Kapitola 11 – Rozvod a rozluka

„Niektorí ľudia zosmiešňujú alebo dokonca popierajú myšlienku verného celoživotného zväzku. Môžete si byť istí, že nevedia, čo je to láska.“ (Ján Pavol II.)[1] Charakter ľudí sa najlepšie prejaví práve v manželstve. Po prvotnom návale citov a entuziazmu sa až teraz partneri učia spolu žiť, učia sa tešiť zo spoločných radostí, ale i prekonávať každodenné ťažkosti. Žiaľ nie všetky manželstvá dobre

Read more

Kapitola 10 – Manželstvo a slobodné povolanie

„Manželstvo je pohreb dvoch egoistov.“ (neznámy autor) Honza Klas opisuje manželstvo a jeho vzťah k sexu poetickým štýlom. Hovorí, že „v manželstve to je, ako keď pečiete tortu. Chvíľu trvá až ju vyrobíte. Musíte použiť cukor, vajíčko, vodu alebo maslo, potom múku a ušľaháte cesto. Cesto vylejete do formy a s formou dáte do trúby. Potom čakáte. Až trochu upečiete,

Read more

Kapitola 9 – Načo je dobré chodenie s niekým

„Pre človeka, ktorý sa nerozhodne milovať navždy, bude ťažké milovať hoc aj jeden deň.“ (Ján Pavol II.)[1] Na začiatku spoznávania sa dvoch ľudí, ktorý k sebe pociťujú zaľúbenosť alebo silné sympatie je fáza randenia. Dôvodom schôdzok-randenia by malo byť počiatočné vzájomné spoznávanie sa a „oťukávanie sa“. Je to dôležité obdobie, pretože výber partnera i celkový neskorší život pred manželstvom majú

Read more

Kapitola 8 – Hanblivosť a úcta

Ovocím prílišnej slobody je otroctvo. (Cicero) Výnimočný význam pohlavných orgánov je spojený s hanblivosťou ako žiaden iný orgán. Má to opodstatnenie vo vedení človeka k pristupovaniu k pohlaviu a celkovo k sexualite s úctou.[1] U človeka je spravidla prirodzene prítomná určitá hanblivosť. Tá slúži k tomu, aby človeka viedla k zdravému a kvalitnému životu aj v oblasti sexuality. Žena alebo

Read more

Kapitola 7 – Zaľúbenosť nie je láska

Prvou podmienkou lásky je sloboda. Sloboda v tom zmysle, že nás nič nehatí, že nás nezväzujú ani veci, ani vlastné ja. (Erich Fromm) City sú u ľudí na biologickej úrovni ovplyvňované hormónmi. Význam má napríklad hormón oxytocín, ktorý zrejme dokáže rozpútať city, vášnivosť, nežnosť. Do istej miery tu zohrávajú úlohu aj pohlavné hormóny.[1] Snáď najvýznamnejším citom spájaným so vzťahmi a

Read more

Kapitola 6 – Láska a sex, je v tom rozdiel?

Prečo je skutočná láska taká vzácna? Pretože sa neznáša s ľudským sebectvom a pýchou. (Josh McDowell & Paul Lewis: Lásku dať, lásku brať…)[1] Je sex v živote to najdôležitejšie? Pre niekoho možno áno, no skutočnosť je taká, že ak človek neobjaví iné, väčšie radosti v živote, sex ho neuspokojí. Pud nie je čímsi zlým, je darom a veľkou hodnotou, ale

Read more

Kapitola 5 – Sebaovládanie

Kto si nedokáže nič odrieknuť, ten bude vždy otrokom. (Goethe) [1] Dnešný svet prezentuje pohlavnú túžbu ako čosi, čo je také silné, že nik nemôže dostať pod kontrolu to, po čom túži. Dokonca mnohí sú presvedčení, že ak ich túžby nie sú amorálne, niečo v nich nie je v poriadku. Mnohí ľudia obhajujú „sexuálnu slobodu“ preto, že nie sú schopní

Read more

Kapitola 4 – Sloboda

Sloboda je vždy rozhodovanie medzi dobrom a dobrom. (Tomáš Akvinský) Láska nás zbavuje pripútanosti a závislosti na veciach, na pohodlí i na nezdravej závislosti na ľuďoch. Byť odpútaný, neznamená byť ku všetkému ľahostajný, znamená to obdivovať a vážiť si všetko dobré. Chce to byť slobodný od všetkých vecí, nebyť ich otrokom, ale ich hospodárom. Tomislav Ivančič hovorí, že v tom,

Read more

Kapitola 3 – Pohlavné orgány a ich hygiena

Vetva nemôže nikdy pochopiť zmysel celého stromu. (Blaise Pascal) Pohlavné orgány sa delia na mužské a ženské. Aby mohlo dôjsť k spojeniu pohlavnej bunky otca i matky, musia sa pohlavné bunky dostať do vnútra organizmu matky. K tomu sú za týmto účelom uspôsobené pohlavné orgány ženy i pohlavné orgány muža. Za hlavný „pohlavný orgán“ sa považuje mozog. Ten riadi sexualitu

Read more

Kapitola 2 – Zmeny počas vývinu v oblasti sexuality

Poznanie je smrtiaci priateľ, keď nikto neurčuje pravidlá. (rocková skupina King Crimson) Po období nepriateľských postojov chlapcov voči dievčatám a naopak, v období 8-10 rokov, prichádza pod vplyvom pohlavných hormónov k prvotnému vážnejšiemu záujmu o odlišné pohlavie. Chlapcovi sa začínajú páčiť oči a vlasy dievčaťa, jej postava, možno i jej záujmy, iné ako jeho. Dievčaťu imponuje obratnosť, odvaha a sila

Read more
1 2 3 4 5