Kapitola 1 – Rozprávanie o sexualite a sexuálna výchova

Škola nemôže mať autoritu, pokiaľ neinšpiruje k čnostnému životu. (Aristoteles) Hovoriť o sexualite v zásade nie je zlá vec. Záleží však na tom ako o nej rozprávame. Je v poriadku, keď sa hovorí o týchto veciach vážne napríklad za účelom poznania. Tiež je normálne, že človeka zaujímajú otázky týkajúce sa tela a sexuality najmä v puberte. Naproti tomu dvojzmyselné vtipy

Read more

Úvod – Sex a zdravý sex nemusí znamenať to isté

Dokiaľ žijeme, učíme sa žiť. (Seneca) Psychosexuálny vývoj je ovplyvňovaný vplyvmi výchovy, učením, našim osobným rozhodovaním, ale aj ďalším množstvom faktorov z nášho užšieho alebo širšieho okolia. S vyformovaním našej psychosexuality súvisí aj schopnosť mať zdravý sex. Mať zdravý sex nie je taká samozrejmosť ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako prežívanie telesného,

Read more
1 3 4 5