Kapitola 27 – Morálny relativizmus

Miluj a rob čo chceš! (Sv. Augustín) Relativizmus je buď pravá teória, ktorá niečo skutočne tvrdí, alebo nie je, uvádza filozof Michael Jubien, profesor filozofie na University of California-Davis. „Každý pokus vyjadriť relativizmus v podobe tvrdenia bez toho, aby sa človek opieral o úplne obyčajnú (absolútnu) pravdu, však musí nevyhnutne zlyhať, pretože vyvoláva nekonečnú regresiu. Keď človek chce formulovať relativizmus

Read more

Kapitola 26 – Rodová rovnosť a feminizmus

Šťastie budúcej generácie národov bude úmerné hĺbke, ktorou bude žena prežívať svoje materstvo. (Oldřich Pšenička) Rodová rovnosť a Gender mainstreaming (uplatňovanie rodového hľadiska) sú relatívne nové pojmy, ktoré sa pokúša pretlačiť ideológia gendra. Pri zrode tejto ideológie stál feminizmus alebo lepšie povedané jeho novšie formy rodiace sa v druhej polovici dvadsiateho storočia. Slovo gender sa používa na označenie kultúrne vytvorených

Read more

Kapitola 25 – Homo-revolúcia

Demokracia degeneruje na oligarchiu (Aristoteles, Politika) Ako je možné, že za posledné roky sa tak radikálne zmenilo vnímanie a postavenie homosexuality a čiastočne i ďalších sexuálnych deviácií? Jedným z dôvodov je propagácia nerovnoprávnosti. Operuje sa tým, že prečo by ľudia nemohli mať uzákonené aj iné druhy spolužitia? Samotným pojmom „diskriminácia“ možno dnes množstvo ľudí zmiasť. Nekritického prístupu voči homosexualite je

Read more

Kapitola 24 – Homosexualita a odchýlky sexuálneho správania

Človek nebol nikdy dostatočne múdry na to, aby poslúchal Boha a následkom toho netrpel.[1] Čo sú to odchýlky sexuálneho správania? V odbornej verejnosti sa v súčasnosti za sexuálne odchýlky považuje správanie a motivácie zahrnuté pod pojem parafílie. Okrem pojmu parafílie boli zvlášť v minulosti zaužívané pojmy ako sexuálne dysfunkcie, perverzie a najmä sexuálne deviácie. Samotný pojem deviácia, teda odchýlka alebo

Read more

Kapitola 23 – Rodina a dieťa

„Vari môže byť dôležitejšie rozprávať cudzím deťom o trojčlenke, ako vysvetľovať vlastnému dieťaťu chod vesmíru?“ (G. K. Chesterton)[1] Zázrak nového ľudského života sa tvorí v žene. K spojeniu pohlavných buniek rodičov do prvej bunky dieťaťa dochádza v organizme matky v jej rodidlách, kam otec zavádza svoje pohlavné bunky. Je pravdou, že materstvo prináša so sebou námahu, ale prináša i neporovnateľne

Read more

Kapitola 22 – Ako svet prijíma klamstvá

Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Nikto nesmie byť pozbavený života. (Ústava SR) Nasledujúci úryvok je z prejavu bývalého potratára Dr. Bernarda Nathansona, o stratégiách zástancov potratu, ktorý predniesol z príležitosti zmeny írskej ústavy v Dubline.[1] Mnohí z vás už o mne počuli ako o riaditeľovi najväčšej potratovej kliniky na svete. Naša klinika

Read more

Kapitola 21 – Ľudský život a potrat

Ja nie som žena, ja som hrob. (Jiří Wolker) Život človeka sa začína od chvíle, kedy vznikne jeho prvá bunka splynutím spermie a vajíčka. Už táto prvá bunka je buď chlapcom, alebo dievčaťom. Už táto prvá bunka je celkom odlišná od tela matky a nie je jeho súčasťou. Jadro prvej bunky človeka obsahuje kompletný súbor chromozómov (23 párov) a v

Read more

Kapitola 20 – Pravda o antikoncepcii

Vyskúšali sme všetko, okrem lásky. (Theodor Mondoe) Lawren F. Winnerová vidí popularitu antikoncepcie v jej ľahkej dostupnosti ako riešenia určitého „problému“. Zabráňte počatiu: „Nalepte na telo, pustite z hlavy… Je to také jednoduché.“[1] Žiaľ kvôli rizikám antikoncepcie už začali aj jej obhajcovia označenie „bezpečný sex“ v spojitosti s antikoncepciou nahrádzať pojmom „bezpečnejší sex“. V skutočnosti ani toto nie je jej

Read more

Kapitola 19 – Prirodzené plánovanie rodičovstva versus antikoncepcia

Nebo i zem volám dnes za svedkov proti vám, že som vám predložil život i smrť, požehnanie i kliatbu: vyvoľ si život. (Dt 30, 19) Obetavosť v manželskej láske zahŕňa ovládanie sa v sexuálnej oblasti. Týka sa to i plánovania počatia a zodpovedného odovzdávania života. Možnosť správne používať dar plodnosti je zabudovaná do ľudského organizmu. Treba k tomu však poznať

Read more

Kapitola 18 – HIV, pohlavne prenosné ochorenia a rizikový sex

„Našej krajine nepomôže žiadna antikoncepcia. Našej krajine by jedine pomohlo, keby si panny začali brať panicov, mali deti a zostali si verní.“ (Vyhlásenie prezidenta Ugandy v situácii, keď každý piaty človek v krajine sa stal HIV pozitívnym)[1] Pohlavným stykom sa vymieňajú najmä rôzne plesňové nákazy, vírusy, trichomonáty a bakteriálni pôvodcovia chorôb. Môžu spôsobiť svrbenie, výtoky, pálenie, neliečené dokonca neplodnosť.[2] V

Read more
1 2 3 4