Zoznam najbližších akcií na Vyveska.sk

Zoznam najbližších zaujímavých akcií súvisiacich s problematikou vzťahov i sexuality pre mladých, ale aj akcií pre rodiny nájdete na stránke Vyveska.sk. Stránka je zameraná predovšetkým na podávanie informácií o akciách opierajúcich sa o kresťanské princípy.

Viac nájdete tu.