Veľmi pekné a zaujímavé osobné svedectvo Renáty Ocilkovej (začiatok cca od 9:35)

Svedectvo je súčasťou dokumentu z evanjelizačného projektu Sen o rodine.