smutok

Čo je zlé na polygamii a polyamorii?

Polygamia vedie k častejším psychickým problémom u detí z polygamných rodín a nerovnakému prospievaniu detí z takýchto rodín v porovnaní s deťmi z monogamných rodín. V prípade žien sa vyskytuje celá paleta znevýhodnení žien v polygamných vzťahoch oproti ženám z monogamných vzťahov.

Niektoré výskumy poukazujú priamo na skutočnosť, že určité ženy sú v polygamných vzťahoch uprednostňované na úkor ostatných (spravidla starších, menej atraktívnych a podobne) a tie viac alebo menej hovoria o tom, že nie sú šťastné v takých vzťahoch.

V prípade mormonov praktizuje tento životný štýl predovšetkým ich vetva označovaná skratkou FLDS (Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints). Je otázne či a nakoľko je situácia v týchto polygamných spoločenstvách lepšia v porovnaní s podobnými rodinami v iných takto žijúcich komunitách (napr. u moslimov).

Život žien a detí v tejto komunite vykazuje rizikové prvky z dôvodu obmedzovania prístupu k lekárskej starostlivosti, používania neprimeraných fyzických trestov, nútených svadieb, nútených pohlavných stykov maloletých dievčat aj s výrazne staršími mužmi, absolútne podriaďovanie sa autorite muža a autorite vodcu komunity.

Bolo vypracovaných množstvo štúdií posudzujúcich vplyv polygamie na rodiny, v ktorých sa praktizuje. Bolo takisto natočených množstvo dokumentov, kde príslušníčky mormonského náboženstva hodnotia svoje pocity a prežívanie. V ich verejných vyjadreniach, ešte ako súčasť komunity prevládajú hodnotenia, v ktorých sa vyjadrujú, že na začiatku niesli ťažko, že sa musia o svojho muža deliť s inými ženami, ale zvykli si. Tiež priznávajú, že prežívajú žiarlivosť, ale sú vedené k tomu, že sú to len pocity a treba sa ponad ne preniesť. Niektoré interwiev s mormonskými ženami sú dostupné napríklad na webstránke youtube.com.

Otvorenejšie vyjadrenia možno počuť od žien, ktorým sa podarilo uniknúť a vymaniť spod vplyvu komunity. Takou je i Carolyn Jessopová, ktorá žila 35 rokov medzi mormonmi ako ich členka. Hovorí, že sa v polygamných rodinách používala deľba práce medzi ženami ako prostriedok na vštepovanie ženám zmyslu pre sesterskú prácu s cieľom tlmiť žiarlivosť.

V rodinách boli muži, ktorí dávali jasne najavo, že majú viac či menej obľúbené niektoré manželky. Hodnota a postavenie ženy v porovnaní s ostatnými ženami v rodine závisela od sexuálnej atraktivity ženy pre svojho muža. To ovplyvňovalo správanie sa i druhých žien voči konkrétnej žene i voči jej deťom. Vedelo sa, kto je v manželovej priazni a kto so svojim manželom spí a kto nie. Sex v takýchto rodinách znamená moc.

Žena, ktorej sa dostávalo najviac sexu, vyhrávala v polygamných rodinách vo všetkom. V týchto sexuálnych vojnách, ale najviac trpia deti. Dôvodom je, že aj samotní muži, ktorí sa zle správajú voči niektorým manželkám sa zle správajú i voči ich deťom. V týchto polygamných rodinách až príliš často chýba principiálna úcta k ženám a deťom. Ich dôstojnosť je znížená na úroveň majetku. V takýchto vzťahoch sú partneri, ktorí sú uprednostňovaní a sú partneri, ktorí sú druhoradí.

Zhrnutie niekoľkých štúdií potvrdzuje, že deti vyrastajúce v takýchto rodinách vykazujú väčšie problémy v správaní, sú agresívnejšie, a vyskytujú sa u nich ďalšie asociálne prejavy.

Mimochodom, to, že sa niektoré ženy s veľkou pravdepodobnosťou budú cítiť druhoradé alebo že budú voči sebe pociťovať silnú žiarlivosť a že sa tieto veci budú prenášať na deti, na to rozumný človek ani nepotrebuje štúdie.

Negatíva prítomné u polygamie možno očakávať v akýchkoľvek polyamorných vzťahoch, pretože tam pôsobia analogické vplyvy, faktory a osobnostné črty.

Zdroje:

https://www.researchgate.net/publication/224943991_A_Comparison_of_Family_Functioning_Life_and_Marital_Satisfaction_and_Mental_Health_of_Women_in_Polygamous_and_Monogamous_Marriages

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3782180/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6090975/

https://www.researchgate.net/publication/324983814_Polygamy_Chaos_in_Relationships_of_Children

https://www.researchgate.net/publication/283283959_The_effects_of_polygamy_on_children_and_adolescents_a_systematic_review

Jessopová, C., Palmerová, L. Mormónka. Praha: Ikar, 2009.

Jessopová, C., Palmerová, L. Mormónka. Praha: Ikar, 2009.

Elbedour, S., et. al. The Effect of Polygamous Marital Structure on Behavioral, Emotional, and Academic Adjustment in Children: A Comprehensive Review of the Literature. Clinical Child and Family Psychology Review, Vol. 5, No. 4, December 2002.

Ďalšie články