľkú šancu to zmeniť. Napríklad ak muž ovláda celkom na úrovni prácu s počítačom, dokáže v krajnom prípade s pomocou rôznych programov tak utajiť to čo v počítači robí alebo čo v ňom má uložené, že žena na to nemusí vôbec prísť. Pokiaľ je veriaca, v takom prípade existuje odporúčanie a nádej, ktorou je modlitba, sviatosti, pôst.

Vo svete i u nás existujú špecializované webstránky venované problematike pornografie ako napríklad www.pornojeloz.sk alebo americká stránka so štúdiami o škodlivosti pornografie: http://pornharms.com/

Je dôležité, aby otcovia pravdivo vysvetľovali vo vhodnom čase a vhodným spôsobom silu a riziká mužskej sexuality nielen svojim synom, ale i svojim dcéram. Svoje opodstatnenie majú takisto rozhovory manžela s manželkou na túto tému. Nielen kvôli tomu, že dobré vzájomné poznanie aj svojich slabostí má v manželstve svoje miesto a význam, ale i preto, že množstvo žien má veľmi skreslenú predstavu o mužskej sexualite.

Je túžba po partnerovej úcte sebectvom?

Niekto môže tvrdiť, že je to sebectvo (v súvislosti s pornografiou, promiskuitou, polygamiou a pod.), keď žena alebo muž chce, aby len on bol svojim partnerom výlučne milovaný. Pravdou je že to nie je sebectvo – taká je prirodzene zdravá psychika človeka. Nie je sebectvom, ak je žiadanie výlučnej lásky pre mňa vyvažované mojou výlučnou láskou pre môjho partnera. V tomto prípade si vyžaduje napríklad u muža práve nesebecké zrieknutie sa túžby po iných ženách. Podmienkou správneho chápania, že nejde o sebectvo je rozlišovanie, že láska má v živote viacero podôb. Uvedené platí pre lásku medzi partnermi. Inú podobu má láska k deťom. Inak sa zas prejavuje láska k ostatným ľuďom. Každý druh lásky má svoje špecifiká. Práve pre fungovanie zdravej rodiny a šťastných manželstiev je výlučná láska partnerov základnou podmienkou.

Mnohé ženy nechcú pripustiť závislosť ich mužov od porna, lebo by to pre ne znamenalo vážny šok a zrútenie ich ilúzii o čistote a romantike ich vzťahu.
Každý muž sa môže vcítiť aspoň trochu do prežívania svojej ženy, keď si predstaví, ako by asi vnímal, keď by si jeho žena pozerala pravidelne fotky nahých mužov, fantazírovala by pri nich a potom by raz za čas povedala svojmu mužovi: „Milujem Ťa“! Nebolo by to pre muža niečo potupné, neúprimné až nechutné?

Aj mnohým ženám, ktoré porno u svojich mužov tolerujú, toto ich konanie ubližuje a útočí to na ich sebavedomie. Rozumný a milujúci muž si uvedomuje, že porno škodí nielen jeho žene, ale aj jemu samotnému, aj keby sa jeho žena znechutenie nad týmto zlozvykom svojho muža snažila v sebe potlačiť. Porno totiž muža odvádza od lásky a vernosti svojej žene.

Prečo majú muži sklon vyhľadávať a obzerať si aj iné ženy? Rozpor v mužovom vnútri spočíva v tom, že u neho má veľký význam vizuálne vnímanie a zároveň má potrebu po pravej láske. Ak muž plytko pozerá na ženy, víťazi v ňom zberateľský inštinkt založený na vizuálnom vnímaní. Muži radi zbierajú známky, autíčka, plechovky od piva atď. Primitívna túžba „mať“, nabáda muža mať celú sériu čohokoľvek, čo sa mu veľmi páči. Veď každá zo série aj veľkého počtu známok môže byt veľmi pekná a rád by ju vlastnil. Je to niečo, čo je zakorenené v psychike muža. Všetko je však potrebné správne usmerňovať. Platí to aj o vzťahu muža k ženám. A v tomto vzťahu platí, že zdravý vzťah sa dá budovať jedine na vernosti, preto si tento vzťah vyžaduje neraz aj boj so svojimi zlozvykmi, túžbami a sklonmi. V Biblii sú známe prípady prejavenia sa tohto syndrómu v plnosti. Kráľ Šalamún bol ukážkovým príkladom „zberateľa“ s jeho obrovským háremom. Neskôr to boli najmä rôzni moslimskí vládcovia a dnes sú to aj v západnom svete rôzni príslušníci siekt, a to nielen tí ktorí oficiálne holdujú polygamii.

Blokovanie porna v reklame, médiách a internetového porna – utópia?

Smutné je, že dnes v mnohých prípadoch je pornografia pretláčaná do nášho života, aj keď o ňu nemáme záujem.

Aj mäkké porno v rozličných reklamách môže byť silne obťažujúce a mnohí ľudia si neželajú, aby takáto reklama bola ľahko dostupná predovšetkým ich deťom. U detí sa totiž takýmto spôsobom od útleho detstva formuje skreslený postoj voči nahote a sexualite.

Mužov a mladých chlapcov prirodzene vzrušuje pekná, mladá a odhalená žena. Avšak je v poriadku, ak si už od mlada pestujú muži aj takýmto spôsobom zvyk obzerania a vzrušovania sa na iných ženách? Ak sa totiž nenaučia sebaovládaniu a pozeraniu na ženy čisto, dôsledky toho majú potom dosah i na ich manželský život. Je v poriadku, keď si muž popasie oči na inej žene, prípadne si dopraje nejaké vzrušujúce sexuálne predstavy spojené s touto ženou? Psychicky zdravej žene so zdravou dávkou sebaúcty bude iste takéto konanie jej partnera ubližovať a vadiť.

Mnohí obhajcovia firiem šíriacich pornografiu sa odvolávajú na to, že sa na reklamné materiály alebo billboardy nemusíte pozerať. Keď ale nemáte nejaký špeciálny skener na filtráciu pošty alebo neodvraciate tvár pravidelne pred nejedným billboardom či inou reklamou na verejných priestranstvách, potom sa pohľadu na tento typ reklamy nevyhnete. Navyše pornom sú takto bombardované i deti, ktoré sú oveľa menej zrelé na to, aby dokázali odmietnuť všetku pornografiu, ktorá ich v mladosti ohrozuje. Ich schopnosť rozoznávania dobrého od zlého nadobúdajú z veľkej časti na základe životných situácii a skúseností. Akú schopnosť nadobudnú v dnešnom hypersexualizovanom svete, ak sa k tomuto stavu budeme stavať ľahostajne?

digitalart

Ďalšia obhajoba porna je stavaná na mýtoch, že sú to predsa umelecké diela. Zamyslime sa ale. Bolo by v poriadku, keby si nejaký pseudoumelec pofotil vlastný penis a šiel robiť výstavu pre deti v škôlke? Iste sa nájdu takí, ktorým by to nevadilo – u takých by stál za analýzu ich súkromný život. Množstvo iných ľudí by sa určite ohradilo, pretože si uvedomujú, že nahé ľudské telo je síce umelecké dielo, ale jeho prezentovanie na verejnosti nie je na osoh, práve naopak.

O blokovaní pornografie na internete sa už otvorene hovorí napríklad vo Veľkej Británii. Riešením má byť automatické zablokovanie pre každého a prístup k nej by získali len tí, ktorí o to vyslovene požiadajú.[45] V USA už boli taktiež podobné pokusy o ochranu pred neželaným pornografickým obsahom na webe.

Čo sa týka ochrany pred pornografiou a zmeny legislatívy u nás na Slovensku je jednou z možností žiadať kompetentných, teda hlavne politikov o zavedenie blokovania internetu zákonmi. Tieto možnosti sú zneužívané napríklad v Číne, tak prečo by sme ich napríklad u nás na Slovensku nemohli použiť na niečo pozitívne, a to na bránenie sa voči firmám a jednotlivcom, ktorí chcú vytĺcť peniaze bez ohľadu na to, že to prispieva k rozkladu rodín a k neschopnosti žiť v zdravých a trvalých partnerských vzťahoch? Aj na Slovensku chcelo napríklad Ministerstvo financií blokovať stránky s hazardnými hrami, na prevádzkovanie ktorých nebola udelená alebo vydaná príslušná licencia. [46]

Síce absolútna cenzúra nie je možná, do veľkej miery sa však takýmto spôsobom dá eliminovať prístup k pornografii najmä u detí.

Nie je najšťastnejšie zaujímať voči internetu postoj skrývania hlavy do piesku. Totiž, ak nie je úmyslom riešiť adultnú pornografiu, nie je úmyslom riešiť ani detskú pornografiu? Znamená to, že nemáme mať nijakú právomoc zasahovať proti stránkam šíriacim nenávisť, neznášanlivosť (napr. rasovú), už spomínanú detskú pornografiu, nelegálny obchod atď.? Treba si byť vedomý, že za ľahostajnosťou voči šíreniu tohto zla na internete stoja osudy jednotlivých žien a detí, ktoré sú v množstve prípadov nedobrovoľne zneužívané. Keď sa nebudú prijímať účinné zákony, aby sa tieto veci eliminovali, bude sa podporovať rozmach obchodu s bielym mäsom a pod.

Samozrejme, nedá sa úplne na sto percent zabrániť propagácii alebo prístupu na stránky s určitým obsahom. Ale kedy v histórii sa podarilo akýkoľvek zločin potlačiť na sto percent? Máme zákony, ktoré zakazujú vraždiť a dovoľujú dávať tvrdé sankcie za vraždu a napriek tomu sa vraždy, i keď v malej miere, ale predsa len vyskytujú. Rovnako je to aj s kradnutím. Zákonmi tiež nemožno uchrániť všetkých pred kupovaním a užívaním tvrdých drog, ale zákony sankcionujúce obchod s drogami a ich užívanie tu sú napriek tomu, pretože spoločnosť si je vedomá, že sa tento škodlivý jav takto aspoň obmedzuje. A zároveň si je spoločnosť takisto vedomá, že samotná výchova by na to nestačila.

V takomto vymenovávaní by sa dalo pokračovať veľmi dlho. A predsa nikto neuvažuje o tom, že by sme tieto zákony zrušili, len kvôli tomu, že nebránia zločinu na sto percent. Zákony samotné svedčia o tom, že spoločnosť v zastúpení štátu nikoho nepovažuje za celkom bezrizikového. A tým len verne odráža realitu, pretože presne takí ľudia sú.

Na margo rodičovskej zodpovednosti treba povedať, že aj na hodinách informatiky v školách sa stáva, že učiteľ neustriehne deti na hodine, ktoré si veselo prezerajú webové stránky s porno-obsahom. Preto sa nedá všetka zodpovednosť hádzať len na rodičov a na “zodpovednosť a uvedomelosť” detí.

Čoraz viac stránok bez predchádzajúceho upozornenia pri vstupe na ne neobsahuje varovanie, že obsahuje pornografiu. Bolo by žiaduce, aby zákon zamedzil minimálne takémuto konaniu, blokovaním stránok bez primeraného varovania.

Do doby kým tu nebol internet štát vytváral zákony aj na ochranu pred šírením pornografie. V niektorých krajinách účinnejšie, v iných menej účinné. S príchodom internetu sa množstvo zákonov nedokázalo prispôsobiť. Pravdepodobne najmä kvôli tomu, že ľudia nedokázali dostatočne flexibilne zareagovať na príchod nových technológií. Mnohí politici, ktorí mali v rukách možnosť regulovať šírenie negatívnych javov na internete nemali takmer žiadnu predstavu o tom či sa to vôbec dá, ako sa to dá a podobne. Dnes sa situácia pomaly začína meniť, na čo poukazujú aj snahy z rôznych iných krajín vo svete.

Riešenie problému pornografie by malo byť v záujme štátu. Štát v konečnom dôsledku ušetrí na tom, že nebude musieť riešiť následky, ktoré prináša holdovanie pornografii v spoločnosti.

Štát by mal zlo v spoločnosti znevýhodňovať a to dobré naopak zvýhodňovať. Žiaľ čo sa týka internetu toto sa nedeje alebo len vo veľmi obmedzenej miere.

Ani alkohol, ani cigarety nie sú samé o sebe zdrojom svetového zla. Samozrejme, ani porno. Ale zatiaľ sa stále veľmi podceňuje jeho návykovosť a zhubnosť. [47]

Nahota v umení a práci

Umenie by malo zušľachťovať ľudského ducha. Avšak len málokedy je táto podmienka umenia splnená. Dnes umenie slúži neraz viac pre maximalizovanie finančného zisku než pre kultúrny pokrok človeka. Podobne je tomu i s prácou. Tieto premeny možno pripísať rôznym spoločenským zmenám. Popri ekonomickom rozvoji a s ním spojenom rozkvete konzumného hedonistického životného štýlu, mal však významný vplyv i na túto oblasť zmenený pohľad na sex.

V oblasti práce i akejkoľvek tvorivej činnosti existuje jeden veľký problém dnešnej doby. Už malé deti sa dozvedajú, že celý zmysel práce je prinášať zisk. Nehovoríme deťom o tom, že práca má mať význam v zarobení si na obživu, a že práca je aj našou službou iným. Nevystríhame deti pred neužitočnou prácou, ani pred takou „prácou“, ktorá spočíva v ubližovaní ľuďom. Málo rodičov sa snaží vštepiť deťom, že najdôležitejším cieľom práce je človek. Potom nečudo, že vychovávame ľudí, pre ktorých je normálne, že vlastný záujem povýšili nad dobro ostatných. Sú ochotní byť verní dobru len do určitého momentu – pokiaľ za to nemusia „príliš veľa platiť“. Práve na tejto chorobe cudzopasil nacizmus i komunizmus (spolupracovali učitelia, úradníci, vojaci atď.)[48]

Môže sa to týkať hociktorého zamestnania. V oblasti dotýkajúcej sa sexuálneho života človeka sú najvypuklejšími a najviditeľnejšími prípadmi lekári a zdravotné sestry asistujúci pri potratoch, predavači v stánkoch predávajúci časopisy a noviny propagujúce pornografiu, pseudoumelci produkujúci podpásový humor či herci, režiséri a ďalší tvorcovia filmov, relácií, reklamy alebo podujatí s rozličnou dávkou nahoty. Prioritou sa stali peniaze, kariéra, pohodlie…

Mnohí ľudia dnes nie sú ochotní zriecť sa časopisov, ktorých kúpou podporujú šírenie nahoty a iných primitívností. Takisto nezáujem rodičov o to čo čítajú a kupujú ich deti môže byť veľmi deštruktívny. Nejedná sa len o pornografické a im podobné časopisy. Aj časopisy, ktoré sa snažia tváriť nevinne ako časopisy pre mládež sú väčšinou druhom osvety, ktorej základom je šírenie najmä mäkkej pornografie, respektíve šírenie porna „v menších dávkach“ a rozličné návody na voľný sex.

Kvalitné umenie nie je závislé na pornografii

Za umenie sa dnes považuje všeličo. Šírenie porna viacerí takisto obhajujú vyjadreniami, že sa jedná len o umenie. Takýmto spôsobom môžeme nazvať umením takmer akúkoľvek zvrhlosť, ktorú chceme, aby nám druhí akceptovali ako normálnu. Opäť je aktuálne pripomenúť jednu zásadnú vec, a to že keď sa na človeka pozeráme len ako na biologickú bytosť, bez nejakých vyšších potrieb, respektíve bez nejakého vyššieho rozmeru ľudskej osoby, potom skutočne nikdy nemusíme dozrieť k tomu, aby sme videli reálny dopad verejnej propagácie nahoty na človeka a spoločnosť.

Idea go0

Zoberme si ako zástupcu umenia film. Kvalitný film, tak ako iné umenie má napomáhať človeku k určitému pokroku a nie k úpadku. Kvalitný film by mal byť pravdivý, nemal by teda zamieňať dobro so zlom a naopak. Má to veľký význam, pretože film ako jedno z vplyvných médií tiež formuje alebo deformuje ľudskú osobnosť i spoločnosť. Kvalitný film by sa mal vyhýbať vulgarizmom, nemal by vykresľovať páchanie násilia ako konanie niečoho hrdinského alebo ako istého druhu tolerovanej zábavy. Tiež by v ňom malo byť minimum erotických (v praxi mnohí nazývajú erotikou to čo je v skutočnosti pornografiou) scén, v tom lepšom prípade žiadne – sú spravidla bezúčelné a u diváka môžu iba podmieňovať falošné vnímanie sexuality.

Je tragédiou dnešnej doby, že režiséri, ktorí natáčajú inak hodnotné filmy sa nevedia vyhnúť tomuto primitivizmu v kinematografii, kedy sa pornografické prvky vo filme stávajú štandardom a akoby nutným prvkom.

Možno sa pýtať či rozdiel medzi dnešnou citlivosťou na filmy a tou spred štvrť storočia, keď jemnejšie scény vyvolávali pohoršenie, je svedectvom o vtedajšej prudérii alebo skôr o našej otupenosti na odľudštenie sexuality?[49]

Takisto by sa v hodnotnom filme nemalo vyskytovať pozitívne vykresľovanie dehonestovania akejkoľvek osoby. Kvalitný film by mal vyzdvihovať lásku (neredukovanú na úroveň pudového uspokojovania) v jej rôznych podobách. Mal by vyzdvihovať to čo je pozitívne a krásne vrátane všetkých čností ako sú obetavosť, láskavosť, nápomocnosť, vernosť, poctivosť, odvaha, pokora, skromnosť, vzájomná úcta, úcta k životu, k človeku, k Bohu. Súčasne by sa mal stavať odmietavo k akémukoľvek zlu, ktoré sa stane témou toho ktorého filmu.

Aj rozprávky pre deti sú dnes pod silným vplyvom rôznych ideologických a záujmových skupín. Deťom sa dnes v rozprávkach oveľa menej predstavujú kamarátske vzťahy a do popredia idú a sú dominantné partnerské vzťahy, respektíve vzťahy zaľúbenosti. Dievčatá sú tak napríklad od malička formované k tomu, aby boli pre chlapcov a mužov oveľa prístupnejšie a aby sa zaoberali romantickými vzťahmi čím skôr, zároveň aby po nich túžili. Neustálym prezentovaním vzťahov ako zidealizovaných romancí sa podávajú vzťahy a láska veľmi skreslene a uniká chápanie pravých hodnotných vzťahov založených na niečom hlbšom ako len na určitom prvotnom obdive a povrchných sympatiách.

Hodnotné umenie je prospešné podporovať jeho kúpou. Tým sa napomáha nielen tvorbe dobrých umeleckých diel, kam môže patriť aj dobrý film, ale je to aj prejav poctivosti a slušnosti voči jeho tvorcom. Napokon tým, že sa nepodporujú dobré filmy a iné prospešné umenie, škodíme sami sebe. Čím viac peňazí bude zarábať skutočne cenné umenie, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa bude vo väčšom množstve produkovať a aspoň čiastočne sa zníži podiel braku na trhu.

Pre veriacich

V súvislosti s pornografiou možno povedať, že Ježiš bol dosť nekompromisný. Povedal: „Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“ (Mt 5,28)

V skutočnosti droga, ako aj pornografia, a iné formy konzumizmu zneužívaním náchylností slabých sa pokúšajú zaplniť vzniknutú duchovnú prázdnotu.[50]

Muž má zvyčajne po každom prepadnutí pornografii oslabenú schopnosť ovládania sa. Neskôr častejšie a ľahšie padá znovu. Po spovedi sa však do značnej miery schopnosť sebaovládania obnovuje. To nie je mýtus, ale skúsenosť mnohých veriacich mužov. Možno nie u každého je schopnosť sebakontroly znovu nadobúdaná v rovnakej miere a ani na rovnako dlhý čas. Je to totiž ovplyvnené viacerými faktormi. Okrem iných napríklad hĺbkou duchovného života, ktorý muž vedie.

Veľa závisí od toho, v ktorej fáze sa dokáže človek zastaviť. Na začiatku je to vždy jednoduhšie. Ako hovorí Tomáš Kempenský: „Najprv vznikne v mysli iba myšlienka, potom mocná predstava, po nej záľuba a hriešna žiadosť a napokon súhlas k hriechu.“

Niekoľko zaujímavých, užitočných rád ponúka i článok „Vyhratie boja v mysli“ na stránke:

http://www.loveismore.sk/menu2/zavislost-od-porna/vyhratie-boja-v-mysli.html

————————————–
[1] Carothers, M. Čo nosíš vo svojej mysli? Hontianske Tesáre: Vydavateľstvo sv. Bystríka, 2001, ISBN 80-968401-5-0.

[2] Winnerová, F. L. (Holá) pravda o sexe, Bratislava: Porta Libri, 2007, ISBN 978-80-89067-48-0, s. 33 – 34.

[3] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 251.

[4] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 252.

[5] Dovala, J. J. Pornokracia. In: Týždeň, č. 40, 2009, ISSN: 1336-653X.

[6] Škripek, B. Slovensko sexom ničené. In: Dá sa Slovensko zmeniť? Tematická príloha, s. 9 – 13. In: Nahlas, roč. 7, č. 7 – 8, Bratislava: Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, 2004, ISSN 1337 – 9771.

[7] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 250.

[8] Weiss, P. Sexuální deviace. Praha: Portál, 2002. 360 s., ISBN 80 – 7178 – 634 – 9, s. 154.

[9] West, Ch. Radostná zvesť o sexe a manželstve. Bratislava: Redemptoristi – Slovo medzi nami, 2007, 216 s., ISBN 978 – 80 – 969600 – 9 – 5, s. 187.

[10] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 251.

[11] Carothers, M. Čo nosíš vo svojej mysli? Hontianske Tesáre: Vydavateľstvo sv. Bystríka, 2001, ISBN 80-968401-5-0, s. 40.

[12] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 192.

[13] Demko, M. Kšeft so sexom. 5. 5. 2011. [online]. [citované: 27. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.postoy.sk/porno

[14] Demko, M. Kšeft so sexom. 5. 5. 2011. [online]. [citované: 27. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.postoy.sk/porno

[15] Carnes, P. The sexual addiction. Minneapolis: CmopCare Publications, 1983. In: Weiss, P. Sexuální deviace. Praha: Portál, 2002. 360 s., ISBN 80 – 7178 – 634 – 9, s. 135.

[16] Demko, M. Kšeft so sexom. 5. 5. 2011. [online]. [citované: 27. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.postoy.sk/porno

[17] Demko, M. Kšeft so sexom. 5. 5. 2011. [online]. [citované: 27. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.postoy.sk/porno

[18] Ruse, A. Cesta z temnoty pornografie. 9. 5. 2011. [online]. [citované: 27. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.postoy.sk/k_veci-cesta_z_temnoty_pornografie

[19] Demko, M. Kšeft so sexom. 5. 5. 2011. [online]. [citované: 27. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.postoy.sk/porno

[20] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 252 – 253.

[21] Ruse, A. Cesta z temnoty pornografie. 9. 5. 2011. [online]. [citované: 27. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.postoy.sk/k_veci-cesta_z_temnoty_pornografie

[22] Tošovský, T. T. In: Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 253.

[23] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 249.

[24] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 157.

[25] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 249.

[26] Baron, L., Straus, M. A. Four theories of rape in America society. New Haeven: Yale University Press, 1989. In: Weiss, P. Sexuální deviace. Praha: Portál, 2002. 360 s., ISBN 80 – 7178 – 634 – 9, s. 152.

[27] Kutchinsky, B. Pornography and rape – are they related? Caracas: Paper presented at the IX. World Congress of Sexuology, 1989. In: Weiss, P. Sexuální deviace. Praha: Portál, 2002. 360 s., ISBN 80 – 7178 – 634 – 9, s. 152.

[28] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 157.

[29] Schneiderová, S. Som správny chlapec? Bratislava: Mladé letá, 1998, ISBN 80-06-00816-7, s. 113.

[30] McDowell, J., Lewis, P. Lásku dať, lásku brať. Bratislava: Triangel, 1980, ISBN 0-8423-1031-2, s. 45.

[31] Schneiderová, S. Som správny chlapec? Bratislava: Mladé letá, 1998, ISBN 80-06-00816-7, s. 112.

[32] SITA. Mužov vzrušujú viac ženské nohy než prsia. 18. 6. 2007. [online]. [citované: 27. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.24hod.sk/muzov-vzrusuju-viac-zenske-nohy-nez-prsia-cl33318.html

[33] PlosONE. In: Blažek, V. Na muže skutečně působí optimální poměr pasu a boků žen. 8. 2. 2011. [online]. [citované: 27. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.osel.cz/index.php?clanek=5531

[34] Řehák, T. SEX: šľahačka na torte, Zlaté Moravce: Liga pár páru na Slovensku, 2002, 36 s., ISBN 80-968680-8-X, s. 19.

[35] Aardweg, G. M. Terapie homosexuality. Praha: Hnutí Pro život ČR, 2003, s. 45.

[36] Demko, M. Kšeft so sexom. 5. 5. 2011. [online]. [citované: 27. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.postoy.sk/porno

[37] Winnerová, F. L. (Holá) pravda o sexe, Bratislava: Porta Libri, 2007, ISBN 978-80-89067-48-0, s. 97.

[38] Myšlienka pápeža Pia XII.

[39] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 254 – 255.

[40] Čo škola neučí. [online]. [citované: 27. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.coskolaneuci.sk

[41] Dovala, J. J. Pornokracia. In: Týždeň, č. 40, 2009, ISSN: 1336-653X.

[42] Pride, Bratislava: Úsmev ako dar, 2003, s. V(2).

[43] Z diskusie pod článkom: Demko, M. Kšeft so sexom. 5. 5. 2011. [online]. [citované: 27. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.postoy.sk/porno

[44] Carothers, M. Čo nosíš vo svojej mysli? Hontianske Tesáre: Vydavateľstvo sv. Bystríka, 2001, ISBN 80-968401-5-0, s. 53.

[45] Britská vláda chce zablokovať všetko porno na internete. 3.1.2011., [online]. [citované: 23. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.itnews.sk/spravy/internet/2011-01-03/c137518-britska-vlada-chce-zablokovat-vsetko-porno-na-internete

[46] Správy STV. 12.9.2011.

[47] Z diskusie pod článkom: Demko, M. Kšeft so sexom. 5. 5. 2011. [online]. [citované: 27. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.postoy.sk/porno

[48] Salij, J. Sex, láska, morálka. Bratislava: LÚČ, 2003, ISBN 80-7114-410-X, s. 93.

[49] Salij, J. Sex, láska, morálka. Bratislava: LÚČ, 2003, ISBN 80-7114-410-X, s. 99.

[50] Ján Pavol II. v encyklike Centesimus Annus.

Foto:
graur razvan ionut / FreeDigitalPhotos.net; Idea go / FreeDigitalPhotos.net; Idea go / FreeDigitalPhotos.net; kongsky / FreeDigitalPhotos.net; Idea go / FreeDigitalPhotos.net; digitalart / FreeDigitalPhotos.net; Idea go / FreeDigitalPhotos.net

Ďalšie články