Príloha – Symptotermálna metóda v skratke

1. Vhodní kandidáti na využívanie metód PPR Metódu PPR možno na jednej strane využívať k vyhnutiu sa počatiu, ale aj ako pomocný prostriedok pri snahe otehotnieť. V neposlednom rade plní tiež diagnostickú úlohu, kedy nám daná metóda PPR pomáha nájsť príčinu, ak telo ženy signalizuje určitý problém v súvislosti s plodnosťou. Ak hovoríme o vyhnutí sa počatiu, PPR je určená

Read more

Vysvetlenie ďalších pojmov

Neslobodní ľudia majú v hlave vždy zmätok. (A. P. Čechov) Análny styk – súlož do konečníka. Predstavuje vysoké riziko infekcií a poranení. Anorexia a bulímia – psychické poruchy prijímania potravy. Pri anorexii z dôvodu pocitu obezity jedinec odmieta prijímať potravu, dochádza k poruchám metabolizmu alebo menštruačného cyklu. Pri bulímii postihnutý potravu po zjedení vyvracia. Ľudia trpiaci týmito poruchami sa môžu

Read more

Na záver – ako zosúladiť zmysel sexu so zmyslom života

Zmysel tvojho života je buď nezmysel alebo Boh, ktorý je Láska. Slová knihy vždy nás vzrušia, ale dôležité je, aby nás zmenili. (Konfucius) Ku knihe Trblietanie dotyku od Oldřicha Pšeničku napísal biskup Baláž pred rokmi jeden výstižný komentár. Bol o tom ako nás život učí, že skazonosná burina sa šíri omnoho rýchlejšie ako kvalitná rastlina.[1] Pšeničkova cenná publikácia sa skutočne

Read more

Kapitola 28 – Sex a krátky pohľad do nedávnej histórie kultúry západu

Kto zabudne na históriu je nútený prežiť ju znova. (Georg Santayana – Osvienčim) Existujú dve veľké lži dnešného sveta. Prvou je, že kresťanstvo malo relatívne malý vplyv na rozvoj západnej kultúry; a po druhé, že západné hodnoty a inštitúcie môžu byť trváce aj bez toho, že by boli založené na kresťanských morálnych princípoch.[1] Historické pramene nám ukazujú, že v dobe,

Read more

Kapitola 27 – Morálny relativizmus

Miluj a rob čo chceš! (Sv. Augustín) Relativizmus je buď pravá teória, ktorá niečo skutočne tvrdí, alebo nie je, uvádza filozof Michael Jubien, profesor filozofie na University of California-Davis. „Každý pokus vyjadriť relativizmus v podobe tvrdenia bez toho, aby sa človek opieral o úplne obyčajnú (absolútnu) pravdu, však musí nevyhnutne zlyhať, pretože vyvoláva nekonečnú regresiu. Keď človek chce formulovať relativizmus

Read more

Kapitola 26 – Rodová rovnosť a feminizmus

Šťastie budúcej generácie národov bude úmerné hĺbke, ktorou bude žena prežívať svoje materstvo. (Oldřich Pšenička) Rodová rovnosť a Gender mainstreaming (uplatňovanie rodového hľadiska) sú relatívne nové pojmy, ktoré sa pokúša pretlačiť ideológia gendra. Pri zrode tejto ideológie stál feminizmus alebo lepšie povedané jeho novšie formy rodiace sa v druhej polovici dvadsiateho storočia. Slovo gender sa používa na označenie kultúrne vytvorených

Read more

Kapitola 25 – Homo-revolúcia

Demokracia degeneruje na oligarchiu (Aristoteles, Politika) Ako je možné, že za posledné roky sa tak radikálne zmenilo vnímanie a postavenie homosexuality a čiastočne i ďalších sexuálnych deviácií? Jedným z dôvodov je propagácia nerovnoprávnosti. Operuje sa tým, že prečo by ľudia nemohli mať uzákonené aj iné druhy spolužitia? Samotným pojmom „diskriminácia“ možno dnes množstvo ľudí zmiasť. Nekritického prístupu voči homosexualite je

Read more

Kapitola 24 – Homosexualita a odchýlky sexuálneho správania

Človek nebol nikdy dostatočne múdry na to, aby poslúchal Boha a následkom toho netrpel.[1] Čo sú to odchýlky sexuálneho správania? V odbornej verejnosti sa v súčasnosti za sexuálne odchýlky považuje správanie a motivácie zahrnuté pod pojem parafílie. Okrem pojmu parafílie boli zvlášť v minulosti zaužívané pojmy ako sexuálne dysfunkcie, perverzie a najmä sexuálne deviácie. Samotný pojem deviácia, teda odchýlka alebo

Read more

Kapitola 23 – Rodina a dieťa

„Vari môže byť dôležitejšie rozprávať cudzím deťom o trojčlenke, ako vysvetľovať vlastnému dieťaťu chod vesmíru?“ (G. K. Chesterton)[1] Zázrak nového ľudského života sa tvorí v žene. K spojeniu pohlavných buniek rodičov do prvej bunky dieťaťa dochádza v organizme matky v jej rodidlách, kam otec zavádza svoje pohlavné bunky. Je pravdou, že materstvo prináša so sebou námahu, ale prináša i neporovnateľne

Read more

Kapitola 22 – Ako svet prijíma klamstvá

Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Nikto nesmie byť pozbavený života. (Ústava SR) Nasledujúci úryvok je z prejavu bývalého potratára Dr. Bernarda Nathansona, o stratégiách zástancov potratu, ktorý predniesol z príležitosti zmeny írskej ústavy v Dubline.[1] Mnohí z vás už o mne počuli ako o riaditeľovi najväčšej potratovej kliniky na svete. Naša klinika

Read more
1 2 3 4 5