PaterPio

Pápeži, Biblia a svätci o móde a obliekaní

Vyvarujte sa zlyhaniam nielen voči čistote, ale aj voči najmenším pravidlám skromnosti. Svätý Pavol od Kríža Okrem módy a jej požiadaviek existujú vyššie a naliehavejšie zákony, nemenné zásady nadradené móde, ktoré za žiadnych okolností nemožno obetovať rozmarom rozkoše alebo fantázie a pred ktorými sa musí skloniť prchavá všemocnosť módy. Pápež Pius XII. Keď ju v amfiteátri v Kartágu vyhodil do

Read more