Zoznam najbližších akcií na Vyveska.sk

Zoznam najbližších zaujímavých akcií súvisiacich s problematikou vzťahov i sexuality pre mladých, ale aj akcií pre rodiny nájdete na stránke Vyveska.sk. Stránka je zameraná predovšetkým na podávanie informácií o akciách opierajúcich sa o kresťanské princípy. Viac nájdete tu. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier.

Read more