list_manzelstvo

List o manželstve, pre partnera mojej nevlastnej dcéry

Rozhodol som sa ti napísať z dôvodu, že žiješ s mojou dcérou a zároveň aj čakáte spolu dieťa.

Pre dobro najmä vášho dieťatka ťa chcem poprosiť, aby si si zobral moju dcéru v blízkej dobe za manželku v katolíckom kostole. Je to pre ňu veľmi dôležité. Okrem iného preto, aby mohla v kostole platne pristupovať ku sviatostiam ako spoveď a príjmanie Eucharistie.

Sľub vzájomnej vernosti a lásky má potenciál vytvárať stabilnejšie prostredie. Má to význam pre zdravý vývin detí v láskyplnom prostredí. Sobáš v kostole, môže navyše priniesť od Boha požehnanie do vzťahu.

Zacitoval by som slová známeho psychológa Jordana Petersona, ktorý hovorí:

„Keď spolu len žijete bez manželskej prísahy, čo si vlastne vzájomne hovoríte? Nuž asi takto: ‚Nateraz si lepšia ako ktorákoľvek iná, ktorú by som vedel oklamať, ale rezervujem si právo ťa vymeniť, hneď ako sa mi to hodí, keď narazím na nejakú lepšiu.‘ Nuž, neviem, ako by to nemalo niekoho so zdravou sebaúctou urážať. Ale ona môže byť ochotná na to pristúpiť, ak aj ona by urobila s tebou to isté.“ Je to presne tak. Je to parazitovanie. Jeho opakom je manželstvo postavené na láske, sľube a vernosti.

Verîm, že sa snažíš moju dcéru ľúbiť a záleží ti na jej šťastí. Preto by nemal byť problém pre teba, ju prijať ako svoju manželku.

great_day

Ďalšie články