24 tyzdnove babatko

Video potratených detí na konci druhého alebo začiatkom tretieho trimestra

Na Slovensku je možné zabiť potratom postihnuté dieťa až do 24. týždňa. Toto video je žiaľ aj realita Slovenska alebo blízko reality Slovenska. Pri voľbách nezabudnime, že väčšina strán až na pár výnimiek podporuje túto komunistickú prax vraždenia nenarodených. Postoj strán k potratom by mal byť jedným z rozhodujúcich faktorov koho voliť a nevoliť. Ešte je dobré uviesť, že v

Read more
trans

Tranzície transsexuálov sú podporou ich psychosexuálnej poruchy, nie pomocou

Transsexuál je osoba trpiaca transsexualizmom alebo transsexualitou. Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-10) účinnej na Slovensku od 1. januára 2022 je to duševná porucha a porucha pohlavnej identity klasifikovaná ako diagnóza F64.0 (transsexualizmus). Je charakterizovaná ako „túžba žiť a byť akceptovaný ako príslušník opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná pocitom nepohody z vlastného anatomického pohlavia alebo jeho neprimeranosti a želaním chirurgického a hormonálneho

Read more
surprised-6390054_1280

Nie homofóbia, ale homosexuálne spolužitie je rozhodujúci faktor pre problémy homosexuálov

Obhajcovia registrovaných partnerstiev a manželstiev homosexuálov sa radi odvolávajú na štúdie a tvrdenia, ktoré hovoria o tom, že príčinou výrazne nadpriemerného výskytu psychických a iných problémov u homosexuálov je homofóbia, ktorú zažívajú od ostatnej spoločnosti. Homofóbia býva niekedy zamieňaná za stresové faktory z dôvodu neakceptácie alebo netolerancie. Aká je skutočnosť? Oveľa viac než homosexuáli, sú napríklad so stresom a podobnými

Read more