Video so zábleskom svetla pri počatí, respektíve pri začiatku nového ľudského života

Vedci zaznamenali do videa ako ľudský život začína v jasnom záblesku svetla, keď sa spermia stretne s vajíčkom.
Výbuch drobných iskier vyráža z vajíčka v presnom okamihu počatia. Tento fenomén bol známy pri pozorovaní zvieracích embryí, teraz sa potvrdil aj u ľudí.