Kapitola 2 – Zmeny počas vývinu v oblasti sexuality

Poznanie je smrtiaci priateľ, keď nikto neurčuje pravidlá. (rocková skupina King Crimson)

Po období nepriateľských postojov chlapcov voči dievčatám a naopak, v období 8-10 rokov, prichádza pod vplyvom pohlavných hormónov k prvotnému vážnejšiemu záujmu o odlišné pohlavie. Chlapcovi sa začínajú páčiť oči a vlasy dievčaťa, jej postava, možno i jej záujmy, iné ako jeho. Dievčaťu imponuje obratnosť, odvaha a sila chlapca, jeho povahové črty, záľuby. Obyčajne skôr to prežívajú dievčatá, lebo ony sa vyvíjajú približne o dva roky skôr než chlapci.[1]
posterize

Puberta nastupuje v priemere od 11 až 12 rokov do 17 – 18 rokov. Vyznačuje sa telesnými a duševnými premenami.

„Hlavnou príčinou dospievania chlapca a dievčaťa sú pohlavné hormóny, vytvárané hormonálnymi žľazami.“ Na signál mozgového prívesku nastáva „prebudenie“ činnosti pohlavných žliaz, ktoré začnú vytvárať pohlavné hormóny: u dievčat estrogén, u chlapcov testosterón.[2]

Zmeny sú uvedené do chodu zvyšovaním sekrécie mozgového hormónu, ktorý vyvoláva sekréciu tzv. gonadotropných hormónov podmozgovej žľazy. Tieto hormóny podnecujú v semenníkoch sekréciu testosterónu, vo vaječníkoch u žien estrogénu a progesterónu. Ide, ale o zložitý rad aj ďalších hormonálnych vzťahov.[3]

Za jeden z najvýznamnejších telesných prejavov pohlavného dozrievania by sa dala označiť u dievčaťa prvá menštruácia, u chlapca prvý výron spermií.

Okrem zmien na tele, chlapec a dievča prežívajú zmeny v psychike. Objavujú sa doteraz neznáme pocity, nepokoje, neupresnené túžby, prebúdza sa potreba priateľstva, záujem o druhé pohlavie, túžba po osamostatňovaní sa. Toto obdobie charakterizuje zmena nálad, môže sa vyskytnúť častejšia únava, mdloba, podráždenosť. V puberte sa rýchlo strieda nadšenie a sebadôvera s pocitmi menejcennosti a depresiami. Po období dospievania sa tieto spravidla pominú, psychika viac dozreje, ľahšie sa človek ovláda.[4]

Sexuálna vzrušivosť a dráždivosť je premenlivou veličinou a je teda u ľudí rôzna. Líši sa podľa rôznych životných etáp – v dospievaní je veľká, v starobe malá. Niekedy sa líši i väčšími výkyvmi v rovnakom životnom období. Je ovplyvnená výchovou, skúsenosťami, telesnými i duševnými predpokladmi a situáciami, zdravotným stavom. Sexuálne hyperaktívni muži a ženy nemajú vo všeobecnosti vyššie hladiny pohlavných hormónov oproti tým, ktorí majú aktivitu nízku.[5]

U muža je vzrušivosť najväčšia ku koncu dospievania. Jej podklady sú dané geneticky. Na tomto základe sa uplatňujú ďalej vplyvy výchovy, okolia a pod.[6]

Iné je pudové prežívanie u chlapca, iné u dievčaťa. Dievča nepociťuje dráždenie v pohlavných orgánoch, ako to pociťuje chlapec. Dospievajúce dievča má miesto toho silnú potrebu citového puta. Táto vrstva u nej prevláda nad zmyslovou. Chce dávať a dostávať cit. Chce sa páčiť, chce byť obdivovaná. Pozerajúc na milovaného chlapca, nevšíma si ani tak jeho telo, ako skôr túži, aby bol pri nej, aby bol voči nej dobrý, starostlivý, nežný. Dievča až po začatí sexuálneho života pozná charakter zážitkov zo sexuálnej sféry. V účinkovaní pohlavného pudu u chlapca výrazne prevláda časť zmyselná nad citovou. Netreba, ale napriek tomu zabúdať aj na chlapcove citové túžby, ktoré sú takisto u zdravo sa vyvíjajúceho chlapca prítomné. Chlapec môže napriek svojmu pudovému prežívaniu vyvolené dievča obdarovať citom oslobodeným od telesnej žiadostivosti. Rovnako netreba zabúdať i na dievčenské, tiež do istej miery prítomné sexuálne túžby aj pred prvým stykom. Nedá sa to, ale porovnávať s pocitmi u chlapca. V praxi sú mnohí chlapci schopní myslieť si, že rovnaké prevládanie zmyselnej zložky je aj u dievčat. Pre dievča to môže byť v tejto etape vývoja zas naopak, dievča sa riadi takmer výlučne citom a nerozumie, že možno byť žiadostivý bez citového angažovania sa (nemilujúc), ako sa to môže stať u chlapca. Tu sa môže ľahko dopúšťať omylu. Snahu chlapca začať pohlavne žiť, jeho dotieravosť prípadne agresivitu berie ako potrebu nežnosti. Obyčajne odpovedá nežnosťou. Môže tak stratiť panenstvo, môže sa stať matkou. Preto je dôležité poznať podstatu pudu u chlapca a u dievčaťa.[7]

Zmeny u dievčat v puberte a okolo puberty

Dievčatá prichádzajú do puberty asi o 2 roky skôr, no napriek tomu sa ich sexualita rozvíja pomalšie.[8]

Organizmus dorastajúceho dievčaťa je schopný vytvárať pohlavné bunky zhruba od 12. roku života, u chlapca je to približne od 14. roku života.[9] Vekové rozloženie je len orientačné, môže sa u jednotlivých dievčat trochu líšiť.

Detská silueta dievčaťa sa mení na siluetu s rysmi ženy.

9 – 10 rokov: Ľahké pučanie prsných žliaz, môže začínať len na jednej strane a aj až o niekoľko mesiacov začne i na druhej strane. U niektorých dievčat začína tento rast o jeden alebo dva roky skôr. Môže to byť prechodne bolestivé. Niekedy sa objavuje drobné ochlpenie v oblasti veľkých pyskov ohanbia. Zaokrúhľujú sa ramená a zadok.

10 – 11 rokov: Rast prsných žliaz, bradaviek i klenby dvorca. Začína rast alebo pribúda ochlpenie v oblasti vonkajšieho genitálu. Zväčšuje sa maternica a vaječníky. Malá panva sa rozširuje.

11 – 12 rokov: Obdobie zrýchleného rastu do výšky. Rast a dozrievanie rodidiel, pigmentácia pokožky veľkých pyskov ohanbia. Možnosť prvej menštruácie.

12 – 13 rokov: Objavujú sa chĺpky na pohlavných orgánoch, v podpazuší, nohách. Menštruácie môžu byť už časté. Objavuje sa výtok z pošvy. Môže sa objaviť uhrovitosť, vyrážky (akné), výraznejšie potenie, mastenie vlasov.

13 – 15 rokov: U niektorých dievčat môže byť menštruácia ešte nepravidelná. Rastie maternicové telo, výrazne sa vyvíja panvová časť (bedrá), uspôsobuje sa k ochrane dieťaťa, aby sa pri tehotenstve bezpečne vyvíjalo

15 – 16 rokov: Mení sa hlas, objavuje sa akné. Menštruácie sa stávajú pravidelnými.

16 – 17 rokov: Dokončuje sa rast kostry

18 – 20 rokov: Dokončuje sa rast kostry a vývin všetkých rozmnožovacích orgánov.[10]

Menštruácia, menštruačný cyklus a ovulácia

Menštruácia sa môže u niektorých dievčat začať vyskytovať v 11. rokoch, u iných až v 15.

Jedná sa stále o normálny jav. Podobne to platí o výrone semena u chlapcov. Prvé menštruácie sa môžu vyskytovať nepravidelne, to znamená nie každý mesiac. Môžu byť aj viacmesačné prestávky, čo je na začiatku celkom normálne.

Menštruácia je viac menej nepríjemný zážitok, kedy dievča stráca spravidla asi pohár krvi. Vajíčko dozrieva vo vaječníku priemerne raz mesačne. I maternica sa pripravuje každý mesiac na prijatie počatého života. Jej vnútorná vrstva, tzv. sliznica, sa skypruje, je prekrvená, pretože hromadí krv a rôzne výživné látky potrebné pre vývoj dieťaťa. Ak v danom mesiaci nedôjde k oplodneniu (spojeniu vajíčka so spermiou), vtedy pripravená maternica nebude použitá. Všetko, čo bolo pripravené pre dieťa v maternici, bude odstránené cez pošvu v podobe krvácania, ktoré trvá 3-7 dní raz v mesiaci – to je menštruácia. Po skončení krvácania sa znova robia tie isté prípravy.

idea

Počas menštruácie nosí dievča vložky, prípadne tampóny, ktoré sa zasúvajú do pošvy a zachytávajú krv. Mali by sa meniť skôr než presiaknu krvou. Závisí to od veľkosti krvácania. Menia sa niekoľkokrát denne. Dievča sa vtedy v oblasti pohlavných orgánov umýva častejšie než obyčajne. Nemalo by sa kúpať v bazéne alebo pri mori. Nie je vhodné ani kúpanie vo vani, treba uprednostniť sprchovanie. Hrozí totiž preniknutie infekcie do vnútorných rodidiel. Dievča by si malo zapisovať dátum menštruácie, aby vedelo, kedy očakávať nasledujúcu menštruáciu a či je všetko s jej menštruačným cyklom v poriadku.

Čo sa týka tampónov, ich používanie nie je príliš vhodné. Odhliadnuc od mnohokrát bolestivého zavádzania tampónu, nemožno prehliadnuť, že narúša prirodzené odtekanie krvi pošvou von. Krv v pošve vsakuje do tampónu a teplé prostredie napomáha rozmnožovaniu baktérií, pričom rastie riziko vzniku zápalu. Používať tampón je preto lepšie len výnimočne. Počas menštruácie je lepšie vyhýbať sa náročnému fyzickému alebo aj duševnému vypätiu, ktoré koniec koncov nie je pre ženu vhodné ani mimo menštruácie.

Niekedy býva menštruácia bolestivá. Niektoré dievčatá sú v tomto období aj viac unavené, majú bolesti hlavy, necítia sa dobre. Občas to môže mať súvis s duševnou nevyrovnanosťou, stresmi, nesprávnym životným štýlom alebo výživou.[11]

Častým problémom u žien býva výtok, ktorý je príznakom zápalu vonkajších rodidiel a pošvy. Dievča popri ňom môže pociťovať svrbenie, pálenie, bolesti alebo môže mať teploty. Výtok môže tiež nepríjemne zapáchať. Jeho príčinou je často utieranie konečníka po stolici smerom k vonkajším rodidlám. Nohavičky by si dievčatá mali vymieňať každý deň a mali by používať najlepšie bavlnenú spodnú bielizeň. Ďalšou príčinou problémov môže byť výskyt hlíst, ktoré postihujú dospelých len vzácne, viac sa to týka detí v školskom veku. Asi u jednej pätiny dievčat sa stáva, že hlísty vchádzajú i do vonkajších rodidiel a do pošvy, vzácnejšie do maternice a vajíčkovodov. Ich prítomnosť vyvoláva silné svrbenie. Hlísty zavliekajú do rodidiel baktérie z konečníka, ktoré spôsobujú zápaly. Podobne sa príčinou zápalov môže stať masturbácia, zanesením rozličných baktérií do oblasti genitálií. Ďalej sú to cudzie telesá vo vonkajších rodidlách (piesok a iné.) Pri každej bolesti v podbrušku alebo v oblasti vonkajších pohlavných orgánov alebo pri podozrivom výtoku je potrebné vyšetrenie lekárom. Často je príčinou bolesti zápal vaječníkov, ktorý keď nie je celkom vyliečený, môže byť ohrozená budúca plodnosť ženy. Jeho najobvyklejšou príčinou je prechladnutie. Môže dôjsť aj k prestupu zápalu napríklad zo slepého čreva na vaječník. Jedným z následkov prekonaných zápalov vaječníkov bývajú mimomaternicové tehotenstvá.[12]

Menštruačný cyklus sa počíta od prvého dňa menštruácie a má 4 fázy.

1.fáza: „Jej priemerná dĺžka je asi 4 dni. Pri nej sa odlučuje povrchová vysoká časť sliznice maternice, ktorá je odplavená menštruačnou krvou z krvácajúcich ciev a odteká pošvou von.

2.fáza: Prebieha asi od piateho do štrnásteho dňa. Pod vplyvom hormónov (estrogénov), ktoré sú vylučované z dozrievajúceho folikulu vaječníkov, sa sliznica maternice obnovuje, dorastá.“

3. fáza: Sliznica sa pod vplyvom hormónu žltého telieska (progesterónu) skypruje, zvyšuje a je pripravená prijať zárodok človeka. Trvá asi od pätnásteho do dvadsiateho siedmeho dňa.

4. fáza: Nazýva sa aj predmenštruačná a nastáva vtedy, keď nedošlo k počatiu. „Je to posledný deň cyklu, najčastejšie dvadsiaty ôsmy deň. V tejto fáze sa náhle výrazne sťahujú drobné cievy sliznice.“ To vyvolá silnú nedokrvenosť, pri ktorej vysoká vrstva sliznice stráca životnosť a mení sa. Po niekoľkohodinovej nedokrvenosti sa stiahnuté cievy otvárajú, praskajú a dochádza k veľkým výronom krvi do sliznice. Znova nastáva menštruačná fáza a tým nový cyklus.[13]

Proces dozretia vajíčka, prasknutie vačku a vyplavenie vajíčka nazývame ovuláciou. Pri dozrievaní vajíčka vychádza z vaječníka hormonálny signál a v krčku maternice sa začína tvoriť tekutý hlien. Určitý hlien môže byť síce prítomný i v inom čase než v čase ovulácie, ale s množstvom hlienu v čase ovulácie sa nedá porovnávať. Ten je najskôr hustý, ďalej redne, vytlačí z krčka tuhú hlienovú zátku, ktorá sa vytvorila po poslednej menštruácii. Hlien steká potom pošvou k vonkajším rodidlám, kde žena registruje vlhkosť až mokro. Je to znamenie, že miešok (folikul) dozrieva a uvoľňuje vajíčko, a že začalo obdobie plodnosti. Kyslé vnútorné prostredie pošvy je zabezpečené určitými druhmi prospešných baktérií. Toto prostredie bráni preniknutiu infekcie do maternice. Plodný hlien z krčka maternice chráni spermie pred kyslým prostredím pošvy a umožňuje zdravým spermiám rýchly postup do maternice.

Vyplavené vajíčko z vaječníka je vťahované do vajíčkovodu. V tejto časti tiež najčastejšie dochádza k oplodneniu vajíčka. Vajíčko ďalej putuje cez vajíčkovod do maternice. Keď sa vajíčko dostane asi počas piatich dní do maternice, je maternicová sliznica kyprá, zdurená, prekrvená. Ak je vajíčko oplodnené, je pripravená prijať ho, aby sa uhniezdilo. Pre oplodnené vajíčko je akýmsi lôžkom. Keď k oplodneniu vajíčka nedôjde, dochádza k menštruácii. Po odlúčení starého lôžka začína vznikať nové.[14]

krisnan

Najčastejšia dĺžka cyklu je 28 + – 3 dni. (t.j. 25 – 31 dní), niekde je uvádzané, že dĺžka sa môže pohybovať medzi 21-45 dňami. U jednotlivých žien dĺžka cyklu môže byť trochu odlišná. Pokým sa nepravidelný rytmus cyklu v puberte ustáli, môže to trvať aj dva roky alebo dlhšie. Akékoľvek umelé zásahy do jeho priebehu neskôr, najmä hormonálne, sú značne rizikové. Pomerná stálosť cyklu je úmerná nielen telesnému zdraviu, ale aj psychickému.[15]

Ak by z nejakého dôvodu nastala ovulácia skôr, potom sa aj začiatok ďalšej menštruácie dostaví spravidla o tú istú dobu skorej.

„Medzi najčastejšie príčiny nepravidelnosti menštruačného cyklu patrí tehotenstvo, hormonálne poruchy (cukrovka, syndróm polycystických ovárií, poruchy štítnej žľazy, zvýšená produkcia prolaktínu a iné zriedkavejšie poruchy). Poruchy cyklu môžu súvisieť so stresom, užívaním liekov, excesívnym cvičením a s poruchami príjmu potravy charakteru anorexie a bulímie.

Preto ak menštruácia mešká je vhodné vyšetrenie gynekológom, aby vylúčil možné príčiny. Variabilita dĺžky menštruačného cyklu je pred prvým pôrodom najčastejšie podmienená funkčnou nezrelosťou hormonálnej regulácie v osi hypotalamus – hypofýza – ovárium.

V prípade že pri pravidelnej menštruácii každý mesiac dôjde k výraznej nepravidelnosti – je častejšia ako každých 21 dní, menej častá ako 45 dní, menštruácia vynechá viac ako 3 cykly respektíve 90 dní pri jednom cykle treba pátrať po príčine.

Niektoré poruchy sa upravia po nahradení chýbajúcich hormónov – napríklad hormónov štítnej žľazy. Ak sa príčina poruchy po týchto vyšetreniach nezistí, hľadá sa príčina funkčným testom, ktorým možno zistiť, kde dochádza na osi hypotalamus – hypofýza – ovárium k funkčnej poruche. Väčšinou je však táto porucha spôsobená nezrelosťou systému spätných väzieb a vtedy sa menštruačný cyklus upraví po čase aj sám.“[16]

Zmeny u chlapcov, v puberte a okolo puberty

Detská silueta sa mení na siluetu s mužskými rysmi (vekové rozloženie je len orientačné, môže sa u jednotlivých chlapcov viac alebo menej líšiť):

10 – 12 rokov: postupne sa zväčšujú semenníky, semenný vačok, pohlavný úd

12 – 13 rokov: objavuje sa drobné ochlpenie v okolí pohlavného údu

13 – 14 rokov: výrazný rast pohlavných orgánov. Semenný vačok trocha stmavne a je viac zvrásnený. Objavuje sa výron semena (ejakulácia).

14 – 15 rokov: Obdobie rastu do výšky. Nie všetci rastú v tom istom čase. Výrazne sa zväčšuje ochlpenie v okolí pohlavného údu, začína ochlpenie v podpazuší, na nohách. Objavujú sa chĺpky pod nosom.

15 – 17 rokov: zväčšuje sa ochlpenie v podpazuší, začína rast fúzov, brady. Je ukončený vývin pohlavného údu a semenníkov.

Okrem toho sa v puberte mení hlas na mužský, nastáva tzv. mutovanie hlasu. V koži sa vzmáha vylučovanie potných a mazových žliaz, preto je potrebné viac sa starať o svoju hygienu. Vyskytuje sa tzv. uhrovitosť, hlavne na tvári, vyrážky (akné), výraznejšie mastenie vlasov. Je to prechodný stav. Ak ani po období dospievania neustupuje, dá sa spravidla liečiť. Výrazne sa u chlapca vyvíjajú ramená, hrudný kôš, končatiny. Chlapec býva obyčajne mocnejší ako dievča, lebo má byť otcom a jeho telo je uspôsobené na ťažšiu prácu. U chlapcov sa medzi 12 – 17. rokom môže vyskytnúť aj zdurenie jednej alebo obidvoch prsných žliaz pod bradavkami. Časom zvyčajne vymizne. Ak je zdurenie väčšie ako 1 cm, je vhodná lekárska kontrola.[17]

Ambro

S príchodom puberty sa u chlapcov objavujú okrem spomínaných zmien i ďalšie prejavy ich prebúdzajúcej sa sexuality, medzi ktoré patrí erekcia, ejakulácia, polúcia, masturbácia.

Erekcia

Erekcia nazývaná aj ako stoporenie pohlavného údu znamená, že sa do pohlavného údu nahrnie väčšie množstvo krvi, ktoré spôsobí jeho zväčšenie a stvrdnutie. Erekcia môže nastať nie len pri vzrušení či počas polúcie, ale aj z iných dôvodov, napríklad ráno následkom tlaku plného močového mechúra alebo ako dôsledok dráždenia orgánov tesným odevom. Príčinou sexuálneho vzrušenia môžu byť i pohyby pri niektorých športoch. Erekcia môže nastať aj pod vplyvom obsahu knihy, filmu a podobne. Hoci chlapec na to nemyslí alebo to nechce, vzrušenie môže nastať samočinne, nezávisle od vôle chlapca. Takéto samočinné prejavenie sa vzrušenia nie je ničím zlým, je čímsi obyčajným a fyziologickým. Keď nastane samočinná erekcia, chlapec by to mal brať pokojne, ako niečo čo nastalo nezávisle od jeho vôle. Je vhodné zamerať myšlienky na niečo zaujímavé alebo začať sa s niekým rozprávať, začať robiť nejakú prácu, či pomyslieť na nejakú situáciu pri športe. Takto môže vzrušenie ustúpiť.[18]

Ejakulácia

Ejakulácia je proces vystrekovania spermií cez pohlavný úd muža (orgazmus muža). Semenná tekutina (ejakulát), ktorá vystrekuje pri vyvrcholení pohlavného vzrušenia muža je tvorená zhruba 100 miliónmi spermií v jednom mililitri tejto tekutiny (jej množstvo kolíše medzi 2 – 6 ml) plus sekrétmi viacerých žliaz (semenníkov, nadsemenníkov, mechúrikových žliaz, prostaty a niektorých drobnejších žliazok, ktoré ústia do močovej trubice).[19]

Pred únikom spermy sa uzavrie smerom k močovému mechúru močová rúra. Výrony môžu vystreknúť aj do niekoľko metrovej vzdialenosti, ale je prirodzené, keď najmä na začiatku sperma iba vyteká.[20] Výnimočne sa môže vyskytnúť výron semena aj bez orgazmu.[21]

Polúcia

Polúcia je neuvedomelý, samovoľný výron semena, ktorý sa u chlapcov objavuje od začiatku puberty až do začiatku pohlavného života alebo do začiatku masturbácie. Keď je spermií v semenníkoch veľa, nastáva samočinný výron von cez pohlavný úd. Stáva sa to obyčajne počas spánku, keď brzdiaca činnosť mozgovej kôry je oslabená, jeden alebo viackrát do mesiaca, výnimočne aj viackrát do týždňa. Polúciu často sprevádzajú sny s erotickým obsahom. Ani erotický sen, ani sama polúcia nie sú ničím zlým. Polúcia sa môže objavovať rôzne, u niekoho raz týždenne, u iného len raz mesačne.[22]

photostock2

Po výrone semena (hlienovitá tekutina) na bielizeň môže byť škvrna vlhká alebo po nočnej polúcii suchá a pri ohmataní je bielizeň na tom mieste tuhšia akoby naškrobená. Samovoľný výtok semena (polúcia) je prejavom zdravého vyspievania.

Aj keď už organizmus chlapca vie vytvárať pohlavné bunky, neznamená to, že môže sexuálne žiť, alebo že už je pripravený byť otcom. Týmito procesmi a premenami sa organizmus chlapca len učí dopredu byť raz otcom, pretože ešte nie je naplno zrelý či už fyzicky, psychiky alebo spoločensky.[23]

Masturbácia

Keby si chlapec vyvolával erekciu a polúciu dotýkaním sa a manipulovaním s pohlavnými orgánmi alebo hľadaním príležitostí, pri ktorých ľahko vznikne sexuálne vzrušenie (erotické a pornografické scény vo filme, obrázky v časopise a podobne), aby prežil uspokojenie s tým spojené, vtedy by sa jednalo o masturbáciu. Takáto činnosť sa nazýva aj onániou alebo sebaukájaním.[24] Úmyselné dráždenie pohlavného údu nemožno považovať za správne. Viac o masturbácii uvádzam v samostatnej kapitole venovanej tejto téme.———————————
[1] Hnutie kresťanských rodín: Výchova k láske a čistote – Rozhovory s deťmi vo veku 9-14 rokov, Košice, 1994, 56 s., s. 37.

[2] Hnutie kresťanských rodín: Výchova k láske a čistote – Rozhovory s deťmi vo veku 9-14 rokov, Košice, 1994 56 s., s. 24.

[3] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 168.

[4] Hnutie kresťanských rodín: Výchova k láske a čistote – Rozhovory s deťmi vo veku 9-14 rokov, Košice 1994 56 s., s. 25 – 26.

[5] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 192.

[6] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 294.

[7] Hnutie kresťanských rodín: Výchova k láske a čistote – Rozhovory s deťmi vo veku 9-14 rokov, Košice 1994 56 s., s. 44 – 45.

[8] Schneiderová, S. Som správny chlapec? Bratislava: Mladé letá, 1998, ISBN 80-06-00816-7, s. 49.

[9] Hnutie kresťanských rodín: Výchova k láske a čistote – Rozhovory s deťmi vo veku 9-14 rokov, Košice 1994 56 s., s. 17.

[10] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 184 – 185.

[11] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 149 – 150.

[12] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 150 – 151.

[13] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 143 – 144.

[14] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 147 – 148.

[15] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 148.

[16] Čo škola neučí. [online]. [citované: 27. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.coskolaneuci.sk

[17] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 184.

[18] Hnutie kresťanských rodín: Výchova k láske a čistote – Rozhovory s deťmi vo veku 9-14 rokov, Košice 1994 56 s., s. 30.

[19] Pšenička, O. Trblietanie dotyku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 348 s., ISBN 80-88795-14-1, s. 135.

[20] Schneiderová, S. Som správny chlapec? Bratislava: Mladé letá, 1998, ISBN 80-06-00816-7, s. 62.

[21] Schneiderová, S. Som správny chlapec? Bratislava: Mladé letá, 1998, ISBN 80-06-00816-7, s. 99.

[22] Hnutie kresťanských rodín: Výchova k láske a čistote – Rozhovory s deťmi vo veku 9-14 rokov, Košice 1994 56 s., s. 29.

[23] Hnutie kresťanských rodín: Výchova k láske a čistote – Rozhovory s deťmi vo veku 9-14 rokov, Košice 1994 56 s., s. 20.

[24] Hnutie kresťanských rodín: Výchova k láske a čistote – Rozhovory s deťmi vo veku 9-14 rokov, Košice 1994 56 s., s. 30.

Foto:
posterize / FreeDigitalPhotos.net; Idea go / FreeDigitalPhotos.net; renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net; Ambro / FreeDigitalPhotos.net; photostock / FreeDigitalPhotos.net

Ďalšie články