Vybrané články za posledného jeden a pol roka k téme sexuality

Warren Buffet ako štedrý podporovateľov potratov
http://www.lifenews.sk/content/warren-buffett-m%C3%AD%C5%88-stovky-mili%C3%B3nov-na-zaplatenie-potratov-po-celom-svete

Úvaha o podriaďovaní sa žien mužom
http://www.lifenews.sk/content/man%C5%BEelky-podporuj%C3%BAce-mu%C5%BEovu-ved%C3%BAcu-%C3%BAlohu-v-rodine-%C4%8Do-m%C3%A1-by%C5%A5

Sexualizáci detí podľa WHO
http://www.hlavnespravy.sk/co-v-skutocnosti-obsahuje-na-billboardoch-pertraktovany-dokument-who-o-skorej-sexualizacii-deti/234972

Rada Európy a Planned Parenthood vyvíjajú tlak na Taliansko kvôli potratom
http://res.claritatis.cz/zpravy/evropa/stale-vice-italskych-lekaru-odmita-provadet-interrupce/6756

Lekári nabádajúci k zabíjaniu vašich detí
http://www.cestaplus.sk/zparlamentu/nazov/o-com-by-mal-byt-den-pocateho-dietata

Hyperaktívna Oľga Pietruchová
http://www.lifenews.sk/content/%C5%A1kand%C3%A1l-trestn%C3%A9-ozn%C3%A1menie-proti-kbs-organizovala-%C3%BAradn%C3%AD%C4%8Dka-mpsvar

Už aj liberálne médiá prinášajú články o vážnych rizikách antikoncepcie
http://diva.aktuality.sk/clanok/31155/antikoncepcia-pre-mladych-je-zverstvo-tvrdi-ceska-gynekologicka/

Úvaha ženy o potrate
http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/potratovemu-biznisu-nejde-o-dobro-zeny-ale-o-jej-p

V OSN hlasy za legalizáciu prostitúcie
http://www.lifenews.sk/content/osn-prostit%C3%BAcia-m%C3%A1-by%C5%A5-legalizovan%C3%A1

Európsky parlament odhlasoval sankcie proti africkým krajinám, ktoré sa snažia zákonom chrániť manželstvo muža a ženy
http://www.lifenews.sk/content/eur%C3%B3psky-parlament-odhlasoval-sankcie-pre-africk%C3%A9-krajiny-podporuj%C3%BAce-rodinu

Manipulácia dievčenského skautingu v prospech potratov
http://www.lifenews.sk/content/stretnutie-osn-mlad%C3%A9-skautky-manipulovan%C3%A9-pre-vyjadrenie-podpory-za-potraty-konzervat%C3%ADvne-di

Potrat
http://blog.tyzden.sk/marian-zimmermann/2013/03/24/potrat/

Potratový biznis
http://www.hlavnespravy.sk/svedectvo-pozadie-sexualnej-vychovy-deti-a-mladeze/242169

Eutanázia bez súhlasu pacienta v Belgicku ako ďalší krok po eutanázii pre deti
http://res.claritatis.cz/zpravy/evropa/belgie-eutanazie-bez-souhlasu-pacienta/6773

Eucharistia pre rozvedených a znovuzosobášených nie je možná
http://www.lifenews.sk/content/prij%C3%ADmanie-pre-rozveden%C3%BDch-znovu-zosob%C3%A1%C5%A1en%C3%BDch-je-nemo%C5%BEn%C3%A9

Pravá tvár Amnesty International presadzujúcej vraždenie nenarodených detí
http://www.lifenews.sk/content/tlak-na-mexiko-aby-legalizovalo-potraty

Hillary Clinton ako jedna z hlavných aktérok kultúry smrti
http://www.lifenews.sk/content/hillary-clinton-v-osn-bez-potratov-nedosiahne-%C4%BEudstvo-pokrok

Právo na primerané a pravdivé informácie v prípade sexuálnej výchovy redukované na právo na informácie
http://www.lifenews.sk/content/je-sexu%C3%A1lna-v%C3%BDchova-proti%C3%BAstavn%C3%A1

Rusko a zmena zákonov v prospech rodiny
http://www.hlavnespravy.sk/rusko-chce-ustavne-ukotvit-nielen-ochranu-rodiny-a-manzelstva-ale-aj-detstva-a-materstva/243608

Príbeh obete gender ideológie dohnanej k samovražde
http://www.hlavnespravy.sk/srdcervuci-pribeh-chlapca-ktory-sa-dostal-do-ruk-lekara-guru-gender-teorie/243604

Vážnosť priebehu potratu pilulkou RU-486
http://www.lifenews.sk/content/%C5%BEeny-opisuj%C3%BA-potrat-%E2%80%9Enikto-ma-nepripravil-na-spa%C4%BEuj%C3%BAcu-boles%C5%A5

J. R. R. Tolkien o sexualite
http://www.lifenews.sk/content/listy-otca-synovi-jrr-tolkien-o-sexe

Vladimír Palko o prezidentských voľbách 2014 okrem iného vo veci pro-life voličov
http://www.postoy.sk/content/vladimir-palko-tri-porazky

Prenatálne vyšetrenia a manipulácia s faktami
http://aktualityhvezd.wordpress.com/2014/02/11/nejak-se-mi-ta-cisla-nezdaj/

Homosexuálne manželstvo ako hra so slovíčkami
http://www.postoy.sk/content/homosexualny-vztah-nebude-manzelstvom

Ponižujúce nazeranie na ženu v osvietenstve
http://www.postoy.sk/content/obraz-zeny-u-filozofov-osvietenstva-ponizena-na-reprodukcny-material

Pomoc pre matky, ktoré čakajú neočakávané dieťa v Čechách – Nesoudíme. Pomáháme.
http://necekanetehotna.cz/

Príchod myšlienkovej polície – nástup totality?
http://www.lifenews.sk/content/eu-pl%C3%A1nuje-zavies%C5%A5-my%C5%A1lienkovu-pol%C3%ADciu-ectr-ak-m%C3%A1te-netolerantn%C3%BD-n%C3%A1zor-budete-kriminalizovan

Ekvádorský prezident radšej odstúpi ako by sa podpísal pod legalizáciu potratov
http://www.lifenews.sk/content/ekv%C3%A1dorsk%C3%BD-prezident-sa-rad%C5%A1ej-vzd%C3%A1-mand%C3%A1tu-akoby-mal-povoli%C5%A5-potraty

Fundamentalizmus
http://www.postoy.sk/content/maria-raucinova-kto-su-ti-tolerantni-ked-vacsina-je-fundamentalisticka

Nedôstojné, netolerantné útoky LGBTI
http://res.claritatis.cz/zpravy/evropa/krestanske-demonstrace-brutalne-napadeny-levicovymi-radikaly/6802

Iniciatíva „Jeden z nás“ preberaná v Európskom parlamente
http://res.claritatis.cz/zpravy/evropa/historicke-slyseni-v-evropskem-parlamentu/6807

Film o Gosnellovi – masovom potratárskom vrahovi
http://www.lifenews.sk/content/film-o-kermitovi-gosnellovi-hlavnom-potrat%C3%A1rovi-v-usa-%C5%A1okuje-liber%C3%A1lne-m%C3%A9dia-ml%C4%8Dia

Sterilizácie žien v Keni skryté za očkovanie proti tetanu?
http://www.lifenews.sk/content/film-o-kermitovi-gosnellovi-hlavnom-potrat%C3%A1rovi-v-usa-%C5%A1okuje-liber%C3%A1lne-m%C3%A9dia-ml%C4%8Dia

250 000 ľudí sa v Peru zišlo na pochode za život
http://www.lifenews.sk/content/peru-250000-%C4%BEud%C3%AD-na-pochode-za-%C5%BEivot

Vzmáhajúca sa totalita na západe potláčajúca slobodu prejavu
http://res.claritatis.cz/zpravy/severni-amerika/americky-prorodinny-aktivista-labarbera-zatcen-v-kanade/6817

Ideologicko – totalitné praktiky v SR
http://www.lifenews.sk/content/110-organiz%C3%A1ci%C3%AD-protestuje-proti-ideologickej-pr%C3%ADprave-celo%C5%A1t%C3%A1tnej-strat%C3%A9gie-ochrany-podpory

Aj na západe sa vykonávajú potraty kvôli pohlaviu
http://www.lifenews.sk/content/vo-ve%C4%BEkej-brit%C3%A1nii-funguj%C3%BA-potraty-na-z%C3%A1klade-pohlavia

Médiá a neinformovanie o smrti ženy po užití potratovej tabletky
http://hlavnespravy.sk/media-zabudli-informovat-o-zene-ktora-zomrela-po-uziti-potratovej-tabletky-ru486/255105

Google zakázal reklamy pro-life centier pre tehotné
http://www.hlavnespravy.sk/google-zakazal-reklamy-centier-pre-tehotne-zeny/257066

Referendum za zdravú rodinu
http://www.postoy.sk/content/anton-chromik-referendum-je-posledna-sanca-ako-zastavit-tlak-zo-zapadnej-europy

Nádejou je oddelenie sa od hniloby
http://www.lifenews.sk/content/odkaz-paul-m-weyricha-konzervat%C3%ADvcom-%C4%8Do-m%C3%A1me-robi%C5%A5

Modlitby za záchranu životov
http://www.lifenews.sk/content/ako-britsk%C3%A1-pro-life-organiz%C3%A1cia-por%C3%A1%C5%BEa-potraty-modlitbou

Ideologický výmysel homofóbie a koniec slobody prejavu
http://www.lifenews.sk/content/homof%C3%B3bia-%E2%80%93-absurdn%C3%BD-pojem

Vedieť tri veci pred manželstvom
http://www.postoy.sk/content/kiez-som-bol-vedel-tieto-tri-veci-predtym-nez-sme-sa-vzali

Čínsky potratový teror
http://www.lifenews.sk/content/%E2%80%9Emus%C3%AD%C5%A1-%C3%ADs%C5%A5-na-potrat%E2%80%9C-%C5%A1okuj%C3%BAce-fotografie-%C4%8D%C3%ADnskej-politiky-jedn%C3%A9ho-die%C5%A5a%C5%A5a-v-praxi

Prečo manželstvo nemôže zostať len v súkromnej sfére
http://www.postoy.sk/content/preco-manzelstvo-nemozno-ponechat-len-v-sukromnej-oblasti

Ján Pavol II. a jeho postoje k ochrane rodiny a života – svedectvo
http://www.cestaplus.sk/tema/mesiac/april_2014/rozhovor-wanda-poltawska

Pozoruhodný príbeh zrastených dvojičiek
http://www.lifenews.sk/content/kedysi-zva%C5%BEovali-ich-potrat-teraz-s%C3%BA-spojen%C3%A9-dvoji%C4%8Dky-takmer-doma

Stránka so svedectvami o výchove u homosexuálnych párov
http://englishmanif.blogspot.it/2014/04/la-joie-de-vivre-31-voices-of-children.html

Homosexuálne pseudorodiny a experimenty na deťoch
http://hlavnespravy.sk/spravili-si-z-nas-socialny-experiment-dramy-a-nocne-mory-deti-z-duhovych-rodin/258454

Krátka história premeny dieťaťa na tovar v Taliansku
http://www.lifenews.sk/content/taliansky-s%C3%BAd-zru%C5%A1il-z%C3%A1kaz-darcovstva-spermi%C3%AD-vaj%C3%AD%C4%8Dok-pre-vitro-oplodnenie

Mozillu zasiahli totalitné praktiky
http://www.lifenews.sk/content/mozilla-vytv%C3%A1ra-nepriate%C4%BEsk%C3%A9-pracovn%C3%A9-prostredie

Google na strane Kultúry smrti
http://www.hlavnespravy.sk/google-zakazal-reklamy-centier-pre-tehotne-zeny/257066

O odstraňovaní oponentov Stratégie ľudských práv
http://www.hlavnespravy.sk/nedemokraticky-proces-pripravy-strategie-pre-ludske-prava-koordinacna-skupina-chce-vylucit-z-pripravy-obcianskych-oponentov/259894

Neprestajná snaha o pretlačenie potratov a sexuálnych zvráteností ako ľudského práva
http://www.lifenews.sk/content/usa-e%C3%BA-n%C3%BAtia-afri%C4%8Danov-schv%C3%A1li%C5%A5-potraty-homosexualitu

Stránka pre všetky mamičky, ale aj otcov
http://babetko.rodinka.sk/

V putách kvôli ohradeniu sa proti pornografii na škole
http://www.hlavnespravy.sk/muz-skoncil-v-putach-pre-protest-proti-explicitne-pornografickemu-textu-ktory-mala-citat-jeho-dcera-v-skole/261614

Rozvody, eucharistia a absurdnosť práva na dieťa
http://www.lifenews.sk/content/protesty-kardin%C3%A1l-kasper-oslabuje-u%C4%8Denie-cirkvi-o-nerozlu%C4%8Dite%C4%BEnosti-man%C5%BEelstva

Pozoruhodná diskusia o živote a potrate
http://blog.tyzden.sk/tomas-hupka/2010/06/06/diskusia-o-zazraku-zivota/

Pozoruhodná diskusia o živote a potrate 2
http://jedlicka.blog.sme.sk/c/111926/O-mrkve-a-Aristotelovi-ku-kampani-Pravo-na-zivot.html

Deň rodiny
http://denrodiny.sk/

Abby Johnsonová pomáha ľuďom zanechať prácu v potratovom priemysle
http://www.lifenews.sk/content/abby-johnsov%C3%A1-pom%C3%A1ha-%C4%BEu%C4%8Fom-zanecha%C5%A5-pr%C3%A1cu-v-potratovom-priemysle

Vo Švédsku sú pôrodné asistentky nútené byť účastné na vraždách nenarodených detí
http://www.lifenews.sk/content/potrat-be%C5%BEn%C3%A1-%C3%BAloha-pre-%C5%A1v%C3%A9dske-p%C3%B4rodn%C3%A9-asistentky-bez-v%C3%BDhrad

Potratový a antikoncepčný priemysel v Británii, ryžujúci peniaze na ľudskej hlúposti, je zlatou baňou. Kedy sa Briti rozhodnú sa pre zdržanlivosť a vernosť?
http://www.lifenews.sk/content/v-brit%C3%A1nii-maj%C3%BA-by%C5%A5-abort%C3%ADva-rozd%C3%A1van%C3%A9-%C5%A1kol%C3%A1%C4%8Dkam-zdarma-bez-s%C3%BAhlasu-rodi%C4%8Dov

Maskovaný tlak na Vatikán kvôli odmietnaiu potratov
http://www.lifenews.sk/content/drzos%C5%A5-%C3%BAradn%C3%ADk-osn-vypo%C4%8D%C3%BAval-sv%C3%A4t%C3%BA-stolicu-vraj-katol%C3%ADcke-u%C4%8Denie-o-potrate-predstavuje-%E2%80%9Et%C3%BDra

Pochod za život – Bratislava
https://www.youtube.com/watch?v=64d4QSWa5JM

Ľudské práva, ktoré v Stratégii ľudských práv chýbajú
http://www.hfi.sk/legislativa/187-styri-ludske-prava-ktore-v-strategii-chybaju

Zhrnutie nebezpečenstiev šírenia praktizovania homosexuality
http://www.lifesitenews.com/news/south-dakota-politician-exposes-the-harms-of-homosexuality-in-letter-newspa

Keňa legalizuje polygamiu
http://www.lifenews.sk/content/ke%C5%88-legalizuje-polygamiu

Odkaz pápeža – nenarodené deti sú našimi bratmi a sestrami
http://www.lifenews.sk/content/p%C3%A1pe%C5%BE-odkazuje-ved%C3%BAcim-predstavite%C4%BEom-osn-nenaroden%C3%A9-deti-s%C3%BA-%E2%80%9Ena%C5%A1imi-bratmi-sestrami%E2%80%9C

Lesbická trojka – nový priestor pre emocionálne zranenia a negovanie potrieb dieťaťa
http://www.lifenews.sk/content/%C4%8Fal%C5%A1ia-redefin%C3%ADcia-man%C5%BEelstva-lesbick%C3%A1-%E2%80%9Atrojka%E2%80%98-%C4%8Dak%C3%A1-prv%C3%A9-die%C5%A5a

Kresťanská opatrovateľka detí prepustená: odmietla deťom čítať knihu o homosexuáloch
http://www.lifenews.sk/content/kres%C5%A5ansk%C3%A1-opatrovate%C4%BEka-det%C3%AD-prepusten%C3%A1-odmietla-de%C5%A5om-%C4%8D%C3%ADta%C5%A5-knihu-o-homosexu%C3%A1loch

Taliani proti gender ideológii
http://www.lifenews.sk/content/nie-som-%E2%80%9Arodi%C4%8D-1%E2%80%98-som-mama-vzbura-talianov-proti-sekularizmu-gender-ideol%C3%B3gii

Bez kompromisov s hriechom a zvrátenosťami
http://www.lifenews.sk/content/kardin%C3%A1l-raymond-burke-%E2%80%9Epotrebujeme-katol%C3%ADkov-bez-kompromisov%E2%80%9C

Policajná razia proti detskej pornografii vyústila do zadržania desiatok osôb
http://hlavnespravy.sk/policajna-razia-v-new-yorku-za-detsku-pornografiu-zadrzali-rabina-zdravotne-sestry-policajtov-i-trenera-detskej-ligy/268659

Odobratie detí rodine a ich odovzdanie do opatery homosexuálnemu páru
http://www.hlavnespravy.sk/dve-deti-romskych-rodicov-bude-vychovavat-homosexualny-par/270894

Moc homoloby
http://www.lifenews.sk/content/anglick%C3%A1-poslanky%C5%88-homosexu%C3%A1li-podkop%C3%A1vaj%C3%BA-demokraciu

Amnesty International na strane porušovania ľudských práv
http://www.lifenews.sk/content/amnesty-international-si-mus%C3%AD-vybra%C5%A5-len-jednu-cestu

Tradičná rodina – najbezpečnejšie miesto pre deti
http://www.lifenews.sk/content/tradi%C4%8Dn%C3%A1-rodina-s-dvoma-rodi%C4%8Dmi-je-najbezpe%C4%8Dnej%C5%A1%C3%ADm-prostred%C3%ADm-pre-deti

Zúfalá situácia pripomienkovania Stratégie ľudských práv
http://www.postoy.sk/content/aka-bude-celostatna-strategia-ludskych-prav

Webstránka pre rozvedených
http://www.postoy.sk/content/pomoc-pre-rozvedenych-ktori-hladaju-krista

Homosexuál o homosexualite a Cirkvi
http://www.postoy.sk/content/homosexual-philippe-arino-cirkev-o-homosexualite-pochopila-vsetko

Odignorovanie peticie proti financovaniu zabíjania
http://hlavnespravy.sk/zaborska-europska-komisia-ignoruje-iniciativu-obcanov-rozhodnutie-je-vysmechom-takmer-2-milionom-ludi/271921

Španielska rodina v ohrození
http://www.lifenews.sk/content/%C5%A1panielske-rodiny-v-tvrdom-boji

Mladí propagujú zdržanlivosť
http://www.lifenews.sk/content/britsk%C3%BD-t%C3%ADned%C5%BEer-verejne-prezentuje-svoje-panenstvo

Utrpenie mormonských žien a detí žijúcich v polygamných vzťahoch
http://www.lifenews.sk/content/polygamia-%E2%80%9Epre%C5%BE%C3%ADvanie-smilstva-na-dennodennom-poriadku%E2%80%9C

Do slovenskej Ústavy bolo zakotvené manželstvo výlučne medzi mužom a ženou
http://hlavnespravy.sk/novela-definuje-manzelstvo-ako-jedinecny-zvazok-muza-a-zeny-a-ma-zvysit-jeho-ochranu/275165

Marián Kuffa o nahote
http://www.cestaplus.sk/kazatelnicazivot/nazov/farar-a-na-nahe-krasne-a-dobre-zeny-ktore-stvoril-boh-sa-nemozeme-pozerat

Veľmi dobrý text o Prirodzenom plánovaní rodičovstva
http://www.lpp.sk/index.php?option=com_multicategories&view=article&id=653:sexualna-tuzba&catid=51&Itemid=295

Tusk verzus lekári
http://www.hlavnespravy.sk/zakon-je-nadradeny-vasej-viere-odkazal-tusk-lekarom-odmietajucim-vykonavat-potraty/278466

Kultúra smrti a sloboda v politike
http://www.hlavnespravy.sk/kanadska-strana-zakazala-svojim-pro-life-clenom-kandidovat-vo-volbach/278729

Vírus HIV a zásady liečby
http://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/virus-hiv-moze-byt-odolny-pokial-sa-porusi-liecba

Moju manželku som neľúbil, keď sme sa brali
http://zastolom.sk/moju-manzelku-som-nelubil-ked-sme-sa-brali/

Webstránka venovaná autogenocíde prehlbujúcou sa so šíriacou sa Kultúrou smrti
http://www.stopautogenocide.sk/

11-roční žiaci mali simulovať homosexuálny sobáš
http://www.hlavnespravy.sk/na-co-je-dobra-takato-propaganda-11-rocni-ziaci-mali-simulovat-homosexualny-sobas-v-ramci-poznavania-komunalnych-sluzieb/281322

Homosexuálne náboženstvo
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/7400-nove-homosexualni-nabozenstvi-homosexualove-uz-obtezuji-i-deti.aspx

Mimovládne organizácie kritizujú Celoštátnu stratégiu
http://www.hlavnespravy.sk/mimovladne-organizacie-kritizuju-finalnu-verziu-celostatnej-strategie-ludskych-prav/281603

Boj Európskej únie proti túžbe množstva žien
http://www.postoy.sk/content/dan-drapal-vydejme-se-opacnym-smerem

Keď je erotické aj etickým
http://www.cestaplus.sk/pisuinde/ahref/1115

K čomu môže viesť emocionálna deprivácia pri výchove detí
http://melichar.blog.sme.sk/c/348810/Deti-JB-Watsona-Vychovam-z-nich-genia-aj-vraha.html

Biskupi o gender ideológii
http://www.abu.sk/archiv/spravy/vyhlasenie-kbs-k-sireniu-rodovej-ideologie?fb_action_ids=10202927694127074&fb_action_types=og.likes

Potláčané právo na výhradu vo svedomí lekárov v Británii
http://www.lifenews.sk/content/katol%C3%ADcki-lek%C3%A1ri-ktor%C3%AD-chc%C3%BA-nasledova%C5%A5-svoje-svedomie-musia-%E2%80%9Eemigrova%C5%A5

Antikoncepcia, manželstvo, Vatikán a Pavol VI.
http://www.lifenews.sk/content/p%C3%A1pe%C5%BE-pavol-vi-n%C3%A1s-oh%C4%BEadom-man%C5%BEelstva-antikoncepcie-uviedol-na-spr%C3%A1vnu-mieru

Kvalitná anglická literatúra k téme antikoncepcie a prirodzeného plánovania rodičovstva
http://www.hli.org/resources/contraception/

Prečo je Cirkev proti kontrole pôrodnosti
http://www.lifenews.sk/content/pre%C4%8Do-je-cirkev-proti-kontrole-p%C3%B4rodnosti

Potratové svedectvo
http://www.lifenews.sk/content/pre%C4%8Do-je-cirkev-proti-kontrole-p%C3%B4rodnosti

Populačný fond OSN a jeho cena
http://www.postoy.sk/content/katolicky-knaz-dostal-cenu-od-osn-mal-ju-vratit

Pripravovaná Stratégia ľudských práv kritizovaná zo všetkých strán
http://www.postoy.sk/content/zdrap-papiera

Lekári by mali mať právo zabíjať aj postihnuté deti hneď po narodení a bez súhlasu rodičov
http://hlavnespravy.sk/lekari-by-mali-mat-pravo-zabit-postihnute-deti-hned-po-narodeni-a-bez-suhlasu-rodicov-tvrdi-cesky-vedec/282709

Česká stránka venovaná životu
http://pro-zivot.pise.cz/

Odborné stanovisko k rodovému scitlivovaniu detí
http://rodovescitlivovanie.wordpress.com/

Signatári k odbornému stanovisku k rodovému scitlivovaniu detí
http://rodovescitlivovanie.wordpress.com/signatari/

ITčkar vyhodený zo zamestnania kvôli kritike homosexualizmu
http://www.postoy.sk/content/slovensky-it-manazer-sa-zastal-tradicnej-rodiny-vyhodili-ho-z-prace

Zhrnutie divadla okolo Stratégie ľudských práv
http://www.hlavnespravy.sk/pripomienky-statnych-institucii-a-mimovladnych-organizacii-k-strategii-ludskych-prav/287263

Gates Foundation financuje potraty
http://claritatis.cz/zpravy/vse/tvrzeni-ze-gates-foundation-nefinancuje-potraty-je-zjevny-klam/6883

Afrika sa v OSN zjednotila za anti-homosexualistického kandidáta
http://www.lifenews.sk/content/prezidentom-osn-pro-rodinn%C3%BD-ugan%C4%8Fan-afri%C4%8Dania-odporuj%C3%BA-tlaku-lgbt

Svedectvo o 9-člennej rodine
http://www.lifenews.sk/content/m%C3%A1m-9-det%C3%AD-tvrd%C3%ADte-%C5%BEe-t%C3%BDm-devastujem-plan%C3%A9tu

Štúdia o prispievaní pornografie k rozvodovosti
http://www.lifenews.sk/content/%C5%A1t%C3%BAdia-pouk%C3%A1zala-na-zv%C3%BD%C5%A1enie-rozvodovosti-v-d%C3%B4sledku-sledovania-pornografie

Epidemický nárast detskej pornografie
http://www.lifenews.sk/content/detsk%C3%A1-pornografia-na-internete-naber%C3%A1-epidemick%C3%A9-rozmery

Homosexuál proti civilným zväzkom homosexuálov
http://www.lifenews.sk/content/homosexu%C3%A1lny-spisovate%C4%BE-proti-talianskemu-z%C3%A1konu-o-civiln%C3%BDch-zv%C3%A4zkoch

Depresie pornoherečiek vedúce až k samovraždám
http://www.lifenews.sk/content/19-ro%C4%8Dn%C3%A1-%C5%A1tudentka-po-nato%C4%8Den%C3%AD-porna-sp%C3%A1chala-samovra%C5%BEdu

Zdajú sa vám odvody a dane privysoké? Možno to neviete, ale veď predsa musíte spolufinancovať aj novú gender ideológiu.
http://www.lifenews.sk/content/odhalené-inštitút-rodovej-rovnosti-na-mpsvar-dostal-4milióny-eur

Lekár prepustený za to, že upozornil na výrazne vyšší prenos HIV u homosexuálov
http://www.lifenews.sk/content/odhalené-inštitút-rodovej-rovnosti-na-mpsvar-dostal-4milióny-eur

Ateistické Estónsko proti homosexuálnym zväzkom
http://www.lifenews.sk/node/6843

Dánsko presiaknuté gender ideológiou
http://www.lifenews.sk/node/6913

Zamyslenie nad zobrazovaním reality potratu, ktoré môže zachráňovať ľudský život
http://www.lifenews.sk/node/6977

Pedofili v Británii pritvrdzujú. Vezú sa na vlne homosexualistického ohýbania pravdy.
http://www.hlavnespravy.sk/pedofilny-zaujem-je-u-muzov-prirodzeny-a-normalny-odznelo-na-vedeckej-konferencii-v-cambridgi/299091

Svadba pred tridsiatkou nie je zlá
http://www.lifenews.sk/content/svadba-pred-tridsiatkou-v%C3%B4bec-nie-je-zl%C3%A1

Rumunská modelka proti potratom
http://www.lifenews.sk/content/rumunsk%C3%A1-modelka-riskuje-kari%C3%A9ru-kv%C3%B4li-pro-life-n%C3%A1zoru

Operácia zmeny pohlavia nepomáha transgender
http://www.lifenews.sk/content/b%C3%BDval%C3%BD-hlavn%C3%BD-psychiater-%E2%80%9Eoper%C3%A1cia-na-zmenu-pohlavia-nie-je-rie%C5%A1en%C3%ADm%E2%80%9C

Snahy zakázať terapiu homosexuality
http://www.lifenews.sk/content/usa-lie%C4%8Denie-homosexu%C3%A1lnej-n%C3%A1klonnosti-ma-by%C5%A5-trestn%C3%A9

Hrdinský poľský lekár potrestaný
http://www.lifenews.sk/content/v%C3%BDhrada-sv%C4%9Bdom%C3%AD-nebezpe%C4%8Dn%C3%BD-precedent-v-polsku

Polovica britských tínedžerov v roku 2020 bude žiť v neúplných rodinách
http://www.keramikasoukup.sk/obklady-dlazba/ks-line-canvas/

Absurdnosť potratov po znásilnení
http://www.lifenews.sk/content/som-hrdo-bez-v%C3%BDnimky-pro-life

Právo pochovať dieťa po potrate
http://www.kozmeker.hu/index.htm

Štvrtáci na slovenských školách nabádaní k transvestitizmu
http://www.lifenews.sk/content/rodi%C4%8Dia-pozor-%C5%A1kola-nab%C3%A1da-%C5%A1tvrt%C3%A1%C4%8Dikov-k-transvestitizmu

Európsky súd pre ľudské práva zopakoval, že neexistuje právo na manželstvo rovnako-pohlavných párov
http://www.hlavnespravy.sk/aliancia-za-rodinu-europsky-sud-pre-ludske-prava-zopakoval-ze-neexistuje-pravo-na-manzelstvo-rovnako-pohlavnych-parov/312685

Svedectvo o sile milosti o rozvedených a znovu zosobášených v časopise Impulz revue 1/2014
http://www.impulzrevue.sk/

Iniciatíva One of Us pokračuje v boji
http://www.lifenews.sk/content/z%C3%A1stupcovia-iniciat%C3%ADvy-jeden-z-n%C3%A1s-chc%C3%BA-anulova%C5%A5-rozhodnutie-ek

Projekt pomoci rodičom potratených detí
http://www.postoy.sk/content/rozhovor-rodicia-potratenych-deti-sa-pytaju-kde-je-ich-dieta

Tvrdé porno v synovom smartphone
http://www.lifenews.sk/content/tvrd%C3%A9-porno-v-iphone-m%C3%B4jho-syna

Nechceš zabíjať? Nebudeš pôrodnou asistentkou.
http://www.lifenews.sk/content/%C5%A1v%C3%A9dsko-p%C3%B4rodn%C3%A1-asistentka-bez-ochoty-asistova%C5%A5-pri-potratoch-nez%C3%ADska-zamestnanie

WHO upozorňuje na veľmi vysoký vývkyt HIV medzi homosexuálmi
http://www.lifenews.sk/content/svetov%C3%A1-zdravotn%C3%ADcka-organiz%C3%A1cia-upozor%C5%88uje-na-vysok%C3%A9-%C4%8D%C3%ADslo-gayov-nakazen%C3%BDch-hiv

Venezuela prijala užitočný zákon proti pornografii
http://www.lifenews.sk/content/venezuelsk%C3%BD-s%C3%BAd-nariadil-z%C3%A1kaz-sexu%C3%A1lneho-obsahu-v-m%C3%A9di%C3%A1ch

Sobáš s počítačom ako bláznovstvo? Prečo?
http://www.lifenews.sk/content/zamilovan%C3%BD-do-pornografie

Prostitútky pre postihnutých
http://www.lifenews.sk/content/dotovanie-%E2%80%9Esexu%C3%A1lnych-asistentov%E2%80%9C-pre-telesne-znev%C3%BDhodnen%C3%BDch

Prečo potraty v treťom trimestri
http://www.lifenews.sk/content/v%C3%BDpove%C4%8F-potrat%C3%A1rky-o-potratoch-v-tre%C5%A5om-trimestri

O posadnutosti pro-life témami
http://www.lifenews.sk/content/biskup-vasa-kde-s%C3%BA-t%C3%AD-kazatelia-ktor%C3%AD-s%C3%BA-%E2%80%9Eposadnut%C3%AD-potratmi

Západ vnucuje Afrike používanie neúčinnej antikoncepcie
http://www.lifenews.sk/content/z%C3%A1pad-vnucuje-afrike-pou%C5%BE%C3%ADvanie-ne%C3%BA%C4%8Dinnej-antikoncepcie

Zaostrené na rodinu
http://www.zaostri.sk/

Extrémy Gay Pride v Prahe
http://www.reflex.cz/clanek/komentare/58516/jiri-x-dolezal-gayove-to-prepiskli-hrdost-na-homosexualitu-je-trapna.html

Dala dieťa na adopciu a stala sa pro-life
http://www.lifenews.sk/content/bola-som-pro-choice-k%C3%BDm-nepri%C5%A1la-ava

Mikročipom proti právu na dieťa
http://www.lifenews.sk/content/transhumanistick%C3%BD-filozof-vl%C3%A1da-mala-mikro%C4%8Dipom-br%C3%A1ni%C5%A5-%E2%80%9Enehodn%C3%BDm%E2%80%9C-ma%C5%A5-deti

Prečo ukazovať realitu potratu
http://www.lifenews.sk/content/fotografie-potraten%C3%BDch-det%C3%AD-m%C3%B4%C5%BEu-pom%C3%B4c%C5%A5-matk%C3%A1m-ktor%C3%A9-mali-potrat

Čo má porno spoločné s potratmi? Všetko.
http://www.lifenews.sk/content/%C4%8Do-m%C3%A1-porno-spolo%C4%8Dn%C3%A9-s-potratmi-v%C5%A1etko

Antifeminizmus
http://www.lifenews.sk/content/narastaj%C3%BAce-hnutie-%E2%80%9E%C5%BEeny-proti-feminizmu%E2%80%9C-vyvolalo-hnev

Štúdia o deťoch vychovávaných homo-pármi s vážnymi nedostatkami
http://www.lifenews.sk/node/7151

Predpovede Humanae vitae – pornografia, nevera, totalita
http://www.lifenews.sk/content/humanae-vitae-pornografia-nevera-totalita-pavol-vi-v%C5%A1etko-predpovedal

Pandorina skrinka registrovaných partnerstiev
http://www.hfi.sk/analyzy/204-pandorina-skrinka-registrovanych-partnerstiev

Prečo nevstupovať do hodnotovo rozdelených vzťahov
http://www.cestaplus.sk/pisuinde/ahref/1895

Vedci o homosexuáloch a ich mentálnom zdraví
http://www.hlavnespravy.sk/vedci-z-univerzity-v-cambridge-homosexuali-lesby-a-bisexuali-su-vo-vacsej-miere-mentalne-chori/390309

Psychiatri varovali pred rodovou ideológiou
http://www.lifenews.sk/content/sk-psychiatri-varovali-riadite%C4%BEov-%C5%A1k%C3%B4l-rodov%C3%A1-ideol%C3%B3gie-nie-je-pre-deti

Export potratov do Afriky zo západného sveta
http://www.lifenews.sk/content/africk%C3%BD-k%C5%88az-pros%C3%AD-o-pomoc-chce-ukon%C4%8Di%C5%A5-devast%C3%A1ciu-jeho-n%C3%A1roda-chemick%C3%BDmi-potratmi

Komunistický režim v Číne, nebezpečnejší než terorizmus
http://www.lifenews.sk/content/%C4%8D%C3%ADnsky-komunistick%C3%BD-re%C5%BEim-je-pre-svet-%E2%80%9Anebezpe%C4%8Dnej%C5%A1%C3%AD%E2%80%98-ako-%E2%80%9Ateroristick%C3%A9-skupiny%E2%80%98

Vyšla kniha ako chrániť život – PDF verzia
http://www.hfi.sk/images/ako_chranit_zivot.pdf

České rodiny pomáhajú zachraňovať životy pred potratmi
http://www.hlavnespravy.sk/ceske-rodiny-pomahaju-tehotnym-zenam-nutenym-k-potratu/412903

Ďalší spôsob sexualizácie maloletých
http://www.hlavnespravy.sk/zizi-sexuel/412457

Pri homosexualite sa štúdie zhodujú o narušení psychiky
http://www.lifenews.sk/content/tony-anatrella-pri-homosexualite-sa-takmer-v%C5%A1etky-%C5%A1t%C3%BAdie-zhoduj%C3%BA-ide-o-naru%C5%A1enie-psychiky

Právo pochovať potratené dieťa
Podľa zákona o pohrebníctve je možné si od nemocnice vyžiadať mŕtve telíčko dieťaťa, či už bolo spontánne alebo umelo potratené. Podmienkou je, že tak musí urobiť jeden z rodičov. CBR už kontaktovali muži, ktorí boli otcami dieťaťa, ktoré matka chcela dať, resp. dala zabiť. V takom prípade, keď otec dieťaťa nesúhlasí s potratom, nepodarí sa mu ženu odhovoriť od potratu, poradíme mu, ako môže pre svoje mŕtve dieťa zabezpečiť pohreb. V prípade potreby, kontaktovať info@pravonazivot.sk alebo telefonicky na 0907 534 623.

Potratárka o potrate
http://www.lifenews.sk/content/b%C3%BDval%C3%A1-potrat%C3%A1rka-hovor%C3%AD-o-reakci%C3%A1ch-%C5%BEien-po-potrate

Päť vecí, ktoré by ste mali hovoriť deťom častejšie
http://www.lifenews.sk/content/p%C3%A4%C5%A5-vec%C3%AD-ktor%C3%A9-ste-mali-hovori%C5%A5-de%C5%A5om-%C4%8Dastej%C5%A1ie

Nová kniha na trhu pre primerané vysvetľovanie sexuality deťom
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140826027

Zneužívanie očkovania na zneplodňovanie žien zo strany WHO a UNICEF?
http://www.hlavnespravy.sk/biskupi-kene-sa-obavaju-ze-protitetanove-vakciny-sponzorovane-who-a-unicef-maskuju-kontrolu-porodnosti/430813

Lesba o pekle v homovzťahoch
http://www.lifenews.sk/content/robin-beckov%C3%A1-o-35-rokoch-%E2%80%9Epekla%E2%80%9C-v-homosexu%C3%A1lnych-vz%C5%A5ahoch

Eugenika v USA
http://www.lifenews.sk/content/v-kalifornii-nie-s%C3%BA-%C4%8Faleko-od-hitlerovej-rasovej-hygieny

Totalitné praktiky v Nemecku pod vplyvom gender ideológie
http://res.claritatis.cz/zpravy/evropa/alarmujici-vezeni-pro-rodice-kteri-nechteji-aby-jejich-deti-byly-ve-skole-genderove-indoktrinovany/7038

Megaabsurdnosť okolo potratov v Poľsku. Je to začiatok konca slobody slova u nášho severného suseda?
http://www.lifenews.sk/content/po%C4%BEsko-%E2%80%9Enem%C3%B4%C5%BEeme-poveda%C5%A5-%C5%BEe-potrat-je-zabitie%E2%80%9C

Ideologická Stratégia rodovej rovnosti schválená na Slovensku
http://www.hlavnespravy.sk/celostatna-strategia-rodovej-rovnosti-schvalena-vlada-jej-dala-zelenu/444847

Pápež František odkázal lekárom, aby nezabíjali. Aj za cenu občianskej neposlušnosti.
http://www.lifenews.sk/content/p%C3%A1pe%C5%BE-franti%C5%A1ek-lek%C3%A1rom-nevykon%C3%A1vajte-potraty-%C4%8Di-eutan%C3%A1ziu-aj-za-cenu-ob%C4%8Dianskej-neposlu%C5%A1nos

Nútená sexuálna výchova v Nemecku
http://www.hlavnespravy.sk/otec-ktory-skoncil-vo-vazeni-pre-povinnu-sexualnu-vychovu-v-skole-prehovoril/453493

Vznikla federácia „Jeden z nás“
http://www.hlavnespravy.sk/v-strasburgu-vypoculi-hlas-ludu-odozva-na-historicky-najvacsiu-peticiu-ma-nazov-jeden-z-nas/453511

5 znakov, že tvoj priateľ bude skvelým manželom a otcom
http://zastolom.sk/5-znakov-ze-tvoj-priatel-bude-skvelym-otcom/

Hodina deťom a podpora presadzovania homoagendy
http://www.hlavnespravy.sk/co-maju-spolocne-hodina-detom-a-presadzovanie-homoagendy-nadaciu/452699

Populačný fond OSN (UNFPA) za sexuálnu anarchiu
http://www.lifenews.sk/content/osn-sexu%C3%A1lna-anarchia-ml%C3%A1de%C5%BEe-vraj-zabezpe%C4%8D%C3%AD-glob%C3%A1lny-blahobyt

Taliansko na ceste k obmedzeniu slobody novinárov kvôli tlaku LGBTI loby
http://www.lifenews.sk/content/cenz%C3%BAra-talianski-novin%C3%A1ri-nesm%C3%BA-p%C3%ADsa%C5%A5-kriticky-proti-lgbt-agende

Dôsledky neprimeranej sexuálnej výchovy môžu viesť až k znásilneniu
http://www.hlavnespravy.sk/dalsi-skandal-v-suvislosti-so-sexualnou-vychovou-na-skole-13-rocna-ziacka-znasilnena/457753

Financovanie gender ideológie sa niekde pozastavuje, u nás rozbieha
http://www.hlavnespravy.sk/skandinavskej-krajiny-prestavaju-finacovat-gender-igeologiu-my-este-len-zaciname/467289

Sexuálni extrémisti a médiá
http://www.hlavnespravy.sk/alexander-jarko-preco-maju-sexualni-extremisti-v-mediach-dvere-otvorene/468703

Homosexuálmi sa nerodíme…
http://www.hlavnespravy.sk/homosexualmi-sa-nerodime-ani-sa-nimi-nestavame/475469

Perverzná sexuálna výchova v Británii
http://www.lifenews.sk/node/7660

Dievča a veľkosť jej šiat by mali rásť spolu
http://www.lifenews.sk/node/7709

Ako pôvodní obyvatelia Európy postupne vymierajú
http://www.lifenews.sk/node/7685

Gambia sa bráni tlaku kvôli homosexualizmu
http://www.lifenews.sk/node/7687

V Českej republike snaha o obmedzenie nekontrolovaného biznisu s pohlavnými bunkami
http://www.hlavnespravy.sk/ceski-poslanci-chcu-ukoncit-obchodovanie-s-pohlavnymi-bunkami/480065

Ficovi (ex?)komunistickí prisluhovači prichádzajú s ďalším chorým zákonom.
http://www.postoy.sk/content/jana-tutkova-civilny-sporovy-poriadok

Fakty o antikoncepcii
https://www.lifesitenews.com/blogs/all-the-pro-life-facts-about-hormonal-contraception-that-you-probably-dont

Ideológia gender – kultúra smrti a nešťastia
http://lajcha.blog.sme.sk/c/355321/Ideologia-gender-kultura-smrti-a-nestastia.html

Ďalšie štúdie k problematike homosexuality
http://www.lifenews.sk/content/nebezpe%C4%8Denstv%C3%A1-homosexu%C3%A1lnych-vz%C5%A5ahov

Svedectvá detí, ktoré vyrástli v homosexuálnych partnerstvách
http://www.hlavnespravy.sk/jedinci-ktorych-vychovali-homosexualne-pary-vyniesli-smutne-skutocnosti-o-tom-ake-bolo-ich-detstvo/507003

Článok od holandského psychiatra zaoberajúceho sa homosexualitou
http://www.okht.sk/?page_id=1000

Ako funguje presadzovanie zákonov v EÚ – Estrella je späť pod iným menom
http://www.hlavnespravy.sk/vo-vybore-pre-prava-zien-a-rodovu-rovnost-eu-nic-nove-sprava-estrela-aktualne-v-podobe-tarabella/508843

Zachránila svoje dieťa pred potratom a to zachránilo život ju
http://www.lifenews.sk/node/7773

Severské krajiny prestávajú financovať nevedeckú gender ideológiu
http://www.lifenews.sk/node/7693

Svedectvá žien, ktoré absolvovali potrat
http://www.lifenews.sk/node/7693

Pornografia poškodzuje dozrievanie mužského mozgu
http://www.lifenews.sk/content/neurol%C3%B3gia-dok%C3%A1zala-%C5%BEe-porno-rob%C3%AD-mu%C5%BEsk%C3%BD-mozog-detskej%C5%A1%C3%ADm

Manželstvo nie je pre teba
http://sethadamsmith.com/2013/11/12/manzelstvo/

Estrela 2 prijatá
http://www.hlavnespravy.sk/zaborska-vybor-europskeho-parlamentu-pre-prava-zien-a-rodovu-rovnost-schvalil-kontroverznu-spravu-o-rovnosti-medzi-muzmi-a-zenami/514811

Článok k téme zverovania detí homosexuálom zhŕňajúci rôzne štúdie
https://diskuter.wordpress.com/2014/12/19/adopcie/

Zhrnutie argumentov Aliancie za rodinu k Referendu
http://www.alianciazarodinu.sk/user-files/FAQv1.pdf

Vyjadrenie odborníkov ku gender ideológii
https://rodovescitlivovanie.wordpress.com/

Homosexualita nie je vrodená
http://www.hlavnespravy.sk/homosexualita-nie-je-vrodena-vedci-prisli-na-prevratnu-skutocnost-jestvuje-viac-byvalych-homosexualov-nez-aktualnych-homosexualov-a-bisexualov-dokopy/517787

Informácie o homosexualizme, ktoré Vás možno prekvapia
http://seko.blog.sme.sk/c/373039/je-referendum-o-rodine-naozaj-nevyhnutne.html

Referendum o odmietnutí systému manipulácie a klamstiev
http://www.hlavnespravy.sk/juraj-martus-referendum-nie-je-iba-o-ochrane-rodiny-ale-hlavne-o-odmietnuti-systemu-manipulacie-a-klamstiev/499937

Logický dôsledok nepochopenia skutočného významu manželstva je prichádzajúca obhajoba polygamných a incestných manželstiev
http://www.lifenews.sk/content/lgbt-pritvrdila-chceme-polygamiu-incest

Utrpenie potratených detí
http://www.lifenews.sk/content/%C5%BEena-videla-svoje-potraten%C3%A9-die%C5%A5a-ako-trpelo

Obrana Lukšíkovej pavedy
https://www.lifenews.sk/node/8003

Pedofili chcú rovnaké práva ako homosexuáli. Holandský súd im dal za pravdu.
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/pedofilia/pedofilove-chteji-stejna-prava-jako-homosexualove.-nizozemsky-soud-jim-dal-za-pravdu.html

Rodová ideológia nás už stála viac ako referendum
http://www.hlavnespravy.sk/rodova-ideologia-nas-uz-stala-viac-ako-referendum/536775

Pracovníci Slovenskej akadémie vied sa dištancujú od štyroch zamestnancov, ktorí v jej mene napadli stanovisko odborníkov proti rodovému scitlivovaniu detí
http://www.hlavnespravy.sk/pracovnici-slovenskej-akademie-vied-sa-distancuju-od-styroch-zamestnancov-ktori-v-jej-mene-napadli-stanovisko-odbornikov-proti-rodovemu-scitlivovaniiu-deti/537199

Cenzúra na Slovensku graduje
http://www.hlavnespravy.sk/postoj-medii-k-referendovej-kampani-trvala-rana-slovenskej-demokracii-prinasame-konkretny-pripad-2/538647

Homosexuál proti homomanželstvám
http://www.postoy.sk/content/som-gej-som-proti-rovnakopohlavnym-manzelstvam

Výborné články pravidelne k témam sexuality od Renáty Ocilkovej
http://ocilkova.blog.sme.sk/

Nárast nákazy HIV
http://www.hlavnespravy.sk/celosvetovy-paradox-narastu-nakaz-hiv/542485

Neprimaeraná sexuálna výchova pre škôlkárov
http://www.lifenews.sk/content/%C5%A1okuj%C3%BAcenafoten%C3%A1-kni%C5%BEka-sexu%C3%A1lnej-v%C3%BDchovy-pre-%C5%A1k%C3%B4lkarov

Pokles počtu potratov v Rusku
http://www.lifenews.sk/content/rusk%C3%A9-pro-life-iniciat%C3%ADvy-zvr%C3%A1tili-trend-po%C4%8Det-potratov-prudko-kles%C3%A1

Užívatelia pornografie sú náchylnejší na promiskuitné a riskantné sexuálne správanie
http://www.lifenews.sk/content/u%C5%BE%C3%ADvatelia-pornografie-s%C3%BA-n%C3%A1chylnej%C5%A1%C3%AD-na-promiskuitn%C3%A9-riskantn%C3%A9-sexu%C3%A1lne-spr%C3%A1vanie

Británia povoľuje embryo od troch rodičov
http://www.lifenews.sk/content/brit%C3%A1nia-povo%C4%BEuje-embryo-troch-rodi%C4%8Dov

Gender Inside alebo Liberálni vlci v koži konzervatívnych baránkov
http://blog.tyzden.sk/juraj-macko/2015/02/06/gender-inside-alebo-liberalni-vlci-v-kozi-konzervativnych-barankov/

Hrozí na Slovensku odoberanie detí?
http://www.hlavnespravy.sk/renata-ocilkova-hrozi-na-slovensku-odoberanie-deti/554991

Homosexuálne manželstvá ako cesta k totalite
http://www.lifenews.sk/content/totalitarizmus-%E2%80%9Eman%C5%BEelstva%E2%80%9C-os%C3%B4b-rovnak%C3%A9ho-pohlavia

Írsko zamietlo zákon povoľujúci potrat postihnutých detí
http://www.lifenews.sk/content/%C3%ADrsko-zamietlo-z%C3%A1kon-povo%C4%BEuj%C3%BAci-potrat-postihnut%C3%BDch-det%C3%AD

Zhubnosť pornografie
http://www.lifenews.sk/content/nie-ste-presved%C4%8Den%C3%BD-%C5%BEe-porno-je-zl%C3%A9-skon%C4%8Dite-urob%C3%AD-v%C3%A1s-ne%C5%A1%C5%A5astn%C3%BDm

30 spôsobov ako môžu otcovia strácať čas so svojimi deťmi
http://www.lifenews.sk/content/30-sp%C3%B4sobov-pre-otcov-ako-m%C3%B4%C5%BEu-%E2%80%9Estr%C3%A1ca%C5%A5-%C4%8Das%E2%80%9C-so-svojimi-de%C5%A5mi

Potratené plody a vakcíny
http://www.lifenews.sk/content/bunky-potraten%C3%BDch-plodov-vo-vakc%C3%ADnach

Britský zákon o trojrodičovstve
http://www.postoy.sk/content/europoslanec-mikolasik-ziada-zastavit-zakon-o-trojrodicovstve

Čo pre Slovensko vyplýva zo schválenej Stratégie ľudských práv?
http://www.hlavnespravy.sk/renata-ocilkova-ako-slovenska-vlada-nadpracu-urobila/566031

Znásilnená, ktorá zvolila život pre svoje dieťa
http://www.lifenews.sk/node/8069

Existuje viac bývalých homosexuálov než aktuálnych
http://www.lifenews.sk/node/7961

Ruský parlament uvažuje o takmer úplnom zákaze potratov
http://www.lifenews.sk/node/7961

Ruský patriarcha žiada zákaz potratov
http://www.lifenews.sk/node/8007

Prečo byť proti antikoncepcii
http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/nelahka-cesta-postoja

Transgenderizmus – experiment myslenia
http://www.lifenews.sk/node/8006

Užívanie orálnej antikoncepcie, zvlášť progestínovej je úzko spojené s mozgovou rakovinou
http://www.lifenews.sk/node/8006

V Británii dávajú 10 – ročným dievčatám antikoncepčné implantáty
http://www.lifenews.sk/node/7953

Svedectvo tehotnej šesťnásobnej mamy s rakovinou
http://www.lifenews.sk/node/7953

Otvorený list dieťaťa lesbickej matky
http://www.hfi.sk/blog/zo-sveta/229-vazeny-sudca-kennedy-otvoreny-list-dietata-milujucej-lesbickej-matky

Prečo chcem zostať vernou aj po rozvode
http://zastolom.sk/preco-som-blaznom-a-chcem-zostat-vernou-aj-po-rozvode/

Keď sa z boja proti extrémizmu stane boj proti ideologickým odporcom
http://www.postoy.sk/content/ked-sa-z-boja-proti-extremizmu-stane-boj-proti-ideologickym-odporcom-1

Extrémizmus a diskriminácia
http://www.postoy.sk/content/extremizmus-diskriminacia-2

Ako sa v Británii stal z dieťaťa tovar a ako sa experimentuje s jeho identitou a tým pádom psychikou
http://www.hlavnespravy.sk/572632/572632

Najviac pedofilnej pornografie je na slovenských doménach
http://sk.radiovaticana.va/news/2015/03/06/meter_proti_pedof%C3%ADlii:_najviac_pedopornografie_je_na_slovensk%C3%BDch/slo-847689

Falošné čísla potratárov
http://www.hlavnespravy.sk/falosne-cisla-potratarov/575133

Rovnoprávnosť žien sa stala zámienkou pre porušenie subsidiarity. Správa Tarabella shválená
http://www.hlavnespravy.sk/zaborska-rovnopravnost-zien-sa-stala-zamienkou-pre-porusenie-subsidiarity/575373

Výskumníci WHO propagujú lacnejšie a nebezpečnejšie zabíjanie
http://www.lifenews.sk/node/8208

Európsky súdny dvor pre ľudské práva na strane obchodovania s deťmi
http://www.lifenews.sk/node/8211

Lila Rose na pôde OSN o krvavom potratovom biznise
http://www.lifenews.sk/content/lila-rose-odhalila-na-p%C3%B4de-osn-krvav%C3%BD-biznis-potratoveho-priemyslu-z%C3%ADskala-potlesk

Sorosove špinavé a krvavé peniaze
http://www.lifenews.sk/content/sorosove-peniaze-menia-spolo%C4%8Dnos%C5%A5-%C3%BAspechy-slovensk%C3%BDch-proliferov-mu-nevo%C5%88aj%C3%BA

Homosexuálne manželstvo troch osôb
http://www.lifenews.sk/content/prv%C3%A9-homosexu%C3%A1lne-man%C5%BEelstvo-troch-os%C3%B4b

Snímky ultrazvuku ukazujú nebezpečenstvo fajčenia matiek
http://www.lifenews.sk/content/siln%C3%A9-sn%C3%ADmky-ultrazvuku-ukazuj%C3%BA-%C5%BEe-nenaroden%C3%A9-deti-c%C3%ADtia

Porno mení mužov
http://www.lifenews.sk/content/porno-men%C3%AD-mu%C5%BEov-z-ochrancov-na-pred%C3%A1torov-br%C3%A1%C5%88te-sa

Kansas prvým štátom, ktorý zakázal interrupcie v druhom trimestri
http://www.postoy.sk/content/kansas-sa-stal-prvym-statom-ktory-zakazal-interrupcie-v-druhom-trimestri

Transgender deti
http://www.hlavnespravy.sk/vo-velkej-britanii-narasta-pocet-transgender-deti-mladsich-ako-11-rokov/596010

Britské deti a pornografia
http://www.lifenews.sk/content/sledovanie-pornografie-je-norm%C3%A1lne-pre-obrovsk%C3%BD-po%C4%8Det-britsk%C3%BDch-det%C3%AD

Mlčiaci kňazi prispievajúci k sexuálnej anarchii
http://www.lifenews.sk/content/m%C3%B4%C5%BEe-kres%C5%A5anstvo-pre%C5%BEi%C5%A5-sexu%C3%A1lnu-revol%C3%BAciu

Bude Google určovať čo je pravda?
http://www.lifenews.sk/content/bude-google-ur%C4%8Dova%C5%A5-%C4%8Do-je-pravda

Prispôsobovať vieru vrátane otázok morálky ako robili mnohí v dobe nacizmu je vážnym pochybením
http://www.lifenews.sk/content/nem%C3%B4%C5%BEeme-prisp%C3%B4sobova%C5%A5-vieru-dobe-ako-kres%C5%A5ania-robili-po%C4%8D-nacizmu

Aj pro-choice vedia pochopiť zhubnosť antikoncepcie
http://www.postoy.sk/content/pro-choice-autorka-obhajuje-prirodzene-metody-planovania-rodicovstva

Výskum homosexuálnych domácností ukázal, že deťom sa najlepšie darí s mamou a otcom
http://www.hfi.sk/analyzy/236-novy-vyskum-homosexualnych-domacnosti-ukazal-ze-detom-sa-najlepsie-dari-s-mamou-a-otcom

Antikoncepcia nedokáže zabrániť neželanému tehotenstvu
http://www.hfi.sk/blog/patrik-daniska/237-antikoncepcia-nedokaze-zabranit-nezelanemu-tehotenstvu

Žena vychovaná dvomi lesbami rúca mýty
http://www.hlavnespravy.sk/zena-vychovavana-dvomi-lesbami-ruca-myty/607671

Francúzsky armádny biskup vyvolal búrku kvôli vyjadreniam o potrate
http://www.lifenews.sk/node/8402

Bohatí američania na čele vlny potláčania ľudských práv
http://www.lifenews.sk/node/8403

Rozhodnutia vrámci OSN v rozpore s predošlými uzneseniami, keď sa jedná o agendu LGBTI
http://www.lifenews.sk/node/8363

Ďalšia sexuálna výchova, za ktorou stojí pedofil
http://www.hlavnespravy.sk/rodicia-v-kanade-protestuju-proti-sexualnej-vychove-ktora-bola-vypracovana-pod-vedenim-usvedceneho-pedofila/613957

Zastavenie pôsobenia potratovej tabletky
http://www.lifenews.sk/content/lek%C3%A1r-ktor%C3%BD-zachra%C5%88uje-deti-po%C4%8D-potratu

Nepotrebný až nebezpečný Istnbulský dohovor
http://www.lifenews.sk/content/lek%C3%A1r-ktor%C3%BD-zachra%C5%88uje-deti-po%C4%8D-potratu

Veľtrh obchodníkov s deťmi v bruselskej vládnej budove
http://www.lifenews.sk/content/brusel-sa-stane-miestom-%C5%A1okuj%C3%BAceho-ve%C4%BEtrhu-obchodn%C3%ADkov-s-de%C5%A5mi

Homosexuálne manželstvá homosexuálov nie sú zrejme ekonomicky výhodné pre štát ani z krátkodobého hľadiska
http://www.lifenews.sk/content/brusel-sa-stane-miestom-%C5%A1okuj%C3%BAceho-ve%C4%BEtrhu-obchodn%C3%ADkov-s-de%C5%A5mi

Otvorená výpoveď herca Keanu Reevsa
http://www.hlavnespravy.sk/keanu-reeves-nemozem-sa-stat-sucastou-takeho-sveta/614888

Ako pornografia zmenila svet mladých
http://www.lifenews.sk/content/sexu%C3%A1lna-ideol%C3%B3gia-mlad%C3%BDch-je-ovplyvnen%C3%A1-pornom

Koľko stojí ľudská bytosť
http://www.hlavnespravy.sk/kolko-ze-to-vlastne-stoji-ludska-bytost/616630

Nesúdime, pomáhame – pomoc pri prípadoch znásilnenia
http://www.hlavnespravy.sk/znasilnenie-a-potrat-ako-by-ste-rozhodli-vy/616604

Kedy mali sexuálni revolucionári pravdu?
http://www.postoy.sk/content/hlupaci-ci-klamari

Prečo na manželstve záleží
http://www.postoy.sk/content/americke-studie-spoluzitie-nadivoko-sa-nevyrovna-manzelstvu

Násilie na ženách a feministky
http://www.postoy.sk/content/sefky-prolife-nasilie-na-zenach-sprivatizovali-feministky

Sukňa
http://www.cestaplus.sk/kuchynskateologia/nazov/sukna

Dieťa, ktoré prežilo napriek predpovediam smrti
http://www.lifenews.sk/node/8485

V Bruseli sa konal veľtrh detí pre homosexuálov
http://www.hlavnespravy.sk/v-bruseli-sa-konal-veltrh-deti-pre-gejov-cena-jedneho-dietata-sa-pohybuje-od-60-tisic-eur/621335

Manželstvá homosexuálov schválené žiaľ už aj v Írsku
http://www.hlavnespravy.sk/vysoka-ucast-v-irskom-referende-nahrava-taboru-za-homosexualne-manzelstva/621748

Homosexualita – historia
http://web.archive.org/web/20071029052246/http://bigg.host.sk/rodina/homosex.htm

Odmietla potraty, teraz má dve krásne deti napriek tomu, že sama je postihnutá
http://www.lifenews.sk/content/odmietla-potraty-m%C3%A1-dve-kr%C3%A1sne-deti-aj-ke%C4%8F-sama-je-%C5%A5a%C5%BEko-postihnut%C3%A1

Ešte pár škoujúcich slov k referendu
http://medzicas.sk/peter-kralik-neomarxisticki-brigadnici-takmer-na-plny-uvazok/

Deklarácia práv sexuálnu orientáciu nespomína
http://www.postoy.sk/content/deklaracia-prav-sexualnu-orientaciu-nespomina

Psychiater o transgenderizme
http://www.hlavnespravy.sk/psychiater-mchugh-transgenderizmus-je-mentalnou-poruchou-zmena-pohlavia-je-biologicky-nemozna/629649

Sexuálne skúsenosti má stále viac 15-ročných školákov
http://www.hlavnespravy.sk/sexualne-skusenosti-ma-stale-viac-15-rocnych-skolakov/629761

Svedectvo bývalej slovenskej pornoherečky
http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/rozhovor-byvala-pornoherecka-johanka

Tehotenstvo mimo manželstva a fyzická zdatnosť detí
http://www.hlavnespravy.sk/porod-mimo-manzelstva-smrt-deti-je-trikrat-pravdepodobnejsia-tvrdia-ceski-odbornici/631070

Školákom chýba rodičovská kontrola, túlajú sa vonku a rodičia nevedia, kde ich deti presne sú a čo robia
http://www.postoy.sk/content/skolakom-chyba-rodicovska-kontrola-vonku-sa-tulaju-aj-11-rocni

Rada Európy dostala petíciu ohľadom zabíjania novorodencov
http://postoy.sk/content/eclj-vyzyva-na-svedectva-o-zabijani-novorodencov

Väčšina Američanov sa mylne domnieva, že homosexualita je vrodená
http://www.lifenews.sk/node/8596

Burke – Západná kultúra sa nemôže obnoviť bez pravdy o sexe
http://www.lifenews.sk/node/8739

Nedemokratické praktiky okolo Istambulského dohovoru
http://postoy.sk/content/istanbulsky-dohovor-ako-trojsky-kon

Aj polygamisti chcú manželstvo
http://postoy.sk/content/aj-polygamisti-chcu-v-usa-manzelstvo

Jasné slová k prijímaniu Eucharistie rozvedenými
http://www.lifenews.sk/content/prij%C3%ADmanie-eucharistie-rozveden%C3%BDmi-je-ur%C3%A1%C5%BEkou-krista

Prehľad jednotlivých metód umelého potratu
http://www.christnet.cz/clanky/1365/prehled_jednotlivych_metod_umelych_potratu.url

Nový výskum potvrdil, že jeden výchovný faktor spôsobuje u detí doživotné následky
http://www.eduworld.sk/sk/novy-vyskum-potvrdil-ze-jeden-vychovny-faktor-sposobuje-u-deti-dozivotne-nasledky!aid=698

Domček pre rodiny a vytvorenie spoločenstva
http://domcek.org/

Zaostrené na rodinu a všetko okolo toho
http://zaostri.sk/

O možnosti pochovať potratené dieťa na Slovensku
http://postoy.sk/content/nenarodene-deti-koncia-ako-biologicky-odpad-zakon-na-ich-pochovanie-pritom-existuje

Obchodovanie s potratenými deťmi
http://www.hlavnespravy.sk/obchodovanie-s-potratenymi-detmi/650672

Obchodovanie s deťmi
http://postoy.sk/content/kolko-stoji-pecen-ludskeho-plodu

Sex až po svadbe?
http://postoy.sk/content/pomocka-pri-vybere-partnera-sex-az-po-svadbe

Ženevský biskup o móde a obliekaní a čo na to slovenský bulvár?
http://www.christ-net.sk/node/2675

Homosexualita – o zmanipulovaných výskumoch a skutočných nepriateľoch homosexuálov
http://www.christ-net.sk/node/2676

Málo dobrých gynekológov
http://www.cestaplus.sk/tema/mesiac/august_2015/gynekolog-ivan-wallensfelfs

Nepodporujú gender ideológiu, nedostanú peniaze na pomoc ženám v núdzi
http://postoy.sk/content/istanbulsky-dohovor-pomoc-alebo-brzda-v-boji-proti-nasiliu

Piati ľudia v Holandsku chcú byť rodičmi jedného dieťaťa
http://postoy.sk/content/piati-ludia-chcu-byt-rodicia-jedneho-dietata

WHO hľadá spôsoby ako zabíjať čo najviac detí napriek odmietaniu zo strany lekárov
http://www.hlavnespravy.sk/svetova-zdravotnicka-organizacia-hlada-sposoby-ako-zabit-co-najviac-deti-napriek-chybajucim-lekarom/655747

Mať deti je vraj zlo
http://postoy.sk/content/planned-parenthood

Bude v nebi sex?
http://www.cestaplus.sk/baterka/datum/14-08-2015

Rodičia pozor na farmabiznis
http://ocilkova.blog.sme.sk/c/382567/rodicia-pozor-za-vsetkym-hladaj-farmabiznis.html

Prečo sa zosobášiť v mladšom veku?
http://www.lifenews.sk/content/pre%C4%8Do-sa-zosob%C3%A1%C5%A1i%C5%A5-v-mlad%C5%A1om-veku

Antikoncepčný trh zarába stále viac
http://www.lifenews.sk/content/antikoncep%C4%8Dn%C3%BD-trh-zar%C3%A1ba-st%C3%A1le-viac

Aborcia, antikoncepcia a Akvinský
https://dennikn.sk/blog/aborcia-antikoncepcia-a-akvinsky-reakcia-na-text-michala-hornaka/

Trošku sadistická láska
http://www.hlavnespravy.sk/trosicka-sadisticka-laska-ma-drive/672997

Čo zapríčinilo modernú kultúrnu revolúciu? Antikoncepcia
http://postoy.sk/content/co-zapricinilo-modernu-kulturnu-revoluciu-antikoncepcia

Ako chrániť deti v škole pred škodlivou sexuálnou výchovou
http://www.hfi.sk/clanky/rodinna-politika/248-rodicia-mozu-chranit-dieta-pred-nezdravou-vychovou-v-skole-tu-su-tipy-ako-na-to

Ďalšie snahy porušovať princíp subsidiarity v otázkach manželstva a rodičovskej výchovy
http://www.hlavnespravy.sk/dalsi-trojsky-kon-v-podobe-spravy-rodrigues-bude-mladym-dievcatam-predpisovana-antikoncepcia-aj-bez-vedomia-rodicov/673920

Školské katechézy aj s materiálmi k výchove k manželstvu a rodičovstvu
http://inky.sk/

V USA už zatvárajú do väzenia za odopretie sobášov homosexuálom
http://postoy.sk/content/kim-davisovu-zavreli-pre-nazor-do-vazenia-na-jej-pripade-zalezi

V Nepále sa šíri tzv. tehotenský priemysel
http://www.lifenews.sk/content/v-nep%C3%A1le-sa-%C5%A1%C3%ADri-tzv-tehotensk%C3%BD-priemysel

Rozhodnutie súdu potvrdilo, že embryo je osoba
http://www.lifenews.sk/content/veda-%C5%BEivot-rozhodnutie-s%C3%BAdu-potvrdilo-%C5%BEe-embryo-je-osoba

Porno hviezda zverejnila správu o porno priemysle
http://www.lifenews.sk/content/najvyh%C4%BEad%C3%A1vanej%C5%A1ia-porno-hviezda-zverejnila-%C5%A1okuj%C3%BAcu-spr%C3%A1vu-o-porno-priemysle

Regulácia populácie nie je potrebná
http://www.lifenews.sk/content/%C5%A1tatistiky-ukazuj%C3%BA-%C5%BEe-regul%C3%A1cia-popul%C3%A1cie-nie-je-potrebn%C3%A1

Svedectvo znásilnenej o potrate
http://www.lifenews.sk/content/ke%C4%8F-som-mala-%C5%A1estn%C3%A1s%C5%A5-bola-som-zn%C3%A1silnen%C3%A1-ale-potrat-bol-ove%C4%BEa-hor%C5%A1%C3%AD

Polygamisti chcú manželstvo
https://www.postoj.sk/4934/aj-polygamisti-chcu-manzelstvo

Národný pochod za život Bratislava 2015 prilákal desaťtisíce podporovateľov života
https://www.postoj.sk/5956/nova-generacia-za-zivot-nieco-sa-uz-musi-zmenit

Žena po potrate
http://www.cestaplus.sk/tema/mesiac/september2_2015/zena-po-potrate-keby-mi-vtedy-niekto-ukazal

Pápež a jeho postoj v otázke manželstiev homosexuálov
https://svetkrestanstva.postoj.sk/6176/papezovo-necakane-gesto-rozohnilo-v-amerike-vasne

Potraty delia Slovensko na dva svety
http://www.sme.sk/c/6835763/potraty-delia-slovensko-na-dva-svety-najviac-ich-je-na-juhu.html

Škodlivosť chýbajúceho otca v rodine
http://www.etrend.sk/relax/mladi-chlapci-su-v-krize-varuje-autor-vazenskeho-experimentu.html