Na záver – ako zosúladiť zmysel sexu so zmyslom života

Zmysel tvojho života je buď nezmysel alebo Boh, ktorý je Láska.

Slová knihy vždy nás vzrušia, ale dôležité je, aby nás zmenili. (Konfucius)

photostock27

Ku knihe Trblietanie dotyku od Oldřicha Pšeničku napísal biskup Baláž pred rokmi jeden výstižný komentár. Bol o tom ako nás život učí, že skazonosná burina sa šíri omnoho rýchlejšie ako kvalitná rastlina.[1]

Pšeničkova cenná publikácia sa skutočne až tak nerozšírila a zostala na slovenskom trhu skôr zabudnutou knihou.

Čo sa týka textu tejto sexuálnej výchovy, verím, že aj vďaka internetu bude úspešnejšia a obohacujúce a hodnotné myšlienky viacerých osobností, odborníkov a ďalších autorov k téme sexuality, ktoré sú v nej obsiahnuté sa rozšíria i napriek svojej kvalite.

Pozornosť čitateľa by som na záver rád ešte upriamil na štyri krátke komentáre, od Tomáša Řeháka, Josha McDowella, Slavka Barbariča a Martina Carothersa, poukazujúce na to, čo je najpodstatnejšie na ceste, nielen k užívaniu si zdravého sexu, ale aj k užívaniu si šťastného života.

Tomáš Řehák hovorí, že sex nevymysleli ľudia. Vymyslel ho Boh. A Boh vymyslel sex veľmi dobre. K svojmu vynálezu dal aj návod na použitie, Bibliu. Tam Boh hovorí ako máme sexuálny pud správne používať, ak chceme, aby nám bol na osoh, nie na trápenie. Ak sexuológovia nie sú autormi sexu, ale iba jeho distribútormi, potom rozumný človek porovná ich názory s návodom na použitie. Pokiaľ obe strany budú hovoriť to isté, je všetko v poriadku. Ak sa, ale ich informácie odlišujú, potom ja v záujme bezpečnosti vlastného života, dávam prednosť výrobcom pred predajcami. A čo ty?[2]

photostock36

Josh McDowell zas uvádza, že tak ako pri zmene jeho života a zároveň aj jeho náhľadu na sexualitu, tak aj v tvojom živote je jedinou skutočnou šancou na zmenu a jej udržanie, objavenie Ježiša Krista v stretnutí, ktoré mení život. Je na to viacero dôvodov. Prvým je prežitie odpustenia vlastných hriechov a vín, po ich oľutovaní.[3]

Carothers to vidí tak, že napriek všetkému čo ťa ovplyvňuje prípadne zväzuje, si slobodný človek. Nemusíš splynúť s davom. Môžeš sa rozhodnúť pre úctu k partnerovi, úctu k panenstvu, zdržanlivosti, vernosti i životu. Získaš tým najmä ty sám.

Aj vtedy, ak si už mal predmanželský sex alebo si bol neverný svojmu partnerovi, následky tohto konania sa dajú do značnej miery správnym životom napraviť. Ak si, ale vyberieme cestu ignorovania Božieho odmietania amorálnosti, potom nemôžeme čakať, že bude odpovedať na naše modlitby. Veď predsa sme mu dali jasne najavo, že sa nemá starať do nášho života.[4]

Podľa Barbariča, keď sa človek zníži na materiálnu úroveň, stáva sa nebezpečnejší od každého živočíšneho druhu. Živočíchy spravidla nejedia ani nepijú viac než potrebujú a i dravce, keď ukoja svoj pud po potrave a pití, prestávajú byť do značnej miery nebezpeční pre svoje okolie. Jedine duchovne hladný a prázdny človek sa stáva nadmieru nenásytným a agresívnym. Človek nemôže vydržať duchovnú prázdnotu a preto, keď nebola uspokojená láskou, snaží sa ju nahradiť telesnými pôžitkami – sebazničujúcimi i ničiacimi druhých.[5]

Na záver by som všetkým rád poprial, prežitie naplneného života, aby vám po smrti nemohol nik oprávnene napísať na náhrobok: Tu odpočíva niekto, kto nikdy nevedel na čo žil. (Bopp)

———————————————–
[1] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 6.

[2] Řehák, T. SEX: šľahačka na torte, Zlaté Moravce: Liga pár páru na Slovensku, 2002, 36 s., ISBN 80-968680-8-X, s. 6.

[3] McDowell, J., Lewis, P. Lásku dať, lásku brať. Bratislava: Triangel, 1980, ISBN 0-8423-1031-2.

[4] Carothers, M. Čo nosíš vo svojej mysli? Hontianske Tesáre: Vydavateľstvo sv. Bystríka, 2001, ISBN 80-968401-5-0.

[5] Barbarič, S. Perly ranených sŕdc. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, ISBN 80-7165-431-0, s. 98.

Foto:
photostock / FreeDigitalPhotos.net; photostock / FreeDigitalPhotos.net