list_manzelstvo

List o manželstve, pre partnera mojej nevlastnej dcéry

Rozhodol som sa ti napísať z dôvodu, že žiješ s mojou dcérou a zároveň aj čakáte spolu dieťa. Pre dobro najmä vášho dieťatka ťa chcem poprosiť, aby si si zobral moju dcéru v blízkej dobe za manželku v katolíckom kostole. Je to pre ňu veľmi dôležité. Okrem iného preto, aby mohla v kostole platne pristupovať ku sviatostiam ako spoveď a

Read more