Kapitola 8 – Hanblivosť a úcta

Ovocím prílišnej slobody je otroctvo. (Cicero)

hanblivost hanba

Výnimočný význam pohlavných orgánov je spojený s hanblivosťou ako žiaden iný orgán. Má to opodstatnenie vo vedení človeka k pristupovaniu k pohlaviu a celkovo k sexualite s úctou.[1]

U človeka je spravidla prirodzene prítomná určitá hanblivosť. Tá slúži k tomu, aby človeka viedla k zdravému a kvalitnému životu aj v oblasti sexuality.

Žena alebo muž nezakrýva svoje telo preto, že by bolo „zlé“ alebo „neslušné“. Hanblivosť je len sebaobranou, aby s človekom nebolo zaobchádzané ako s objektom pre sexuálne využívanie.[2]

Hanblivosť je hodnota, ktorá by mala aspoň čiastočne chrániť chlapca i dievča pred chybami v sexuálnej sfére.[3] Zdravá hanblivosť má byť založená na úcte a obdive ku všetkému, čo je spojené s počatím a pôrodom. Prispieva k zdravým medziľudským vzťahom.[4]

Každý človek má okrem hanblivosti i ďalších svojich osobných bodyguardov. Cudnosť a úctu. Každý človek ich má, pokiaľ ich úplne nepotlačí. Zachovať si tieto vlastnosti nie je slabosť, naopak vyžaduje si to v dnešnej dobe pevný charakter a primeranú dávku sebavedomia. Tieto vlastnosti ťa chránia pred ublížením druhému i sebe.

Sú to črty, ktoré slúžia k zachovaniu ľudskej dôstojnosti mňa i druhých naokolo. Zjednodušene by sa dala ľudská dôstojnosť definovať tak, že človek má byť milovaný a vážený.

Chlapci by mali byť voči dievčatám rytierski. Znamená to pozerať na ne s úctou, byť voči nim slušní, starostliví, jemní v slovách. Je to prejav kultúrnosti a vyspelosti chlapca.[5] Podobne i dievčatá by mali byť voči chlapcom slušné a mala by u nich prevládať úcta voči nim namiesto rôznych klebiet.

Naopak ponižovanie a zosmiešňovanie druhého, a to nie len čo sa týka sexuality, svedčí o nízkom sebavedomí alebo o emocionálnych problémoch toho kto ponižuje či dokonca šikanuje.

————————————–
[1] Hnutie kresťanských rodín: Výchova k láske a čistote – Rozhovory s deťmi vo veku 9-14 rokov. Košice, 1994, 56 s., s. 8.

[2] West, Ch. Teologie těla pro začátečníky, Praha: Paulínky, 2006, 144 s., ISBN 80 – 86949 – 18 – 4, s. 32.

[3] Hnutie kresťanských rodín: Výchova k láske a čistote – Rozhovory s deťmi vo veku 9-14 rokov. Košice, 1994, 56 s., s. 13.

[4] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 101.

[5] Hnutie kresťanských rodín: Výchova k láske a čistote – Rozhovory s deťmi vo veku 9-14 rokov. Košice, 1994, 56 s., s. 27.

Foto:
Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Ďalšie články