Linky

V prípade záujmu o rôzne kurzy a vzdelávacie aktivity hlavne pre mladých z oblasti sexuálnej výchovy, sa možno nakontaktovať na niektorú z nasledovných organizácií:

Progress Education

Teen STAR

Liga pár páru

Prirodzené plánovanie rodičovstva

Billings – Slovakia

Fórum života

Centrum pre bioetickú reformu

Poradenstvo pri dojčení

Film „Sexuálna revolúcia a 50 rokov od Humanae Vitae“