Videoklip: Právo na život

Každý má právo na život, tešiť sa z neho s Tebou.
A na konci keď si nás zavoláš,
uzrieme vytúžené nebo!

Život je Boží dar, život je zázrak,
je to Boží dar, od Teba Pane!

Ďalšie články