Kontakty

thanunkorn

Pre manželstvá v problémoch:

www.rodinabb.sk; Pomoc ženám v núdzi – 0903 534894; bezplatná linka pomoci 24 hodín denne – 0800 12 00 24; apz@nextra.sk

Centrum pre bioetiku – bioetikabb@rcc.sk; 0908 265610, 048/4720214

Sexuálna závislosť – www.helpandhope.org; www.sa.org; www.pureintimacy.org

Sociálno – psychologická poradňa: poradenstvo v tehotenstve, materstve, po spontánnom potrate, po umelom potrate, v manželstve – Textilná 4, 95701 Bánovce nad Bebravou; 0915 858955

Telefónny kontakt na pomoc matkám, ktoré čakajú neočakávané dieťa:

0800 120 024; Zahŕňa pomoc ženám v núdzi a týraným ženám s deťmi. Na toto číslo sa bezplatne dovoláte 24 hodín denne z pevnej linky kdekoľvek na území SR.

Alexis – Poradňa pre ženy a dievčatá

0911 350 200 (T-Mobile); 0917 350 200 (Orange); poradna@alexisporadna.sk; www.alexisporadna.sk

Projekt Zachráňme životy

0911 756 026; info@zachranmezivoty.sk; www.zachranmezivoty.sk

Informačná linka Hniezda záchrany pre ženy s nechceným tehotenstvom a možnosťami záchrany nechcených detí.: 0905 888 234

Občianske združenia na pomoc homosexuálne orientovaným ľuďom:

Linka Valentín & Občianske združenie Rieky: valentinskespolocenstvo@centrum.sk

Linka Valentín
Gréckokatolícka cirkev
P. O. Box B- 43 040 01 Košice

Občianske združenie Rieky
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Zneužívanie detí a iných osôb:

Linka detskej istoty – 116111

Linka detskej dôvery – 0800/117 878

Pomoc obetiam násilia – 0850/111 321

Pomoc obetiam obchodu s ľuďmi:

Úrad Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) – 0800 800 818

PPR:

Ústredie ligy pár páru v Slovenskej republike – lpp@lpp.sk, www.lpp.sk, 0908 722055, 037/6421426

Sympto – termálna metóda

www.elep.sk/symptotermalna-metoda

Centrum Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku a Centrum pre prirodzené počatie – 0905 284412, 052/7731330, laukovazuzka@billings.sk, www.billings.sk

PloDar o. z., Mgr. Michaela Rusnáková FCP, lektorka NaProTechnology – www.plodar.sk, www.fertilitycare.net, misha@fertilitycare.net

——————————————–
Je dobré si priebežne preveriť aktuálnosť týchto telefónnych čísiel a ostatných kontaktov.

Foto:
thanunkorn / FreeDigitalPhotos.net