gender_sialenstvo

Tri videá venované gender šialenstvu

Prvé video je o patologickosti gender ideológie a nájdete ho na tomto odkaze.

Druhé video je od kňaza Mariána Kuffu o gender príručke pre školy vydanej pod záštitou Lajčákovho Ministerstva zahraničných vecí SR.

Tretie video je humorne ladené a vystihuje popieranie a odmietanie právd a pravidiel aj v sexuálnej oblasti.

Ďalšie články