Pro-life argumenty

„Dieťa je dar, nie nepriateľ“

Diskusia o umelých potratoch sa spravidla točí okolo niekoľkých otázok, ktoré však nemajú tento problém riešiť, ale zvyčajne skôr zatemňovať.

Plod sa vraj stáva ľudskou bytosťou vtedy, keď je schopný nezávislého života mimo matku, keď je sám životaschopný.
– Životaschopnosť nie je mierou ľudskosti človeka. Životaschopnosť je ovplyvnená úrovňou medicíny, liekov a zdravotníckeho personálu.
– Podľa tejto definície nie sú potom ľudskými bytosťami diabetici, ľudia napojení na umelú ľadvinu a všetci ostatní, ktorí sú „schopní žiť len závislý život“.

Plod je vraj len potenciálny ľudský život, ktorý sa životom ešte len môže stať.

– Z lekárskeho hľadiska je rozlíšenie ľudského života na „potenciálny“ a „skutočný“ iba umelou konštrukciou, vedecky neobhájiteľnou. Medicína tvrdí úplne jednoznačne, že ľudský život začína pri počatí.
– Čokoľvek neľudské sa nestáva ľudským tým, že zostarne alebo sa zväčší alebo získa nejakú schopnosť. Všetko ľudské je ľudským od počiatku.
– Výrazy plod, embryo alebo novorodenec, batoľa, adolescent sa vzťahujú k ĽUĎOM určitého stupňa vývoja, nie k veciam.

Nenarodené dieťa vraj nie je osobnosťou, nie je schopné zmysluplného života, nemyslí…

– Osobnosť človeka je daná príslušnosťou k ľudskému druhu, nie stupňom rozvoja a dokonalosti.
– Už u niekoľkotýždňového dieťaťa dochádza k myšlienkovým procesom. Dieťa reaguje na vonkajšie podnety.
– Úvaha a rozhodnutie, či životy iných sú zmyslupné alebo nie, je vysoko nebezpečným ohrozením hodnoty ľudského života.

Plod je vraj len súčasťou matkinho tela
– Súčasť ľudského tela je určená spoločným genetickým kódom, ktorý zdieľa so zvyšnou časťou tela. Genetický kód nenarodeného dieťaťa sa od matkinho kódu úplne odlišuje. Dieťa má často odlišnú krvnú skupinu.
– Byť vnútri niečoho neznamená byť toho súčasťou.
– Ľudia by nemali byť diskriminovaní kvôli miestu svojho pobytu.

twins-1628843_640

Interrupcia je vraj výsadne ženská otázka, pretože otehotnieť môže iba žena.
– Interrupcia dopadá na celú ľudskú spoločnosť. Interrupcia nie je feministickou záležitosťou, rovnako ako otroctvo nie je iba záležitosťou otrokárov, alebo vojna záležitosťou generálov
– Ako často sa „právo na svoj život“ stáva právom utláčať a ubližovať druhým vo svoj vlastný prospech?
– Interrupcia ženám nikdy neumožní vyššie spoločenské postavenie, naopak ich vykorisťuje a ponižuje.
– Interrupcia so sebou vždy nesie nemalé riziko poškodenia zdravia matky. Ohrozenie ďalšieho tehotenstva, prípadná neplodnosť, psychická záťaž, zvýšená pravdepodobnosť výskytu rakoviny prsníka.

Rozhodnutie, či urobiť interrupciu, alebo nie, je vraj záležitosťou lekárov, teda odborníkov.

– Dosiahnutie lekárskeho diplomu lekára nevyníma z povinnosti dodržiavať zákon proti zabíjaniu.
– Môžu právnici tvrdiť, že v zákone sú odborníci, a preto by mal byť ponechaný len na ich svedomí?
– Súčasná lekárska profesia opustila Hippokratovu prísahu (Ženeva, 1973). Na základe pozmenenej lekárskej etiky pacient dnes nemôže vedieť, či k nemu lekár pristupuje v úlohe liečiteľa, alebo popravcu.

Ak budú interrupcie nezákonné, dôjde vraj k ohrozeniu života žien, lebo tie budú k interrupciám pristupovať i naďalej.
– Logika tohoto argumentu v podstate znie – k vraždám, lúpežiam a iným násilným činom bude vždy dochádzať, preto ich uzákoňme! Potom snáď už nebudú zločinom…?
– Uzákoniť procedúry, ktoré slúžia k zabíjaniu nevinných iba preto, aby sme ich urobili menej riskantnými, je humánne neprípustné.
– Nezákonné potraty sa prevádzajú s využitím rovnakého vybavenia a rovnakých metód ako zákonné.

Interrupcia je vraj nevyhnutná k obmedzeniu populačného rastu

– Zabíjanie ľudí nie je prijateľným prostriedkom kontroly populačného rastu, ktorý navyše neexistuje. Dnešným celosvetovým a zvlášť európskym problémom je populačná implózia.

Duševne alebo telesne postihnuté dieťa bude vraj nechcené, bude trpieť, a preto je lepšie…
– V ľudskej spoločnosti neexistujú „nechcené deti“. „Nechcenosť“ nevyjadruje stav dieťaťa, ale postoj dospelých.
– Medzi nechceným tehotenstvom a nechceným dieťaťom je veľký rozdiel.
– Od kedy závisí právo človeka na život od toho, či ho niekto chce, alebo nie?
– Naša spoločnosť je v postoji k postihnutým ľuďom vysoko pokrytecká a cynická.

A v prípade znásilnenia?
– Otehotnenie v dôsledku znásilnenia je štatisticky veľmi nízke.
– Znásilnenie nie je nikdy vinou dieťaťa. dieťa je dieťaťom bez ohľadu na okolnosti jeho počatia.
– „Krajným“ riešením by mala byť adopcia, nie vražda, a to nielen v prípade znásilnenia.

Konkrétne projekty pomoci: www.pochodzazivot.sk/pomoc

Ďalšie články