Kapitola 6 – Láska a sex, je v tom rozdiel?

Prečo je skutočná láska taká vzácna? Pretože sa neznáša s ľudským sebectvom a pýchou. (Josh McDowell & Paul Lewis: Lásku dať, lásku brať…)[1] Je sex v živote to najdôležitejšie? Pre niekoho možno áno, no skutočnosť je taká, že ak človek neobjaví iné, väčšie radosti v živote, sex ho neuspokojí. Pud nie je čímsi zlým, je darom a veľkou hodnotou, ale

Read more

Kapitola 5 – Sebaovládanie

Kto si nedokáže nič odrieknuť, ten bude vždy otrokom. (Goethe) [1] Dnešný svet prezentuje pohlavnú túžbu ako čosi, čo je také silné, že nik nemôže dostať pod kontrolu to, po čom túži. Dokonca mnohí sú presvedčení, že ak ich túžby nie sú amorálne, niečo v nich nie je v poriadku. Mnohí ľudia obhajujú „sexuálnu slobodu“ preto, že nie sú schopní

Read more

Kapitola 4 – Sloboda

Sloboda je vždy rozhodovanie medzi dobrom a dobrom. (Tomáš Akvinský) Láska nás zbavuje pripútanosti a závislosti na veciach, na pohodlí i na nezdravej závislosti na ľuďoch. Byť odpútaný, neznamená byť ku všetkému ľahostajný, znamená to obdivovať a vážiť si všetko dobré. Chce to byť slobodný od všetkých vecí, nebyť ich otrokom, ale ich hospodárom. Tomislav Ivančič hovorí, že v tom,

Read more

Kapitola 3 – Pohlavné orgány a ich hygiena

Vetva nemôže nikdy pochopiť zmysel celého stromu. (Blaise Pascal) Pohlavné orgány sa delia na mužské a ženské. Aby mohlo dôjsť k spojeniu pohlavnej bunky otca i matky, musia sa pohlavné bunky dostať do vnútra organizmu matky. K tomu sú za týmto účelom uspôsobené pohlavné orgány ženy i pohlavné orgány muža. Za hlavný „pohlavný orgán“ sa považuje mozog. Ten riadi sexualitu

Read more

Kapitola 2 – Zmeny počas vývinu v oblasti sexuality

Poznanie je smrtiaci priateľ, keď nikto neurčuje pravidlá. (rocková skupina King Crimson) Po období nepriateľských postojov chlapcov voči dievčatám a naopak, v období 8-10 rokov, prichádza pod vplyvom pohlavných hormónov k prvotnému vážnejšiemu záujmu o odlišné pohlavie. Chlapcovi sa začínajú páčiť oči a vlasy dievčaťa, jej postava, možno i jej záujmy, iné ako jeho. Dievčaťu imponuje obratnosť, odvaha a sila

Read more

Kapitola 1 – Rozprávanie o sexualite a sexuálna výchova

Škola nemôže mať autoritu, pokiaľ neinšpiruje k čnostnému životu. (Aristoteles) Hovoriť o sexualite v zásade nie je zlá vec. Záleží však na tom ako o nej rozprávame. Je v poriadku, keď sa hovorí o týchto veciach vážne napríklad za účelom poznania. Tiež je normálne, že človeka zaujímajú otázky týkajúce sa tela a sexuality najmä v puberte. Naproti tomu dvojzmyselné vtipy

Read more

Úvod – Sex a zdravý sex nemusí znamenať to isté

Dokiaľ žijeme, učíme sa žiť. (Seneca) Psychosexuálny vývoj je ovplyvňovaný vplyvmi výchovy, učením, našim osobným rozhodovaním, ale aj ďalším množstvom faktorov z nášho užšieho alebo širšieho okolia. S vyformovaním našej psychosexuality súvisí aj schopnosť mať zdravý sex. Mať zdravý sex nie je taká samozrejmosť ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako prežívanie telesného,

Read more
1 13 14 15