holokaust

Potrat v neskorom štádiu tehotenstva. Video nie je vhodné pre deti a slabšie povahy

Video ukazuje realitu novodobého holkaustu a kam až môže zájsť posúvanie hranice zabíjania, keď nie je úcta k životu od počatia.

Ďalšie články