orgie

Čo je dobré vedieť pri uvažovaní o manželstve s ateistom

Katolícka cirkev v Katechizme v bode 1633 mimo iné uvádza “Prípad manželstiev s rozdielnosťou kultu (medzi katolíckym partnerom a nepokrsteným partnerom) si vyžaduje ešte väčšiu opatrnosť”. Pre takéto rázne vyjadrenie existuje niekoľko vážnych dôvodov. Tie sú bližšie špecifikované napríklad v bodoch Katechizmu 1634 až 1637. Tieto body sa týkajú manželstiev medzi katolíkmi a nekatolíkmi vrátane ateistov. Tento článok sa zameriava práve na problematiku partnerských vzťahov s ateistami. Jadrom je problematika sexuality u ateistov.

Na nasledujúcich screenshotoch nájdete vyjadrenia ateistov (plus dvoch novopohanov) uverejnené na sociálnych sieťach. Sú z dvoch zdrojov. Prvým je anketa z facebookovej skupiny “Ateismus vs. víra”, kde na anketové otázky odpovedala väčšia skupina ateistov. Druhým zdrojom postojov v tomto prípade konkrétne ku skupinovému sexu je diskusia pod jednou ateistickou úvahou z fb stránky Sekularne-nebo.sk.

Ateistom v skupine “Ateismus vs. víra” boli v ankete položené nasledovné otázky:

  1. Je nejaký počet sexuálnych partnerov za život už “príliš”?
  2. V prípade, že by ste mali partnerku/manželku, bolo by podľa vás v poriadku, keby ste mali v tom období pohlavný styk aj s inou osobou?
  3. Mala by byť podľa vás polygamia, respektíve život so súčasne dvomi a viac sexuálnymi partnermi v jednej domácnosti akceptovaný ako jeden z normálnych spôsobov partnerských vzťahov?
  4. Predstavte si, že máte partnerku/manželku. Je podľa vás v poriadku sa pravidelne alebo aj raz za čas uspokojovať masturbáciou pri pozeraní porna?
  5. Je problém, keď ľudia žili pred manželstvom sexuálnym životom s inými partnermi predtým než poznali svojho manžela/manželku, ktorého si vzali?
  6. Považujete hromadné súlože za príjemný spôsob zábavy?

Len jedna ateistka odpovedala na väčšinu otázok v podstate opačne než ostatní ateisti. Jeden ateista, ktorý je aj v zozname screenshotov odpovedal, že tak ako čímkoľvek iným aj sexom sa nemá ubližovať, čo si ale každý môže vyložiť rôzne. V ankete si treba všimnúť aj lajky, respektíve “Páči sa mi to”, z ktorých niektoré ešte aj po vytvorení screenshotov ešte o jeden, dva hlasy narástli. Zaujímavosťou je, že keď sa rovnaké otázky upravili s tým, či by tento typ sexuálneho správania nevadil u ich rodičov, odpovede boli bez zásadnejšej zmeny.

Na nasledujúcom obrázku je druhý zdroj postojov ateistov a ich ospevovanie skupinového sexu. V tomto prípade je hlavným signifikantným ukazovateľom počet lajkov k danému statusu.

Tento status získal zo strany ateistov v podstate samé pozitívne ohlasy až na jednu ateistku s logom liberálnej SaS na profilovej fotke. Jej kritické vyjadrenie je v spodnej časti screenshotu.

Nielen ateisti alebo novopohania môžu mať takýto postoj k sexualite. Síce percentuálne možno očakávať, že bude dominantným medzi týmito skupinami, je žiaľ rozšírený aj medzi množstvom kresťanov. Je tu potrebné rozlišovať medzi kresťanmi, ktorí sa snažia dôsledne praktizovať svoju vieru a sekularizovanými kresťanmi, ktorých je v spoločnosti žiaľ väčšina. Morálka tej druhej skupiny kresťanov je bližšia ateistom než skutočne praktizujúcim kresťanom, ktorí sa snažia žiť svoju vieru v súlade s Božími prikázaniami.

Uvádzané vyjadrenia môžu byť užitočným zdrojom pre lepšie chápanie uvažovania ateistov. U ľudí, ktorí premýšľajú o vstupe do vzťahu s ateistom alebo novopohanom je pre vlastné dobro vhodné poznať tieto postoje k sexualite. Samozrejme aj tu platí, že ku každému je potrebné pristupovať s ohľadom na jeho individualitu.

Ďalšie články